Text na řeč

Doprava

ZÁKLADNÍ INFORMACE V JIHOČESKÉ DOPRAVĚ VE STAVU NOUZE

doprava

 Nařízení a obecné informace

Veřejná doprava v Jihočeském kraji přechází od 4. března na prázdninový provoz

Na prázdninový provoz přechází veřejná doprava v Jihočeském kraji. Fungovat tak přestanou veškeré školní spoje. Rozhodl o tom krizový štáb kraje v čele s hejtmanem Martinem Kubou na svém zasedání dne 2. března. 
 
Převedení autobusové a drážní dopravy u smluvních dopravců Jihočeského kraje na prázdninový provoz začne platit od 4. března 2021 až do doby zahájení prezenční výuky. Změna se týká celkem 1101 autobusových a 12 drážních spojů. Školní spoje jsou v době uzavření vzdělávacích zařízení minimálně vytíženy a jejich provoz je značně neekonomický. Kraj tímto opatřením týdně uspoří 2 miliony korun.

Archiv doprava - jaro 2020 

NAŘÍZENÍ hejtmanky Jihočeského kraje č. 13/2020 ze dne 15. 4. 2020 ke zrušení regulačních opatření v dopravě

NAŘÍZENÍ hejtmanky Jihočeského kraje č. 13/2020 ze dne 15. 4. 2020 ke zrušení regulačních opatření v dopravě ZDE

NAŘÍZENÍ hejtmanky Jihočeského kraje č. 10/2020 ze dne 8. 4. 2020 o regulačním opatření v dopravě za nouzového stavu

NAŘÍZENÍ hejtmanky Jihočeského kraje č. 10/2020 ze dne 8. 4. 2020 o regulačním opatření v dopravě za nouzového stavu naleznete ZDE.

NAŘÍZENÍ hejtmanky Jihočeského kraje č. 8/2020 ze dne 23. 3. 2020 o regulačním opatření v dopravě za nouzového stavu

NAŘÍZENÍ hejtmanky Jihočeského kraje č. 8/2020 ze dne 23. března 2020 o regulačním opatření v dopravě za nouzového stavu

Podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o hospodářských opatřeních“) a v návaznosti na § 29 odst. 4 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „krizový zákon“), v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným usnesením Vlády ČR č. 194 ze dne 12. 3. 2020 a za použití zmocnění § 21 odst. 5 zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních,

ukládám

komu:
GW BUS a.s.
ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s.
ČSAD Jindřichův Hradec s.r.o.
ČSAD STTRANS a.s.
COMETT PLUS, spol. s r.o.
Štefl-tour Dačice s.r.o.
"Dopravní podnik Města Vlachovo Březí, s.r.o."
ICOM transport a.s.
Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.
České dráhy, a.s.
Jindřichohradecké místní dráhy, a.s.
GW Train Regio a.s.

regulační opatření v dopravě

kterými se mění způsob řízení a organizace dopravy:

I. Veřejná linková doprava:
(1) Zakazuje se nástup předními dveřmi ve všech vozidlech zařazených do dopravní obslužnosti Jihočeského kraje.
(2) Cestující budou nastupovat a vystupovat druhými (případně dalšími) dveřmi, s tím, že toto opatření se nevztahuje na vozidla pouze s jedněmi dveřmi.
(3) Cestující nebudou odbaveni řidičem ani odbavovacím zařízením ve vozidle. Již zakoupené kupóny (jízdní doklady) nebudou cestující ve vozidle označovat.
(4) Dopravce zajistí označení předních dveří ve vozidle zákazem vstupu a přední ochranný prostor vozidla zabezpečí proti vstupu cestujících.

II. Městská hromadná doprava na území měst České Budějovice, Český Krumlov, Dačice, Jindřichův Hradec, Kaplice, Písek, Prachatice, Strakonice, Tábor, Třeboň, Vimperk:
(1) Zakazuje se nástup předními dveřmi ve všech vozidlech zařazených do dopravní obslužnosti Jihočeského kraje.
(2) Cestující budou nastupovat a vystupovat druhými (případně dalšími) dveřmi, s tím, že toto opatření se nevztahuje na vozidla pouze s jedněmi dveřmi.
(3) Cestující nebudou odbaveni řidičem (doplňkový prodej jízdních dokladů u řidiče je zrušen).
(4) Dopravce zajistí označení předních dveří ve vozidle zákazem vstupu a přední ochranný prostor vozidla zabezpečí proti vstupu cestujících.

III. Drážní doprava:
(1) Nařizuje se provést opatření k minimalizaci styku cestujících s personálem dopravce.
(2) Cestující nebudou odbaveni personálem dopravce ve vozidle.
Změna způsobu řízení a organizace dopravy se týká všech dopravců poskytujících výkony na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících na území Jihočeského kraje.
Ruší se režim zastávek na znamení, na každé obsluhované zastávce v Jihočeském kraji souprava či vozidlo zastaví, s tím, že je-li to technicky možné, dojde k dálkovému otevření dveří pro výstup a nástup cestujících.

Regulační opatření se vyhlašují na dobu od 24.03.2020 06:00 hod. do odvolání.

Odůvodnění

Důvodem k vyhlášení tohoto nařízení hejtmanky je ohrožení zdraví obyvatelstva v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, označovaný jako SARS CoV-2, na území České republiky.

Poučení

Proti tomuto nařízení nelze podat odvolání.

Při úhradě nákladů spojených s použitím regulačního opatření, včetně zvýšených nákladů, které by právnické nebo podnikající fyzické osobě jinak nevznikly se postupuje podle ustanovení § 35 a 36 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů. Peněžní náhradu je povinen vyplatit orgán krizového řízení, který o omezení práva nebo uložení povinnosti rozhodl. Peněžní náhrada se vyplácí do 6 měsíců od ukončení nebo zrušení krizového stavu, v jehož důsledku vznikl nárok na peněžní úhradu.

V případě nesplnění uložené povinnosti může být dle § 25a zákona o hospodářských opatřeních uložena pokuta až do výše 5.000.000, - Kč.

Na ukládání povinností dle tohoto nařízení se nevztahuje správní řád.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 24.3.2020

Ivana Stráská

hejtmanka Jihočeského kraje

Redukce regionální osobní železniční dopravy na území Jihočeského kraje

V souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným Vládou ČR dne 12. 3. 2020 - ohrožení zdraví obyvatelstva v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, označovaný jako SARS CoV-2, na území České republiky, z důvodu omezení rizikových kontaktů cestujících a vlakového personálu a mezi cestujícími navzájem, bude redukována po dobu mimořádných opatření regionální osobní železniční doprava na území Jihočeského kraje:

 • od 27. 3. 2020 osobní železniční doprava provozovaná dopravcem Jindřichohradecké místní dráhy, a.s.
 • od 30. 3. 2020 osobní železniční doprava provozovaná dopravcem České dráhy, a.s.
 • od 30. 3. 2020 osobní železniční doprava provozovaná dopravcem GW Train Regio a.s.

Redukované jízdní řády:

Aktuální informace o jízdních řádech obdržíte na stránkách Správy železnic, s.o.

Změna v jízdních řádech autobusů! Jízdní doklady ve vlacích zakoupíte už jen elektronickou cestou

S platností od 00:00 hodin dne 18. 3. 2020 budou všechny linky a spoje, které jsou provozovány na základě Smluv o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní obslužnosti Jihočeského kraje linkovou osobní dopravou, uzavřených mezi Jihočeským krajem a dopravci ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s., GW BUS a.s., COMETT PLUS spol. s r.o., ČSAD STTRANS a.s., ČSAD Jindřichův Hradec s.r.o., Štefl-tour Dačice s.r.o., "Dopravní podnik Města Vlachovo Březí, s.r.o." a ICOM transport a.s., provozovány v prázdninovém režimu (bez školních spojů).

S platností od 00:00 hodin dne 17. 3. 2020 do odvolání nebude umožněn prodej jízdních dokladů ve vlacích dopravců GW Train Regio, a.s., České dráhy, a s. a Jindřichohradecké místní dráhy a.s. Jízdní doklady bude možno zakoupit elektronickou cestou nebo v osobních pokladnách ve vybraných železničních stanicích.

Omezení v přeshraniční drážní a autobusové dopravě na území Jihočeského kraje

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, který vyhlásila vláda České republiky dne 12. 3. 2020 zakázala:

 • všem dopravcům v mezinárodní silniční osobní dopravě zajišťované vozidly s obsaditelností nad 9 osob s účinností od 14. března 2020, od 00:00 hodin přepravu cestujících přes hranice České republiky.
 • všem dopravcům v mezinárodní drážní osobní dopravě s účinností od 14. března 2020, od 00:00 hodin přepravu cestujících přes hranice České republiky.

V případě Jihočeského kraje se toto opatření dotkne provozování přeshraniční drážní dopravy na tratích do Rakouska:

196 České Budějovice – Summerau

 • v případě této trati 4 páry vlaků dálkové dopravy budou s účinností od 14. 3. 2020 provozovány pouze do a z železniční stanice Rybník a 4 páry vlaků regionální dopravy budou provozovány pouze do a z železniční stanice Horní Dvořiště
 • v souvislosti  s tímto opatřením bude z technologických důvodů vlak 3802 odjíždět později ( cca o 10 minut ) s odjezdem v 11,05 z Horního Dvořiště

199 České Budějovice- České Velenice a zpět

 • v případě této trati nebude provozován rakouským dopravcem úsek Gmünd – Č. Velenice

Bližší informace lze získat na web stránce dopravce ČD a.s. https://www.cd.cz/info/aktuality/-33777/


V případě Jihočeského kraje se toto opatření dotkne také provozování přeshraniční autobusové dopravy, která nebude s účinností od 14. 3. 2020 provozována.

Jedná se o tyto linky přes/do Rakouska:

 • 000412 Horní Planá – Prešov 
 • 000428 Praha - Salzburg 
 • 000429 Praha – Bologna
 • 000140 Praha - České Budějovice - Český Krumlov – Linz - Salzburg

Linka do Německa:

 • 000006 Strakonice - Passau

OOP

První ochranné pomůcky i pro řidiče autobusů

Jihočeský kraj obdržel dnešního dne poprvé ochranné pomůcky proti novému koronaviru COVID – 19 i pro řidiče regionální autobusové dopravy a MHD.

Na základě dohody ministerstva dopravy a Asociace krajů ČR bylo pro řidiče poskytnuto 13 krajům a hlavnímu městu Praha celkem 48 000 kusů respirátorů a 19 000 kusů roušek.

V dnešních dopoledních hodinách dorazila na náš krajský úřad zásilka obsahující 2 907 kusů respirátorů a 1 150 kusů roušek, která bude ještě dnes předána 8 dopravcům, kteří zajišťují základní dopravní obslužnost našeho kraje a městskou hromadnou dopravu. Počty respirátorů a roušek jsou rozděleny mezi jednotlivé dopravce podle počtu řidičů, kteří zajišťují dopravu ve špičce.

Podrobné rozdělení ochranných pomůcek je následující:

Dopravce počet respirátorů počet roušek
GW BUS a.s. 410 161
ČSAD AUTOBUSY Č. Budějovice a.s.,včetně MHD 800 317
ČSAD J. Hradec a.s.,včetně MHD 373 148
ČSAD STTRANS a.s., včetně MHD 211 84
COMETT PLUS spol. s r.o.,včetně MHD 373 148
ICOM transport a.s. 12 5
Štefl-tour Dačice s.r.o. 40 15
DP města Č. Budějovice a.s. - MHD 688 272
Celkem 2907 1150