Text na řeč

Jihočeský kraj chce podpořit Český Krumlov dotací 2,3 milionu korun

2,3 milionu korun. Taková je výše dotace, kterou chce podpořit Jihočeský kraj Český Krumlov v rámci projektu Přímá podpora města Český Krumlov na regionální rozvoj v souvislosti s registrací v Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO pro rok 2020. 

Peníze mají putovat na opravu a údržbu majetku města, který se nachází v městské památkové rezervaci, v městské památkové zóně nebo je kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek v České republice. Potvrdil to náměstek hejtmanky pro kulturu Pavel Hroch s tím, že dotaci schválila ve čtvrtek 7. května rada kraje.

Dotaci bude schvalovat zastupitelstvo

Konkrétně se jedná o spolufinancování výměny oken v Mateřské škole Plešivec, opravu šindelové střechy na lávce Rechle přes Vltavu, rekonstrukci části objektu na náměstí Svornosti a opravu mostu ve Staré Dobrkovici s celkovými náklady 7,6 milionu korun,“ upřesnil Hroch.

Město Český Krumlov zaslalo žádost o výše uvedou dotaci v říjnu loňského roku a znovu byla doplněna letos v lednu. O uvolnění částky 2,3 milionu korun musejí ještě rozhodnout krajští zastupitelé.