Text na řeč

Doporučení pro obce pro konání sňatečních obřadů od 11. května 2020

Dne 30. dubna 2020 vláda České republiky přijala usnesení č. 490, ze kterého plyne, že s účinností od 11. května 2020 bude možno konat svatební obřady do 100 osob. Usnesení vlády bylo publikováno dne 1. května 2020 ve Sbírce zákonů pod č. 223/2020 Sb. 

Doporučení Ministerstva zdravotnictví pro obce k realizaci tohoto mimořádného opatření naleznete zde. 

Štítky