Text na řeč
Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Dobrovolný svazek obcí severního Písecka

Dobrovolný svazek obcí severního Písecka

 • Název: Dobrovolný svazek obcí severního Písecka
 • Spisová značka: OLVV-správ. 1343/2003/lusk
 • Pořadové číslo: 19/DSOPI/2003
 • URL: http://www.severnipisecko.cz
 • IČO: 69103518
 • Sídlo: Čimelice 60, 39804 Čimelice
 • Vznik: 30.03.1999
 • Zánik:
 • Den zrušení:
 • Právní důvod zrušení:
Členové:
 • Boudy
 • Cerhonice
 • Čimelice
 • Čížová
 • Dobev
 • Drhovle
 • Horosedly
 • Kestřany
 • Kožlí
 • Králova Lhota
 • Lety
 • Minice
 • Mirotice
 • Mirovice
 • Mišovice
 • Myslín
 • Nerestce
 • Nevězice
 • Orlík nad Vltavou
 • Ostrovec
 • Písek
 • Probulov
 • Předotice
 • Rakovice
 • Smetanova Lhota
 • Vráž

Předmět:

1)  Svazek obcí severního Písecka vzniká za účelem sociálního a ekonomického rozvoje regionu v souladu se zákonem 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů, včetně hospodářské činnosti.
 2) Ochrana společenských zájmů a zmnožení sil a prostředků při prosazování záměrů přesahujících svým rozsahem a významem každou účastnickou obec.
 3)  Společná ochrana práv a zájmů při jednání s orgány státní správy, podnikateli, neziskovými organizacemi, správci infrastruktury, občanskými iniciativami apod. 
 4) Společný postup při územním plánování a při rehabilitaci venkovského rázu obcí.
 5) Uskutečňování záměrů a naplňování zájmů, které výrazněji ovlivní kvalitu života obyvatel členských obcí, včetně ekonomické stability jak obcí, tak svazku jako celku, zahraniční spolupráce a propagace území, zmnožování a správa společenského majetku svazku obcí.
 6) Za předmět činnosti se považují i takové akce a aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členských obcí. V takovém případě je povinností svazku obcí dbát, aby jejich výsledky korespondovaly se zájmy a záměry svazku obcí.
 7) Svazek obcí může spolupracovat s právnickými a fyzickými osobami v rozsahu § 54 zák. 128/ 2000 Sb.


Orgány svazku:
předseda svazku
místopředseda svazku
revizní komise
valná hromada
kontrolní komise
představenstvo


Vedení popis:

Předseda je statutárním orgánem svazku obcí, je oprávněn jeho jménem vystupovat a jednat. Místopředseda v plném rozsahu zastupuje předsedu svazku v době jeho nepřítomnosti.


Vedení: array(1) { [0]=> string(5) "value" } array(1) { [0]=> string(5) "value" } array(1) { [0]=> string(5) "value" } array(1) { [0]=> string(5) "value" } array(1) { [0]=> string(5) "value" } array(1) { [0]=> string(5) "value" } array(1) { [0]=> string(5) "value" }
Funkce Příjmení Jméno Od Do Adresa
Aktuální předseda Korejs Tomáš 11.12.2018 Stále ve funkci Čížová 72, 398 04 Písek
Aktuální místopředseda Mikšíčková Martina 11.12.2018 Stále ve funkci Rybárna 54, 398 01 Mirotice
Předseda Bárta Zdeněk 01.12.2010 11.12.2018 Mirovice
Předseda Hrouda Josef 10.02.1999 01.12.2010 Čimelice
Místopředseda Korejs Tomáš 18.12.2014 11.12.2018 Čížová 72, 398 04 Písek
Místopředseda Brunclík Milan 01.12.2010 18.12.2014
Místopředseda Bárta Zdeněk 10.02.1999 01.12.2010 Mirovice


Přílohy: