Vyjádření Jihočeského kraje k chystané rekonstrukci chaty Mládí, kterou vlastní

Jihočeský kraj je vlastníkem chaty Mládí na šumavském Zadově. Mnozí pamětníci tam v rámci střední školy absolvovali lyžařský výcvik. Ten je ostatně součástí povinného středoškolského vzdělávání i dnes. Téměř polovina žáků se jej přitom nemůže zúčastnit, protože to jejich rodinám neumožňuje ekonomická situace. Řada lyžařských zájezdů doma i v cizině je totiž nad jejich finanční možnosti.

V určité době se na jednáních kraje objevila tendence oba objekty, které jsou součástí chaty Mládí, prodat. Důvodem byl údajný nezájem o zdejší ubytování a špatný stav objektu. Vedení Jihočeského kraje se ale rozhodlo toto horské zařízení ve svém majetku zachovat. To znamená neprodat a opravit zařízení tak, aby prostory odpovídaly současným trendům. Chceme tím především umožnit našim středním školám, aby tu mohly pořádat již zmíněné lyžařské kursy. Za velmi příznivé ceny a v moderních prostorách.

Přes léto by se měl objekt pronajímat i jiným návštěvníkům, kteří projevují o zdejší rekreaci zájem, a odrazuje je pouze špatný stav objektu. Kraj, jako dobrý hospodář, samozřejmě usiluje o to, aby se peníze vynaložené na jeho rekonstrukci vrátily zpět do rozpočtu.

Tímto záměrem se zabývala poslední rada kraje 20. června a vzhledem k potřebám našich středních škol jej podpořila. Záměr pochopitelně předloží k projednání Zastupitelstvu JčK. Bez jeho souhlasu nelze realizovat žádnou investiční akci spolufinancovanou z evropských peněz, což je i tento případ.

O objekt a případnou rekonstrukci se momentálně stará Krajské školní hospodářství.

16.07.2019 Bc. Hana Brožková