Text na řeč

Dobrovolný svazek obcí severního Písecka

Číslo
19
IČO
69103518

Dobrovolný svazek obcí severního Písecka


Spisová značka:  OLVV-správ. 1343/2003/lusk
Pořadové číslo:  19/DSOPI/2003
Název:   Dobrovolný svazek obcí severního Písecka
IČO:   691 03 518
Sídlo:   Čimelice 60, 398 04 Čimelice
Vznik:   30. 3. 1999
Zánik: 
Den zrušení:
Právní důvod zrušení:


Členové:   

1. obec Boudy
2. obec Cerhonice
3. obec Čimelice
4. obec Čížová
5. obec Dobev
6. obec Drhovle
7. obec Horosedly
8. obec Kestřany
9. obec Kožlí
10. obec Králova Lhota
11. obec Lety
12. obec Minice
13. město Mirotice
14. město Mirovice
15. obec Mišovice
16. obec Myslín
17. obec Nerestce
18. obec Nevězice
19. obec Orlík nad Vltavou
20. obec Ostrovec
21. město Písek ? 3 místní části Semice, Smrkovice, Nový Dvůr
22. obec Probulov
23. obec Předotice
24. obec Rakovice
25. obec Smetanova Lhota
26. obec Varvažov
27. Vráž

Předmět: 

1)  Svazek obcí severního Písecka vzniká za účelem sociálního a ekonomického rozvoje regionu v souladu se zákonem 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů, včetně hospodářské činnosti.
 2) Ochrana společenských zájmů a zmnožení sil a prostředků při prosazování záměrů přesahujících svým rozsahem a významem každou účastnickou obec.
 3)  Společná ochrana práv a zájmů při jednání s orgány státní správy, podnikateli, neziskovými organizacemi, správci infrastruktury, občanskými iniciativami apod. 
 4) Společný postup při územním plánování a při rehabilitaci venkovského rázu obcí.
 5) Uskutečňování záměrů a naplňování zájmů, které výrazněji ovlivní kvalitu života obyvatel členských obcí, včetně ekonomické stability jak obcí, tak svazku jako celku, zahraniční spolupráce a propagace území, zmnožování a správa společenského majetku svazku obcí.
 6) Za předmět činnosti se považují i takové akce a aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členských obcí. V takovém případě je povinností svazku obcí dbát, aby jejich výsledky korespondovaly se zájmy a záměry svazku obcí.
 7) Svazek obcí může spolupracovat s právnickými a fyzickými osobami v rozsahu § 54 zák. 128/ 2000 Sb.

Orgány svazku: 

valná hromada
představenstvo
předseda
místopředseda
kontrolní a revizní komise
 
Předseda svazku: 

Předseda je statutárním orgánem svazku obcí, je oprávněn jeho jménem vystupovat a jednat. Místopředseda v plném rozsahu zastupuje předsedu svazku v době jeho nepřítomnosti.

 

 

Předseda:

Ing. Tomáš Korejs, Čížová 72, 398 04 Písek  od 11. 12. 2018 dosud

Zdeněk Bárta, Mirovice                                       od 1. 12. 2010 do 11. 12. 2018 

Josef Hrouda, Čimelice                                       od 10. 2. 1999 do 1. 12. 2010

 

Místopředseda:

Martina Mikšíčková, Rybárna 54, 398 01 Mirotice      od 11. 12. 2018 dosud

Ing. Tomáš Korejs, Čížová 72, 398 31 Čížová           od 18. 12. 2014 do 11. 12. 2018

Mgr. Milan Brunclík                                                 od 1. 12. 2010 do 18. 12. 2014 

Zdeněk Bárta, Mirovice                                           od 10. 2. 1999 do 1. 12. 2010 

 

http://www.severnipisecko.cz/

 

 Příloha ? sbírka listin

 Dodatek č. 1 ze dne 5. 12. 2013

 Dodatek č. 1 ze dne 16. 10. 2002

 Stanovy ze dne 8. 11. 2001

 Statut ze dne 8. 11. 2001

 ? Zakladatelská smlouva ze dne 8. 11. 2001