Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Vltavskou vodní cestu je potřeba dokončit

Nedokončené práce ukončily loňskou i předloňskou plavební sezonu na Vltavě s ohledem na nepříznivou hydrologickou situaci již v polovině léta. Kvůli nedostatečné hloubce koryta řeky v úseku Podolí - Kořensko. V Českých Budějovicích není možné zakotvit ani vplout do centra města a využít tak místních služeb a turistických atrakcí. Lodě u vodní nádrže Slapy zatím pomáhá přepravovat traktor. Lodní výtah pro sportovní plavidla na Orlíku je pouze pro menší plavidla a potřeboval by rekonstrukci. Podjezdová výška mostu v Týně nad Vltavou zase brzdí vyšší plavidla.

To je jen stručný výčet hlavních problémů a nedokončených investic, bránících dalšímu rozvoji plavby na Vltavě a rozvoji cestovního ruchu v jejím okolí. 

Tyto „nedodělky“ znehodnocují dosud do splavnění vložené dotační i veřejné prostředky a omezují očekávané přínosy pro turisty i místní obyvatele.

Výletní lodě i individuální turistická a sportovní plavba do výtlaku 300 tun

„Jihočeský kraj se zatím bezvýsledně snaží přesvědčit ministerstvo dopravy o potřebě dokončit splavnění tak, aby splňovalo klasifikační normy. Nepožadujeme po státu nic víc, než aby naplnil znění zákona, který stanovuje, že Vltava je dopravně významnou využívanou vodní cestou. A to pro výletní lodě i individuální turistickou a sportovní plavbu do výtlaku 300 tun,“ zdůraznila jihočeská hejtmanka Ivana Stráská. Rozvoj plavby má přitom již nyní pozitivní vliv na rozvoj celého regionu, což ukazují i statistická data.

Hejtmanka zároveň připomněla, že projekt na splavnění Vltavy je i součástí Memoranda o spolupráci, které loni v prosinci podepsaly Jihočeský a Středočeský kraj. S cílem propojit tyto dva sousední regiony i po vodě. „Jihočeský kraj již v minulosti finančně podpořil předprojektovou přípravu splavnění Vltavy částkou pět milionů korun a i nadále chceme napomáhat tento záměr rozvíjet,“ řekla Stráská.

Povodí Vltavy, jako správce vodní cesty, má připraveny dva stěžejní projekty

Generální ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala vítá zapojení Jihočeského kraje, měst a destinačních společností do podpory rozvoje a dokončení Vltavské vodní cesty. „Povodí Vltavy, jako správce vodní cesty, má připraveny dva stěžejní projekty, které výrazně napomohou prodloužit plavební sezónu zejména v období sucha, které panovalo v minulých letech. Jedná se o prohloubení plavební dráhy v úseku Podolí – Kořensko s cílem zajistit dostatečné plavební hloubky v tomto úseku. A dále o stavební úpravy na lodním výtahu pro sportovní plavidla přes hráz Orlíku. Dojde k prodloužení jeho dráhy v horní vodě a o zvýšení určitých parametrů převážecího vozíku. Tím bude lodní výtah v provozu i při snížených hladinách v nádrži. Původně jsme akce chtěli odstartovat již loňskou zimu, ale věřím, že je bude možné zahájit letos po ukončení plavební sezóny. A to s finanční podporou Státního fondu dopravní infrastruktury,“ uvádí Kubala.

Větší atrakce než je Baťův kanál. Umožní napojení i na evropskou lodní dopravní síť

Dokončení Vltavské vodní cesty by kvitoval s povděkem i David Šťastný, předseda destinační společnosti Českobudějovicko – Hlubocko. „Pouze kvalitní a komplexní infrastruktura vodní cesty umožní její efektivní využití a nabídne uživatelům nevšední pohled na krajinu, kulturní památky i na vodní technická díla. Zároveň pomůže lépe rozložit cestovní ruch v regionu,“ naznačil.

Podle Šťastného je finalizace díla podmínkou pro rozjezd navazujících projektů měst, obcí i privátních subjektů. „Jsme si jisti, že dokončení potřebných investic udělá z Vltavské vodní cesty větší atrakci než je Baťův kanál a umožní napojení regionu i na evropskou lodní dopravní síť,“ dodává.

 

16.04.2019 Bc. David Hocke