Text na řeč
Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Dobrovolný svazek obcí „Zlatý vrch“

Dobrovolný svazek obcí „Zlatý vrch“

 • Název: Dobrovolný svazek obcí „Zlatý vrch“
 • Spisová značka: OLVV-správ. 9617/2004/lusk
 • Pořadové číslo: 53/DSOPI/2004
 • URL:
 • IČO: 71210024
 • Sídlo: Putim č. p. 198, 39701 Písek
 • Vznik: 22.03.2004
 • Zánik:
 • Den zrušení:
 • Právní důvod zrušení:
Členové:
 • Drahonice
 • Dobev
 • Heřmaň
 • Kestřany
 • Putim
 • Ražice
 • Skály

Předmět:

1) Ochrana společných zájmů a zmnožení sil a prostředků při prosazování záměrů přesahujících svým rozsahem a významem účastnickou obec.
2) Společná ochrana práv a zájmů při jednání s orgány státní správy, podnikateli, neziskovými organizacemi, správci infrastruktury, občanskými iniciativami apod.
3) Společný postup při územním plánování a při rehabilitaci venkovského rázu obcí.
4) Uskutečňování záměrů a naplňování zájmů, které výrazněji ovlivní kvalitu života obyvatel členských obcí, včetně ekonomické stability jak obcí, tak Svazku jako celku, zahraniční spolupráce a propagace území, zmnožování a správa společného majetku Svazku.
5) Za předmět činnosti se považují i takové akce a aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členských obcí. V takovém případě je povinností Svazku dbát, aby jejich výsledky korespondovaly se zájmy a záměry Svazku.
6) Svazek je oprávněn zakládat samostatně nebo s dalšími účastníky podnikatelské a nepodnikatelské subjekty podle platných právních norem.
7) V souladu s předmětem činnosti se Svazek může podílet na založení jiných právnických osob (obchodní společnosti nebo je sám zakládat).
8) Svazek může provádět vzdělávací aktivity pro fyzické a práv. osoby


Orgány svazku:
předseda svazku
místopředseda svazku
revizní komise
valná hromada
kontrolní komise


Vedení popis:

Jménem svazku jedná jeho předseda spolu s místopředsedou. Podepisování za svazek se děje tak, že k názvu svazek připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda.


Vedení: array(1) { [0]=> string(5) "value" } array(1) { [0]=> string(5) "value" } array(1) { [0]=> string(5) "value" } array(1) { [0]=> string(5) "value" } array(1) { [0]=> string(5) "value" } array(1) { [0]=> string(5) "value" }
Funkce Příjmení Jméno Od Do Adresa
Aktuální předseda Matouš Petr 18.04.2017 Stále ve funkci Putim 162, 397 01 Písek
Aktuální místopředseda Vokáč Václav 30.11.2009 Stále ve funkci Drahonice 117, 389 01 Vodňany
Předseda Poláčková Pavla 17.03.2016 18.04.2017 Skály 74, 398 11 Skály
Předseda Němejc Jaroslav Není známo 17.03.2016 Ražice 33, 398 22 Písek
Místopředseda Poláčková Pavla 05.03.2014 17.03.2016 Skály 74, 398 11 Skály
Místopředseda Nosek Václav Není známo 05.03.2014 Kestřany


Přílohy: