Text na řeč

Distribuce OOP pro poskytovatele zdravotních služeb – dne 04.05.2020. POZOR! - Výdej OOP rozšířen o další nelékařské obory

Dne 4.5.2020 bude zahájena další distribuce OOP pro poskytovatele zdravotních služeb v Jihočeském kraji. 

Do této distribuce zahrnujeme i další nelékařské obory zdravotní péče. Jedná se o poskytovatele zdravotních služeb vybraných nelékařských oborů, kteří nebyli doposud do distribučních seznamů Jihočeského kraje zařazeni (fyzioterapeut, ergoterapeut, klinický logoped, klinický psycholog, zubní technik, dentální hygienistka, porodní asistentka).

POZOR! - Upozorňujeme na změnu distribučního místa pro výdej OOP pro okres České Budějovice. Nachází se v budově D, Krajského úřadu Jihočeského kraje, ul. B. Němcové 1824/8 v Č. Budějovicích. Jedná se o budovu vedle sídla Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje.

Pokyny k distribuci, včetně tabulky s přehledem poskytovatelů zdravotních služeb zahrnutých do této distribuce a místem výdeje OOP, jsou uvedeny v PŘÍLOZE.

Štítky