Text na řeč
Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba vyzval ministra zdravotnictví Jana Blatného ke zrušení mimořádného opatření o zastavení plánované péče v nemocnicích

Počet hospitalizovaných pacientů s covid-19 v JČK setrvale klesá, a to jak celkový počet, tak i počet pacientů vyžadujících intenzivní péči. V současnosti jsou krajské nemocnice přibližně na třetině připravené kapacity pro pacienty s covid-19. Rovněž predikce dalšího vývoje pro Jihočeský kraj je příznivá. Setrvale klesá také počet zaměstnanců v izolaci pro covid-19. Jihočeské nemocnice společně koordinují svoji činnost a stejně jako docházelo k postupné aktivaci jednotlivých lůžkových covidových stanic, bude docházet k řízené deaktivaci těchto kapacit. Nadále však platí mimořádné opatření MZ ČR, kterým je zrušena odkladná hospitalizační péče.

Hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba proto vyzývá ministra zdravotnictví Jana Blatného ke zrušení mimořádného opatření o zastavení plánované péče v nemocnicích. „Jako hejtman Jihočeského kraje navrhuji, aby ministr zdravotnictví Jan Blatný už zrušil mimořádné opatření o zastavení plánované péče v nemocnicích. V těch našich jihočeských počet pacientů s covid-19 trvale klesá a nemocnice situaci zvládají. Naopak narůstá počet těch, u kterých další odklad plánované péče už není obhajitelný a je nutné k této péči přistoupit, aby nedošlo k poškození zdraví,“ uvedl hejtman Martin Kuba. Jihočeské nemocnice podle něj prokázaly že mají dostatečnou kapacitu a díky profesionálnímu vedení a maximálnímu nasazení zaměstnanců situaci zvládají. „V této chvíli už centrální nařízení nemají smysl a je třeba postupovat podle konkrétní situace v daném regionu. A my na jihu Čech jsme připraveni obnovovat péči pro všechny Jihočechy, kteří ji potřebují a čekají na ni,“ dodal hejtman.

Stejně jako na jaře, bude i nyní plánovaná zdravotní péče obnovována postupně tak, aby zůstala zajištěná dostatečná volná (rezervní) kapacita pro péči o pacienty s covid-19, zejména pak volná kapacita intenzivní péče. 

Od 23.11.2020 bude postupně a částečně zahájeno obnovení plánované péče. Rozhodnutí o konkrétním druhu obnovené péče je v kompetenci primářů jednotlivých oddělení. Nejprve dojde k obnovení malých výkonů s krátkou hospitalizací u méně rizikových pacientů tak, aby bylo možné kdykoliv provoz opět omezit a reagovat na vývoj situace. 

Pokud nám to epidemiologická situace a centrální nařízení dovolí, rádi bychom se k plnému plánovanému provozu v „běžném“ režimu vrátili od 1. prosince 2020. 
 

Štítky