Text na řeč
Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Doporučení hejtmanky Stráské a vyjádření zástupců složek IZS pro obyvatele

Informace z krizového štábu z 16.3.2020
Doporučení hejtmanky Stráské a složek IZS pro obyvatele: 

 • Ve veřejném prostoru, dopravních prostředcích či obchodech si zakrývejte ústa i nos.
 • Využívejte lékařské služby co nejméně a konzultace s lékaři provádějte, pokud možno, telefonicky či mailem.
 • K platebnímu styku nepoužívejte hotovost.
 • Vyhýbejte se místům s vyšší koncentrací lidí.  
 • Do autobusů veřejné dopravy nenastupujte předními dveřmi, hotovostní platby jsou dočasně zrušeny.
 • Po každém pobytu venku si důkladně umyjte ruce.
 • Pravidelně otírejte dezinfekčními prostředky i předměty, kterých se často dotýkáte – mobilní telefony, tablet, PC, klávesnici…
 • Alespoň dvakrát denně sledujte zpravodajství nebo https://www.youtube.com/user/HasiciCZ
 • Pro informace o koronaviru volejte speciálně zřízenou linku 1212.
 • Respektujte nařízení vlády a pokyny IZS.
 • Pokud nedodržujete nařízená opatření, vystavujete se možnému postihu.
 • Neohrožujte sebe a své blízké.

Děkujeme za vaši odpovědnost, ohleduplnost a solidaritu.
Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje a zástupci složek IZS JčK

Štítky