Zástupci kraje i města si připomněli vznik samostatného československého státu. Musíme být schopni vést dialog, řekl náměstek Talíř

V pondělí 25. října 2021 se u pamětní desky T. G. Masaryka na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích sešli zástupci města i kraje, aby si připomněli den vzniku samostatného československého státu. První náměstek hejtmana Jihočeského kraje František Talíř zdůraznil, jak je důležité se vracet ke kořenům demokracie a odkazu T. G. Masaryka: „Naše společnost je do jisté míry rozdělena. A není špatně, že panují různé názory. Naším úkolem je, udržet si schopnost vést dialog, naslouchat jiným názorům, i těm, se kterými třeba bytostně nesouhlasíme, protože to je cesta, jak vykopané příkopy přehradit a postavit přes ně mosty. Masaryk to uměl, Masaryk byl schopný naslouchat jiným názorům. Měl ten svůj a zároveň vedl dialog s ostatními. Pojďme to zkusit každý z nás v našem každodenním životě.“ 

Slavnostního aktu se zúčastnili také zástupci Armády České republiky, Policie České republiky, Českého svazu bojovníků za svobodu, Československé obce legionářské České Budějovice, Sokolové a Městské policie. Státní hymnu zazpíval českobudějovický pěvecký sbor Canzonetta.

25.10.2021 Bc. David Hocke