Text na řeč

Děti do Domečků, děti do ZUŠek

„Děti do Domečků, děti do ZUŠek“ je projekt volarského pracoviště Domu dětí a mládeže Prachatice, volarské Základní umělecké školy a města Volary, kterým chceme říct, jak moc stojíme o to, aby děti byly zpátky v Domečku a Základní umělecké škole a jak moc nám chybí osobní práce s nimi. Je nám velmi líto, že děti nemohou navštěvovat naše kroužky, akce, vyučovací hodiny, sbory, hudební nauky, balet apod. Inspirovali jsme se pořadem „ A přece se učí“ – ČT - Alice Nellis a Karla „ KOVY“ Kováře, kde vznikl nápad místo diváků v sále posadit jejich portréty. Projekt jsme rozšířili na celý Jihočeský kraj.

Co je potřeba pro tento projekt udělat? Požádat děti, které chodí do Domečků či uměleckých škol o vytvoření portrétu či autoportrétu jakoukoliv výtvarnou technikou – kresbou, malbou, koláží apod. Ten následně doručit do své ZUŠ či DDM. 

Více o projektu v přiložených dokumentech:
Tisková zpráva
Projekt „Děti do Domečků, děti do ZUŠek“

Galerie