Věstník detail

Nařízení JK o vyhlášení Přírodní památky Jehnědno a jejího ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
nařízení kraje
Číslo: 3\16
Datum schválení: 26.05.2016
Platnost od: 17.06.2016
Účinnost od: 02.07.2016
Publikováno 17.06.2016 ve věstníku Jč. kraje částka 6 ročník 16