Věstník detail

OZV, kterou se mění OZV č.2/2002 o závazných částech ÚPVÚC Českobudějovické sídelní regionální aglomerace
obecně závazná vyhláška
Číslo: 3\8
Datum schválení: 16.09.2008
Platnost od: 06.10.2008
Účinnost od: 21.10.2008
Publikováno 06.10.2008 ve věstníku Jč. kraje částka 4 ročník 8