Věstník detail

OZV, kterou se vymezují závazné části územního plánu velkého územního celku Českokrumlovsko I
obecně závazná vyhláška
Číslo: 2\5
Datum schválení: 19.04.2005
Platnost od: 13.05.2005
Účinnost od: 28.05.2005
Publikováno 13.05.2005 ve věstníku Jč. kraje částka 1 ročník 5