Text na řeč

Dobrovolný svazek obcí „Zlatý vrch“

Číslo
53
IČO
71210024

Dobrovolný svazek obcí „Zlatý vrch“

Spisová značka:  OLVV-správ. 9617/2004/lusk
Pořadové číslo:  53/DSOPI/2004
Název:   Dobrovolný svazek obcí „Zlatý vrch“
IČO:   712 10 024
Sídlo:   Putim č. p. 198, 397 01 Písek
Vznik:   22. 3. 2004
Zánik: 
Den zrušení:
Právní důvod zrušení:


Členové:  

1. obec Drahonice
2. obec Dobev
3. obec Heřmaň
4. obec Kestřany
5. obec Putim 
6. obec Ražice
7. obec Skály
  
Předmět:

1) Ochrana společných zájmů a zmnožení sil a prostředků při prosazování záměrů přesahujících svým rozsahem a významem účastnickou obec.
2) Společná ochrana práv a zájmů při jednání s orgány státní správy, podnikateli, neziskovými organizacemi, správci infrastruktury, občanskými iniciativami apod.
3) Společný postup při územním plánování a při rehabilitaci venkovského rázu obcí.
4) Uskutečňování záměrů a naplňování zájmů, které výrazněji ovlivní kvalitu života obyvatel členských obcí, včetně ekonomické stability jak obcí, tak Svazku jako celku, zahraniční spolupráce a propagace území, zmnožování a správa společného majetku Svazku.
5) Za předmět činnosti se považují i takové akce a aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členských obcí. V takovém případě je povinností Svazku dbát, aby jejich výsledky korespondovaly se zájmy a záměry Svazku.
6) Svazek je oprávněn zakládat samostatně nebo s dalšími účastníky podnikatelské a nepodnikatelské subjekty podle platných právních norem.
7) V souladu s předmětem činnosti se Svazek může podílet na založení jiných právnických osob (obchodní společnosti nebo je sám zakládat).
8) Svazek může provádět vzdělávací aktivity pro fyzické a práv. osoby

Orgány svazku: 

valná hromada = rada složena z pověřených zástupců všech členských obcí
předseda 
místopředseda
kontrolní a revizní komise
 
Předseda svazku: 

Jménem svazku jedná jeho předseda spolu s místopředsedou. Podepisování za svazek se děje tak, že k názvu svazek připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda.

Předseda:  

Mgr. Petr Matouš, bytem Putim 162, 397 01 Písek          od 18. 4. 2017 dosud
Pavla Poláčková, bytem Skály 74, 398 11 Skály                 od 17. 3. 2016 do 18. 4. 2017
Jaroslav Němejc, bytem Ražice 33, 398 22 Písek              do 17. 3. 2016

Místopředseda

Václav Vokáč, Drahonice 117, 389 01 Vodňany               od 30. 11. 2009 dosud
Pavla Poláčková, bytem Skály 74, 398 11 Skály                 od 5. 3. 2014 do 17. 3. 2016
Václav Nosek, Kestřany     do 5. 3. 2014


Příloha – sbírka listin

Dodatek stanov č. 2 ze dne 5. 10. 2017

Stanovy ze dne 18. 7. 2013

Stanovy ze dne 2. 4. 2013

Stanovy ze dne 13. 4. 2012

Stanovy ze dne 13. 4. 2012

Dodatek stanov č. 1 ze dne 7. 10. 2014

Stanovy ze dne 5. 3. 2004

Zakladatelská smlouva ze dne 5. 3. 2004

Statut ze dne 5. 3. 2004