Text na řeč

Volby

Další informace k volbám naleznete na stránkách Ministerstva vnitra: http://www.mvcr.cz/volby.aspx

Informace pro ty voliče, kteří jsou v období voleb (řádný termín voleb do zastupitelstva kraje a prvního kola senátních voleb je 2. a 3 října 2020 a případně druhého kola senátních voleb 9. a 10. října 2020) v izolaci nebo v karanténě z důvodu nemoci Covid-19 naleznete ZDE

Telefonní číslo pro nahlášení žádosti osoby, která je v karanténě nebo izolaci z důvodu nemoci covid-19, o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky: 386 720 156

Nové volby do zastupitelstev obcí

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce Sedlečko u Soběslavě

Přehled termínů a lhůt pro nové volby do zastupitelstva obce Sedlečko u Soběslavě


Kontaktní osoba: Alena Karvánková, karvankova@kraj-jihocesky.cz, tel.: 386 720 156

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 

Přehled termínů a lhůt voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 


Informace pro volební strany k podání kandidátních listin

Informace k podávání kandidátních listin
Vzor kandidátní listiny - politická strana, politické hnutí
Vzor kandidátní listiny - koalice
Vzor prohlášení kandidáta
Věk kandidátů - tabulka
Možnost elektronického podávání kandidátní listiny a jejích příloh (stanovisko Min. vnitra)


Kontaktní osoba: Alena Karvánková, karvankova@kraj-jihocesky.cz, tel.: 386 720 156