Začal geologický průzkum lokality pro malý modulární reaktor

Odborníci detailně zkoumají podloží v lokalitě budoucího malého modulárního reaktoru. Ta se nachází v zatím vnějším prostoru Jaderné elektrárny Temelín, několik set metrů od silnice 105 mezi Hlubokou a Týnem nad Vltavou. Příprava nového modulárního zdroje výrazně zrychlila v letošním roce, jejím investorem by měla být Skupina ČEZ. 

Jaké je složení hornin v místě předpokládané stavby? Nakolik jsou celistvé? To je příklad otázek, na které přinese odpověď probíhající geologický průzkum v jihozápadním okraji areálu stávající jaderné elektrárny. 

„Zájemcům o stavbu chceme představit naprosto konkrétní podmínky. Jsme si jistí tím, že jde o maximálně vhodnou lokalitu, ale před každou takto významnou stavbou je potřeba přesně znát geologické podmínky a další faktory, které mohou projekt ovlivnit,“ vysvětluje člen představenstva a ředitel divize nová energetika Tomáš Pleskač. 

Odborníci na místě určují druh a celistvost hornin pomocí měření elektrických odporů a sledování rychlosti šíření seismických vln od speciálního vibračního zdroje. První výsledky ověřují prostřednictvím 30 metrů hlubokých vrtů.
Podmínkou výstavby bude licence vydaná v zemi, kde bude modulární reaktor vybudován jako první svého druhu. Zároveň se Temelín stane vzorem pro další lokality, ve kterých bude nutné nahradit dosluhující uhelné zdroje.

„Z našeho pohledu nejde jen o čistý a bezpečný zdroj elektřiny, případně tepla. Předpokládám, že tato technologie se stane stabilní částí budoucího energetického mixu v Evropě. A pro nás je to příležitost, aby zde vzniklo třeba i školicí a výcvikové centrum,“ dodává hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba. 

ČEZ a.s., Jihočeský kraj a ÚJV Řež jsou podílníky ve společnosti South Bohemian Nuclear Park (Jihočeský jaderný park), která se podílí na koordinaci a komunikaci přípravy. Finálním investorem by měla být Skupina ČEZ.

Skupina ČEZ už podepsala memoranda o spolupráci v oblasti malých modulárních reaktorů s firmami NuScale, GE Hitachi, Rolls Royce, EdF, KHNP a Holtec a o projektu intenzivně jedná i se společností Westinghouse. Prostřednictvím dceřiné společnosti ÚJV Řež sama na vývoji malých modulárních reaktorů intenzivně pracuje.  

Společnost South Bohemian Nuclear Park byla založena v roce 2022. Je společným projektem společnosti ČEZ, a.s., společnosti ÚJV Řež, a.s. a Jihočeského kraje, který zastřešuje výzkum, vývoj, komunikaci a přípravu stavby.

Od začátku roku elektrárna Temelín vyrobila 14,7 terawatthodin elektřiny. Společně s Dukovany jde o zdroje, které produkují největší množství čisté elektrické energie a podílí se tak výraznou měrou na bezemisní výrobě Skupiny ČEZ. Ročně se díky jaderným elektrárnám nevypustí do ovzduší přibližně dvě desítky miliónů tun CO2.
 

02.12.2022 Bc. David Hocke