Text na řeč

Hejtman Martin Kuba se setkal s velvyslancem Francie J. E. Alexisem Dutertrem

Spolupráce v oblasti energetiky, vzdělávání mládeže a výměnné pobyty pro jihočeské studenty ve Francii. To byla hlavní témata jednání mezi hejtmanem Martinem Kubou a velvyslancem Francie v ČR J. E. Alexisem Dutertrem, které se uskutečnilo formou videokonference ve středu 14. dubna.

Oba pánové se shodli na tom, že je důležité podporovat vzdělávání naší mládeže zejména formou výměnných pobytů. Kvůli jednodušší orientaci proto bude pro jihočeské studenty zpracován přehledný materiál s nabídkou aktuálních studijních pobytů a stáží ve Francii. Cestu ke studiu v zahraničí ukazuje například Nadace Jihočeské naděje, která finančně podpořila již dva jihočeské studenty. Jeden z nich po ročním studijním pobytu úspěšně složil přijímací zkoušky na vysokou školu ve Francii a je tak dobrým příkladem i pro další zájemce.

Další diskutované téma byla oblast energetiky a energií, energetických start-upů. Oblast energetiky je jak Francii, tak České republice blízká, takže bude možno navázat partnerství v oblasti energetiky a využívání zdrojů při budoucím téměř společném předsednictví v Radě EU. Francii v totiž v předsednickém křesle vystřídá právě Česká republika.
Na závěr jednání pozval hejtman Kuba velvyslance J.E. Alexise Dutertrea na osobní návštěvu Jihočeského kraje, jakmile to epidemická situace umožní.

Galerie