Zveme vás na Středověký jarmark do Trocnova

V rámci realizace projektu Mezinárodní kulturní platforma (I-CULT) proběhla v letech 2019 a 2020 v Areálu Památníku Jana Žižky z Trocnova řada akcí pro širokou veřejnost, které se zaměřily na stavební techniky, řemesla a život ve středověku. Tyto akce doprovázejí stavbu Archeoskanzenu Trocnov, který má zpřístupnit a prezentovat život v období vrcholného středověku, stavby a stavební postupy této doby. Stavba Archeoskanzenu je v současné chvíli v plném proudu, kompletně dokončen by měl být v roce 2024.

Postupné rozvolňování opatření souvisejících s koronavirovou pandemií opět umožňuje konání akcí pro veřejnost a v této souvislosti tak bylo možné naplánovat další akci pro širokou i odbornou veřejnost s názvem Středověký jarmark, která se uskuteční dne 25. 9. 2021 od 10:00 do 18:00 v Areálu Památníku Jana Žižky z Trocnova (Trocnov 14, Borovany). Akce je určena pro všechny věkové kategorie, vč. rodin s dětmi.

A co na návštěvníky čeká?
Chcete zažít atmosféru středověkého jarmarku na vlastní kůži? Přeneste se do minulosti a poznejte práci dobových řemeslníků – svíčkařů, ševců nebo tesařů a dalších. Dozvíte se, co vše musel ovládat středověký kovář, jak náročná byla práce brníře nebo zbrojíře, jak vypadalo opracování kamene či probíhalo barvení a co vše zajišťovala prádelna. Také se dozvíte, jak se vyráběly sudy a mnoho dalšího. Budete mít také možnost zakoupit si různé rukodělné výrobky, ochutnat pokrmy ze středověké kuchyně nebo se jen nechat unášet středověkou hudbou, divadlem či představením sokolníka. 
Vstup na akci je zcela zdarma.


Časový harmonogram

10:00 Zahájení středověkého jarmarku, úvodní slovo

10:30-11:10 Ukázka historického sokolnictví

11:20-11:50 Středověká hudba - potulný bard Jiří Wehle

12:10-13:00 Divadelní loutkové představení Kolotoč pohádek - divadlo Já to jsem

13:20-13:50 Lucrezie

14:00-14:40 Ukázka historického sokolnictví

14:50-15:20 Středověká hudba - potulný bard Jiří Wehle

15:40-16:30 Divadelní loutkové představení Kolotoč pohádek - divadlo Já to jsem

16:50-17:20 Lucrezie

18:00 – 20:00 Večerní koncert středověké hudby – vystoupení skupiny Dei Gratia

Aktuální informace sledujte na Facebooku Archeoskanzenu Trocnov.

Akce se koná v rámci projektu ATCZ59 Mezinárodní kulturní platforma (I-CULT), který je spolufinancován v rámci programu přeshraniční spolupráce INTERREG Rakousko – Česká republika. 

13.09.2021 Bc. David Hocke