Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Zastupitelé schválili rozpočet Jihočeského kraje na rok 2019

S celkovými příjmy 17,9 miliardy korun a výdaji 18,4 miliardy korun počítá rozpočet Jihočeského kraje na rok 2019. Ve čtvrtek 13. prosince jej schválili krajští zastupitelé, když z celkového počtu 49 registrovaných hlasovalo 38 pro, proti nebyl žádný a 8 se zdrželo. Šest zastupitelů z celkového počtu 55 nebylo přítomno.

Z rozdílu mezi navrženými příjmy a výdaji vyplývá, že výsledkem je zhruba půlmiliardový schodek. ?Jako dobří hospodáři pokryjeme tento schodek ze svých zdrojů, konkrétně z finančních rezerv z minulých let,? zdůraznil náměstek hejtmanky pro finance Jaromír Novák.

Mezi hlavní priority návrhu rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2019 patří:

*Pokračování realizace jednotlivých projektů v rámci aktuálního programovacího období 2014 - 2020 s aktivním využitím prostředků z minulých let, které jsou kvůli předfinancování uloženy na účtu Fondu rezerv a rozvoje Jihočeského kraje

*Finanční zajištění maximálně možné míry investic s využitím vlastních zdrojů kraje

*Finanční zajištění dopadů předchozích rozhodnutí vlády o zvýšení platů zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a to výhradně z vlastních zdrojů kraje

*Obezřetnost při odhadování příjmů Jihočeského kraje ze sdílených daní

*Eliminace potřeby čerpání úvěrů, a to jak v roce 2019, tak i v následujících letech 2020 a 2021, jako nástroje k naplnění pravidel rozpočtové odpovědnosti

Kraj nesplácí žádný úvěr a zároveň se snaží průběžně navyšovat fond rezerv

Největším balíkem v rámci celkových příjmů jsou příjmy ze sdílených daní, tedy příjmy, které jdou kraji ze státního rozpočtu na základě rozpočtového určení daní. Činí zhruba 6,4 miliardy korun, tedy 36 procent z celkových příjmů rozpočtu kraje na rok 2019. Meziročně jde o nárůst oproti očekávané skutečnosti roku 2018 o 4,8 procenta.

Celkové výdaje ve výši 18,4 miliardy korun jsou rozčleněny na běžné a kapitálové, tedy investiční. Běžné výdaje, které lze obecně charakterizovat jako provozní, činí 14,1 miliardy.

Kapitálové výdaje pak činí 4,3 miliardy korun. ?Rozhodující vliv na objem celkových investic má vlastní realizace evropských projektů v rámci aktuálního programovacího období 2014 - 2020. Tyto výdaje jsou navrženy pro rok 2019 v celkovém objemu 2,2 miliardy, což představuje více než 50 procent celkových kapitálových výdajů. Zbývající část kapitálových výdajů je směrována do všech oblastí působnosti kraje, od investičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím, přes zvyšování základního kapitálu založených obchodních společností až po vlastní investice do dopravní infrastruktury, tj. rekonstrukci a výstavbu komunikací, mostů a dostavbu letiště. Významnou součástí také těchto výdajů pak tvoří dotační politika kraje,? naznačil Novák.

Ten na závěr dodal, že kraj v současné době nesplácí žádný úvěr a zároveň se snaží průběžně navyšovat fond rezerv.

Nejvýznamnější kapitálové (investiční) výdaje v tisících Kč - výběr

Odbor zdravotnictví - investiční transfery společnostem s majetkovou účastí kraje

*Nemocnice České Budějovice, a.s. - Restrukturalizace a rekonstrukce

horního areálu: 170 000

Odbor zdravotnictví - investiční transfery zřizovaným organizacím

*Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje - pořízení 10 nových sanitních vozů včetně vybavení: 31 644

Odbor dopravy a silničního hospodářství

*Modernizace silnice III/00354 Lidická ? Včelná: 28 300

*Český Krumlov - ulice Rožmberská - řešení odvodnění: 41 6000

Strukturální fondy

*Nemocnice Tábor, a.s. - Nová psychiatrie (IROP): 97 000

*Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích - "Přístavba a úprava budovy Jihočeské vědecké knihovny - Lidická 1" (IROP):             88 000

*Modernizace přístupu k hraničnímu přechodu Zadní Zvonková ? Schöneben (Program INTERREG V-A Rakousko - ČR 2014 - 2020): 84 897

*Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. - "Klinický informační systém pro intenzivní a anesteziologickou péči" (IROP): 34 619

*Alšova jihočeská galerie - "Rekonstrukce depozitárního objektu Sparta v Českých Budějovicích" (IROP): 23 115,90

Fond rozvoje školství - investiční transfery zřizovaným organizacím

*ZUŠ Velešín, U Hřiště 527 - rekonstrukce budovy a výstavba koncertního sálu - 2. etapa, vybavení, vícepráce, BOZP: 28 200

*Střední škola obchodní a Vyšší odborná škola, České Budějovice, Husova 9 - odkup budovy Husova ulice a vybudování nových učeben pro maturitní obory z Kněžskodvorské (aplikovaná chemie): 47 190

Fond rozvoje sociální oblasti - investiční transfery zřizovaným organizacím

*Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie - Demolice a nová výstavba bydlení Empatie III a víceúčelové dílny Pražská 88, včetně vybavení: 35 000

*Domov pro osoby se ZP Zběšičky - Přístavba, nástavba a stavební, úpravy budovy denního a týdenního stacionáře Duha Písek, demolice okálu, včetně vybavení: 35 000

*Domov pro seniory Horní Stropnice - Demolice dílny a výstavba kotelny a technického a dalšího zázemí budovy domova pro seniory: 45 000

Odbor veřejných zakázek a investic

*Modernizace letiště Č. Budějovice (včetně ČOV, rekonstrukce vozovky u LZS, dopravního napojení na silnici I/3 a předprojektové přípravy - dolní areál letiště): 255 000

*Most ev. 158-002 a 158,003 za Kaplicí: 47 500

*Most ev. č. 1536-1 před obcí Stříbřec: 51 000

*Most ev. č. 122-011 Židova Strouha: 43 000

Projekty jako rezerva (tj. předpokládané, ale dosud neschválené projekty EU)

*Nemocnice Strakonice, a.s. - centralizace obslužných provozů, rekonstrukce vzduchotechniky centrálních operačních sálů č. 1,2,4.": 62 800

*Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. - "Rekonstrukce energetického hospodářství včetně prádelny": 24 400

*Dopravní napojení Tábor - Vožická ul.: 46 750

*Jižní tangenta České Budějovice - 1. etapa: 42 500

*Okružní křižovatka Vimperk ? Fišerka: 25 500

 

Více informací: https://www.kraj-jihocesky.cz/iusneseni_files/Zas

13.12.2018 Bc. David Hocke