Víkend s technikou pro nadané žáky na SPŠ Tábor

Jak pracovat s nadanými žáky ukázal víkendový workshop na SPŠ Tábor, pořádaný ve spolupráci se ZVaS Tábor a smíchovskou SPŠ z Prahy. Aby se vedle projektů zaměřených na pomoc skupinám žáků se speciálně vzdělávacími potřebami nezapomínalo na opačné spektrum populace, tvořené nadanými žáky, uspořádal táborský ZVaS ve spolupráci se SPŠ Tábor a smíchovskou SPŠ z Prahy víkendový workshop, jehož cílem bylo seznámit skupinu 10 vybraných žáků jihočeských základních škol s nejnovějšími trendy v oblasti virtuální a rozšířené reality, robotiky a programování.

Dvoudenní workshop byl rozdělen do několika bloků, v nichž si jeho účastníci v průběhu prvního dne prakticky vyzkoušeli práci s laserovou gravírkou, sestavili si malý modulový obráběcí stroj, na němž pak provedli několik obráběcích operací, následoval blok zaměřený na programování a kyberšikanu. Druhý den byl věnován bloku virtuální a rozšířené reality, sestavený z praktických činností na dvou pracovištích, připravených lektory táborské a smíchovské průmyslovky.

Aby si pozvaní žáci základních škol během pobytu na táborské průmyslovce užili vedle odborných činností také trochu zábavy, připravili pro ně pořadatelé workshopu podvečerní soutěžní jízdu na elektrovozítkách ze studentské dílny SPŠ Tábor a pod dohledem lektorů ze smíchovské SPŠ si zalétali s drony. Vydařená akce pravděpodobně nezůstane pouze ve fázi pilotního ověření, ale mohla by se stát nedílnou součástí programové náplně ZVaS, aby se k informacím o technických novinkách dostal co největší počet nadaných jihočeských žáků základních škol.
 

07.06.2022 Bc. David Hocke