Výroční zprávy

Výroční zpráva Jihočeského kraje o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
za rok 2023
                                                 (zveřejněna 08.02.2024)

Výroční zpráva ke stažení


Výroční zpráva Jihočeského kraje o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
za rok 2022
                                                 (zveřejněna 23.02.2023)

Výroční zpráva ke stažení


Výroční zpráva Jihočeského kraje o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
za rok 2021
                                                 (zveřejněna 11.02.2022)

Výroční zpráva ke stažení


Výroční zpráva Jihočeského kraje o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,      za rok 2020                                                   (zveřejněna 25.02.2021)

Výroční zpráva ke stažení


Výroční zpráva Jihočeského kraje o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,      za rok 2019                                                   (zveřejněna 28.02.2020)

Výroční zpráva ke stažení


Výroční zpráva Jihočeského kraje o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,      za rok 2018                                                   (zveřejněna 28.02.2019)

 Výroční zpráva ke stažení


Výroční zpráva Jihočeského kraje o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,       za rok 2017                                                   (zveřejněna 15.02.2018)

 Výroční zpráva ke stažení


Výroční zpráva Jihočeského kraje o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,      za rok 2016

 Výroční zpráva ke stažení


Výroční zpráva Jihočeského kraje o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,      za rok 2015

 Výroční zpráva ke stažení


Výroční zpráva Jihočeského kraje o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,      za rok 2014

 Výroční zpráva ke stažení


Výroční zpráva Jihočeského kraje o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2013

 Výroční zpráva ke stažení


Výroční zpráva Jihočeského kraje o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2012

 Výroční zpráva ke stažení


Výroční zpráva Jihočeského kraje o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2011

 Výroční zpráva ke stažení


Výroční zpráva Jihočeského kraje o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2010

 Výroční zpráva ke stažení


Výroční zpráva Jihočeského kraje o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2009

 Výroční zpráva 2009 ke stažení

 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji za školní rok 2008/2009

Výroční zprávy za rok 2008 (zveřejněno 2009)

Výroční zpráva Jihočeského kraje za rok 2008

 Výroční zpráva za rok 2008 - část 1 - stránky 1 - 33

 Výroční zpráva za rok 2008 - část 2 - stránky 34 - 66

Pro zveřejnění výroční zprávy bylo nutné radikálně snížit původní velikost souborů. Toto snížení se negativně promítlo do snížené vizuální kvality zprávy.

Výroční zpráva Jihočeského kraje o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2008

 Výroční zpráva 2008 ke stažení

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji za školní rok 2007/2008

 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji za školní rok 2007/2008

Výroční zprávy za rok 2007 (zveřejněno 2008)

Výroční zpráva Jihočeského kraje za rok 2007

 Výroční zpráva za rok 2007 - obálka

 Výroční zpráva za rok 2007 - část 1 - stránky 1 - 32

 Výroční zpráva za rok 2007 - část 2 - stránky 33 - 68

Výroční zpráva Jihočeského kraje o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2007

 Výroční zpráva 2007 ke stažení

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji za školní rok 2006/2007

 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji za školní rok 2006/2007

Výroční zprávy za rok 2006 (zveřejněno 2007)

Výroční zpráva Jihočeského kraje za rok 2006

Vzhledem k velikosti souboru pdf (více neľ 4MB) byla zpráva rozdělena na dvě části.

 Výroční zpráva za rok 2006 - část 1 - stránky 1 - 25

 Výroční zpráva za rok 2006 - část 2 - stránky 26 - 52

Výroční zpráva Jihočeského kraje o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2006

 Výroční zpráva 2006 ke stažení

Zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy za rok 2005/2006

 Zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy ke staľení

Výroční zprávy za rok 2005 (zveřejněno 2006)

 Výroční zpráva Jihočeského kraje za rok 2005

Výroční zpráva Jihočeského kraje o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2005

 Soubor ke stažení

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji za školní rok 2004/2005

 Zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy ke staľení

Výroční zprávy za rok 2004 (zveřejněno 2005)

 Výroční zpráva Jihočeského kraje za rok 2004

Výroční zpráva Jihočeského kraje o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2004

 Soubor ke stažení


Výroční zprávy za rok 2003 (zveřejněno 2004)


Výroční zpráva Jihočeského kraje o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2003

 Soubor ke stažení

Výroční zpráva Jihočeského kraje za rok 2003

 Soubor ke stažení


Výroční zprávy za rok 2002 (zveřejněno 2003)


Výroční zpráva Jihočeského kraje o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2002

 Soubor ke stažení

Výroční zpráva Jihočeského kraje za rok 2002

 Soubor ke staľení


Výroční zprávy za rok 2001 (zveřejněno 2002)


Výroční zpráva Jihočeského kraje o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2001

 Soubor ke stažení

Výroční zpráva Jihočeského kraje za rok 2001

 Soubor ke stažení

Výroční zpráva o stavu koncepce a rozvoje sítě a stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji za školní rok 2000/2001

 Soubor ke stažení