Text na řeč

Jihočeské nemocnice v souladu s doporučením Ministerstva zdravotnictví ČR v následujících dvou týdnech postupně obnoví plánovaný provoz

„Do konce dubna postupně obnoví všechny jihočeské nemocnice plánovaný provoz v rozsahu hospitalizací, operací, výkonů a vyšetření. Zároveň bude i nadále ve všech nemocnicích probíhat činnost odběrových a třídících COVID center“, upřesnil člen představenstva holdingu Jihočeské nemocnice, a.s. Michal Čarvaš.

V Nemocnici Strakonice se třídící centrum nachází v přízemí Pavilonu operačních oborů v prostoru centrální recepce, kde je stratifikována míra rizika onemocnění koronavirem. Bez této vstupní triáže nesmí být pacient vpuštěn do dalších prostor nemocnice. U pacientů s vysokým rizikem onemocnění COVID-19 může být, pokud to zdravotní stav umožní, péče nadále individuálně odkládána. Toto zůstane plně v gesci jednotlivých primariátů. Pacienti, jejichž plánované hospitalizace, operace, výkony a vyšetření byly zrušeny, budou informováni o novém termínu telefonicky, SMS, emailem či písemně. V případě, že pacient ze strany Nemocnice Strakonice, a.s. neobdrží patřičnou informaci, sám telefonicky kontaktuje dané oddělení“, uvedl předseda představenstva Nemocnice Strakonice, a.s. Tomáš Fiala. 

„Podobným způsobem bude péče organizována i v ostatních nemocnicích. Konkrétní způsob budou jednotlivé nemocnice komunikovat prostřednictvím svých webových stránek. Rozběh pozastavené péče bude pozvolný a postupný, něco začne již v týdnu od 20. 4., další část péče začne v týdnu od 27. 4. a do plného provozu bychom se měli dostat od pondělí 4. 5.,“ upřesnil člen představenstva holdingu Jihočeské nemocnice, a.s. Michal Čarvaš.

Od 16. dubna zároveň umožňují jihočeské nemocnice přítomnost otce či třetí osoby u porodu. 

Štítky