Vicehejtman Talíř: Memorandum o Lužnici chce propojit ochranu přírody s rozvojem turismu

Ochrana přírody, nebo rozvoj turismu? Obojí se dá propojit. Typickým příkladem, který sleduje oba cíle, je memorandum, jehož podpis schválila rada kraje ve čtvrtek 16. prosince. Dokument deklaruje společný zájem Jihočeského kraje, povodí Vltavy, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, České zemědělské univerzity, Vodohospodářského rozvoje a výstavby či Biologického centra AVČR zlepšit život na řece Lužnici pro zdejší rostliny, vodní živočichy, místní obyvatele i vodáky. 

Cílem memoranda je spolupráce na projektu, který má pomoci celé území podél řeky Lužnice lépe připravit na období sucha i povodní a zároveň zde vybudovat rybí přechody. Ty nejenže pomohou k rozmnožení rybí populace, ale přispějí také ke lepšímu splavnění řeky Lužnice pro vodáky,“ popsal 1. náměstek hejtmana František Talíř, podle něhož budou v rámci projektu postupně zaplavovány vyschlé nivy řek Lužnice a Nežárka a revitalizováno celé území jasanovo-olšových lužních lesů, které je dnes zasaženo invazivními druhy rostlin. „Díky obnově vyschlých říčních ramen dojde k lepšímu rozlivu vody v krajině a její vyšší odolnosti proti suchu i případným povodním. Je to přesně zacílený projekt, který ve finále pomůže ochránit naši přírodu a zároveň ji lépe zpřístupnit lidem. A to je směr, kterým chceme jako Jihočeský kraj jít,“ dodal náměstek Talíř.  

Memorandum o společném zájmu a postupu ve věci podpory, přípravy a realizace projektu „LIFE LUŽNICE“ bude podepsáno do konce roku 2021. Příprava projektu a podání žádosti do programu LIFE pak bude probíhat v příštím roce. 
 

20.12.2021 Bc. David Hocke