Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Vyjádření Jihočeského kraje ke spekulacím uvedeným v článku iDNES.cz ze dne 13. 8. 2019

Jihočeský kraj má podle zákona povinnost starat se o příznivé životní prostředí obyvatel. Velmi silně vnímáme problematiku kůrovcové kalamity a změny klimatu, které způsobuje dlouhodobé vysychání krajiny. Šumava je toho zjevným symbolem, stejně jako dnes Dačicko či Písecko a další lokality v celé republice.

Našemu volání po změně přístupu k řešení situace dlouhodobě nikdo nevěnoval pozornost. Zveřejňovat naše názory v celostátních médiích bylo takřka nemožné. Pochopili jsme, že tato celospolečenská témata a jejich zpětnou vazbu od obyvatel je nutné komunikovat profesionálně. Rozhodli jsme se proto využít služeb agentury, která má zkušenost s obdobnými typy celostátních kampaní.

Vyzvali jsme tři agentury k předložení cenových nabídek napřímo proto, aby nám výběrové řízení předem „nezbořily“ subjekty, které nemají na veřejné diskusi o tomto tématu zájem. Vybrali jsme tu cenově nejvýhodnější, ačkoli jsme tuto zakázku malého rozsahu mohli zadat dle zákona bez výběrového řízení. Smlouva s dodavatelskou agenturou je vyvěšena na našich webových stránkách a v registru smluv, jak ukládá zákon.

„Od začátku naší kampaně vnímáme silnou snahu protistrany odvést pozornost od problematiky kůrovce na výběrové řízení, údajně neefektivně utracené finance, a nyní dokonce absurdní obviňování z politických kšeftů. Myslím, že neexistuje větší téma, které si zaslouží pozornost všech, než je problematika umírání lesů a sucha. To byl důvod, proč jsem podepsala jako gesční radní zadání veřejné zakázky,“ říká hejtmanka Ivana Stráská.

Vítězná agentura dosud nikdy pro Jihočeský kraj nepracovala. Je známa schopností vést rozsáhlé kampaně, například Děkujeme, odcházíme či prezidentskou kampaň Michala Horáčka. Jakékoliv domněnky o propojení zakázky PR agentury s předchozím vedením kraje odmítáme.

Jihočeský kraj bude i nadále pokračovat v upozorňování na rizika spojená s kůrovcovou kalamitou a suchem a hledat cesty, jak pomoci lesům i jejich vlastníkům.

13.08.2019 Bc. David Hocke