Text na řeč
Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Náměstek Hroch vyhlásil vítěze soutěže Vesnice ERDV 2020. Cena putuje do Groβschönau v Dolním Rakousku 

Evropský region Dunaj-Vltava (ERDV) uspořádal pod vedením předsedajícího Jihočeského kraje v roce již druhý ročník soutěže „Vesnice ERDV 2020". V rámci soutěže se představují nejlepší obce na území ERDV. Vítězem je dolnorakouská obec Groβschönau, která se zaměřuje na životní prostředí, změnu klimatu a elektromobilitu a udržitelnost. Za jižní Čechy soutěžila Borová Lada.

Cílem soutěže vyhlášené Evropským regionem Dunaj-Vltava, je představení úspěšných příkladů z praxe v oblasti celkového rozvoje obcí a oživení center, v oblasti společenského života a mezigeneračního soužití nebo v oblasti zajištění kvalitního života a bezpečnosti pro obyvatele. Příklady jsou velmi různorodé. Od opatření k zatraktivnění centra vesnice, opatření k zabránění vyprázdnění budov, aktivit pro soužití mezi generacemi, inovativní nabídky v oblasti mobility, po strategie bezpečnosti na dopravních komunikacích, opatření k osvětlení veřejných prostorů a další. Také digitalizace může především ve venkovských regionech zlepšit či usnadnit nabídku obce v oblasti samosprávy, zajištění nabídky potravin a služeb, ve zdravotnictví, v pečovatelských službách, ve vzdělávání či v mobilitě. Soutěž je reakcí na situaci v menších obcích, které čelí současným problémům, jako je např. odliv obyvatel a stárnutí občanů.

Každý partnerský region nominoval do soutěže jednu obec do tří tisíc obyvatel. Hodnotila se originalita (inovativnost aktivit v lokálním, národním a evropském měřítku), míra zapojení občanů (od pasivního informování obyvatel obce, přes konzultace, spolupráci s obyvateli až po spolurozhodování a převzetí vlastní odpovědnosti za aktivity v obci), udržitelný rozvoj (zhodnocení aktivit z pohledu všech tří pilířů udržitelnosti - environmentální, ekonomický a sociální) a využití digitálních technologií a opatření ke zlepšení digitální infrastruktury.

Za Jihočeský kraj soutěžila Borová Lada a to s komplexním opatřením k zamezení odchodu mladých lidí.

Soutěžní vesnice:

  • Borová Lada - Jihočeský kraj
  • Kirchdorf - Dolní Bavorsko
  • Groβschönau - Dolní Rakousko
  • Kollerschlag - Horní Rakousko
  • Pačejov - Plzeňský kraj
  • Fuchsmühl - Horní Falc
  • Třeštice - Kraj Vysočina

Vyhlášení soutěže naleznete zde: https://www.youtube.com/watch?v=Ri_ORNpyJOc

Štítky