Vyhlášení 1. ročníku "Ceny hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost"

Dne 15. ledna 2019 vyhlašuje hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská 1. ročník ?Ceny hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost?. Ocenění mohou získat firmy, neziskové organizace i obce, které v roce 2018 realizovaly dobrovolné aktivity s pozitivním dopadem na společnost. 

?Udělením ocenění bych za Jihočeský kraj ráda poděkovala firmám a institucím, které se snaží zajistit lepší pracovní podmínky pro své zaměstnance a chránit naše životní prostředí,? uvedla hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská, podle níž by toto ocenění mohlo ke společensky odpovědnému jednání motivovat i další firmy v kraji.

Přihlášení je velice jednoduché. Na webových stránkách http://www.jaip.cz/cenahejtmanky jsou umístěny přihlášky včetně sebehodnotícího dotazníku. Vyplněním obou dokumentů a jejich zasláním na e-mail stojdlova@jaip.cz budu zájemci přihlášeni. Dokumenty jsou rozděleny do dvou kategorií -  Podnikatelské subjekty a Organizace veřejného sektoru, které se dále člení dle velikosti. Do kategorie Organizace veřejného sektoru spadají také obce. Přihlášky lze zasílat až do 12. dubna 2019. Poté budou vyhodnoceny a dne 28. května 2019 dojde k slavnostnímu vyhlášení oceněných v sále zastupitelstva Jihočeského kraje v Českých Budějovicích. 

?Pod pojmem společenská odpovědnost lze chápat např. stanovení základních hodnot v organizaci, jejich dodržování a šíření; snaha vyjít vstříc zaměstnancům při hledání rovnováhy mezi pracovním a osobním životem; podpora místní komunity, ochrana přírodních zdrojů či životního prostředí? uvedla Michaela Novotná, ředitelka JAIP o.p.s. - partnerské organizace ocenění. 

 

16.01.2019 Bc. David Hocke