Věstník detail

OZV JčK, kterou se vymezuje závazná část územního plánu velkého územního celku Javořická vrchovina
obecně závazná vyhláška
Číslo: 1\6
Datum schválení: 07.03.2006
Platnost od: 23.03.2006
Účinnost od: 07.04.2006
Publikováno 23.03.2006 ve věstníku Jč. kraje částka 2 ročník 6