Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje získala významné evropské ocenění – platinový status Angels EMS AWARDS

V německém Berlíně se ve dnech 15. - 19. října uskutečnil Evropský kongres urgentní medicíny EUSEM 2022. V jeho rámci proběhlo i slavnostní vyhlášení nejlepších organizací, podílejících se na managementu péče o osoby, které postihla akutní cévní mozková příhoda (CMP). Ocenění předávala mezinárodní iniciativa ANGELS.

Právě Angels EMS AWARDS celosvětově sleduje řadu parametrů, ovlivňujících celkový benefit pro pacienty s CMP. Hodnotí nejen časový aspekt, ale řadu dalších ukazatelů, včetně spolupráce s lůžkovými poskytovateli provozujícími tzv. „iktová centra“. To jí umožňuje objektivní srovnávání poskytované péče jednotlivými zdravotnickými organizacemi. Skórovací systém ocenění v této oblasti má tři stupně: zlatý, platinový a diamantový.

Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje dlouhodobě systematicky spolupracuje s Centrem vysoce specializované cerebrovaskulární péče Nemocnice České Budějovice, a.s. na zkvalitňování péče o pacienty s CMP v rámci celého Jihočeského kraje. Naše společné úsilí přineslo jihočeské záchranné službě druhé nejvyšší ocenění za poskytovanou péči - platinový status Angels EMS AWARDS.

V rámci celé Evropy se jedná o velmi významný úspěch. Svědčí mimo jiné o skutečnosti, že přednemocniční neodkladná péče a urgentní medicína obecně je v České republice poskytována velmi kvalitně. Zejména v péči o pacienty s CMP předčí i velké země a zavedené postupy jsou na nejvyšší možné úrovni.

Cenu pro Zdravotnickou záchrannou službu JčK převzal MUDr. Jan Jakub Hájek, vedoucí Zdravotnického operačního střediska a Oblastního střediska Jindřichův Hradec.
 

31.10.2022 Bc. David Hocke