Jihočeský kraj má novou přírodní památku: Klokočínské louky plné vzácných zvířat

Klokočínské louky se staly další přírodní památkou jižních Čech. Rozhodla o tom dnes Rada Jihočeského kraje, která kromě této nové lokality znovuvyhlásila dalších 8 zvláště chráněných území. Klokočínské louky jsou lučním komplexem, který se nachází v nivě říčky Blanice asi 3 kilometry severozápadně od Protivína na Písecku. Jsou unikátním domovem pro širokou paletu vzácných zvířat, například čolka obecného, kuňky obecné nebo vzácných ptáků bahňáků nebo bekasiny otavní.

Nová zvláště chráněná lokalita je od roku 2013 zařazena na seznam evropsky významných lokalit soustavy Natura 2000, proto je její ochrana z pozice kraje podle 1. náměstka hejtmana Františka Talíře logickým krokem. „Je to velká věc nejen pro náš kraj, ale i pro mě osobně. Loni jsem měl na svých předvolebních plakátech heslo: „Chráníme jihočeskou krajinu“. Pro mě to není pouze fráze, chci pro to dělat skutečně maximum. Jsem přesvědčen, že právě ochranou těchto méně známých přírodních lokalit a zvířat, které v nich žijí, děláme důležitý krok pro zachování pestrosti naší jihočeské krajiny. A pestrá krajina je nejen krásná, ale také zdravá a odolná, a to je nejlepší pro všechny, kdo v ní žijí,“ vysvětluje vicehejtman Jihočeského kraje František Talíř. 

Vedle Klokočínských luk Rada kraje znovuvyhlásila dalších osm přírodních památek, které byly vyhlášeny většinou v osmdesátých letech. Jedná se o zvláště chráněná území Michovka, Ražický, Jehnědno, Skalský rybník a Klokočínská olšina, U Narovců, Bavorovská stráň, Smyslov a Upolíny. „V součtu u všech území změna rozlohy činí 35,23 ha. U těch starších lokalit jde většinou jen o drobné změny rozlohy. Zásadní jsou Klokočínské louky, protože se jedná o zachovalé, druhově bohaté bezkolencové louky, které jsou unikátní v měřítku celého Jihočeského kraje,“ dodal vedoucí odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví Zdeněk Klimeš.

Jihočeský kraj má aktuálně ve své správě 204 zvláště chráněných území kategorie přírodní památka nebo přírodní rezervace. Na jeho území leží také 76 evropsky významných lokalit a 7 ptačích oblastí. Vyhlášení nových nebo přehlášení stávajících chráněných území je završením několikaletého procesu, tak aby nové území mělo zajištěnu dostatečnou ochranu zachovalých částí přírody při minimálním dopadu na vlastnická práva a možnosti využití pozemků.
 

25.02.2021 Bc. David Hocke