Text na řeč
Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Jihočeský kraj pomáhá seniorům

ilustrační obrázek

 

Pomoc seniorům

Nákupy potravin, rozvozy jídla

V níže přiložené tabulce jsme pro vás shromáždili kontakty na osoby a organizace, které ve vaší obci realizují rozvoz jídla i potravin, nebo vám pomohou s nákupy. Součástí je i seznam služeben Městské policie včetně kontaktů. Informace budeme aktualizovat.

Kontakty pro pomoc seniorům 31.3.2020

Výzva k podávání žádostí o poskytnutí nadačního příspěvku

Nadace Karel Komárek Family Foundation se rozhodla reagovat na současnou situaci vyhlášením tzv. rychlých grantů určených na podporu organizací, které pomáhají seniorům ohroženým současnou krizí související s pandemií koronaviru. Plné znění grantové výzvy je k dispozici zde

Podpora je určena organizacím, které pomáhají seniorům ohroženým současnou krizí. Žadatelem může být pouze nestátní nezisková organizace se sídlem v České republice. Vyplněná žádost se podává prostřednictvím formuláře. Výzva je vyhlášena na dobu neurčitou do odvolání. 

Podrobnější informace, včetně formuláře ke stažení, naleznete na stránkách Nadace Karel Komárek Family Foundation.

KK
Potravinová banka Jihočeského kraje nabízí pomoc

Nabízíme obcím a městům, které zajišťují seniorům dovážky nákupů, možnost odběru čerstvých potravin ze skladu Potravinové banky Jihočeského kraje (sklad je umístěn v Českých Budějovicích).

Nabízíme  jogurty, sýry a další čerstvé mléčné a rostlinné produkty (rostlinné tuky), podle našich aktuálních dodávek. Většina potravin pochází ze zdrojů programu „Mléko do škol“. Odběr je nenárokový, stejně jako skladba potravin. Podmínkou je distribuce občanům ZDARMA a uchovávání v chladu. Doporučujeme přidávat tyto potraviny zdarma k distribuovaným nákupům.

Minimální odběr z našeho skladu je 1 „banánovka“/krabice na banány. Pokud si nemůžete zajistit vyzvednutí, lze se dohodnout i na distribuci, ale pouze dle našich kapacit. Momentálně nemáme možnost pomoci trvanlivými potravinami a nemáme ani kapacity na přípravu balíčku, proto po nás prosím tyto služby nežádejte.

Pokud máte zájem prosím kontaktujte Potravinovou banku Jihočeského kraje na telefonu: 777 509 052 (krizová linka)
 

pbjčk
Česká pošta - doručování důchodů, doporučené zásilky, otevírací doba pro seniory

Česká pošta v současné době každodenně reaguje na vývoj situace a na opatření vlády, naše postupy se mění podle současných potřeb Pošty a klientů. Dovoluji si Vás informovat o aktuálně přijatých opatřeních:
 
1.    Vyplácení důchodů
 
Od pondělí 23. 3. 2020 budou důchody, které měla Česká pošta původně vyplácet na svých pobočkách ve dnech 23. a 24. 3. 2020 (cca 75 tisíc plateb za každý výplatní den), seniorům doručovány. 

Prakticky to znamená, že v příštím týdnu nemusí žádný důchodce pro svůj důchod na poštu, všechny důchody se pokusí Česká pošta doručit. Pokud by se stalo, že důchodce nebude doručovatelem zastižen, bude mu důchod uložen na ukládací poště. Senior si pak může zavolat na svoji poštu a domluvit si konkrétní datum, kdy mu pošťáci důchod doručí domů. Pokus o doručení bude učiněn i u důchodů, které si důchodci nevyzvedli dnes, tj. 20. 3. 2020. Důchody, které Česká pošta doručovala na adresu důchodce, budou i nadále doručovány beze změny.
 
Česká pošta přijaté opatření bude průběžně vyhodnocovat, a pokud by bylo nutno přijmout další úpravy v systému výplaty důchodů, bude o tomto občany s předstihem informovat.
 
2.    Doporučené zásilky
 
Od středy 25. 3. 2020 budou doporučené zásilky doručovány standardním způsobem, tzn. že nebudeme doporučené zásilky ukládat automaticky na pobočkách.
 
3.    Otevírací doba pro seniory
 
Pobočky budou s platností od pondělí 23. 3. 2020 otevřeny do 9:00 pouze pro seniory.
 
Další změny v režimech doručování, případně v otevíracích hodinách poboček, bude Česká pošta řešit v návaznosti i na další opatření přijatá Vládou ČR, respektive v návaznosti na úpravu již přijatých opatření.   

Česká pošta - zapsané zásilky, doručování v oblastech neuzavřených KHS, možnosti výplaty důchodů

Aktuality týkajících se provozu České pošty ze dne 31. 3. 2020:

1.    U zapsaných zásilek, u kterých to odesílatel výslovně při podání nezakázal, automaticky prodlužujeme úložní dobu na maximálně možnou

 • u balíků ze 7 kalendářních dnů na 15 kalendářních dnů
 • u dopisů z 15 kalendářních dnů na 30 kalendářních dnů

 
Požádali jsme všechny adresáty, kterým jsou jejich zásilky doručovány na adresu, aby měli při jejich přebírání ochranu úst a nosu v podobě roušky, případně jiného ochranného prvku. Listovní a balíkoví doručovatelé nejsou povinni zásilku předat, pokud klient nebude zahalen, a zásilku uloží na poště. 
Na pobočkách platí stejná pravidla, bez zahalení obličeje a nosu nebudou zákazníci vpuštěni na pobočku. 
 
2.    Doručování v oblastech neuzavřených krajskou hygienickou správou a domácnostem, které nemají nařízenou karanténu:
 

 • Balíkové a listovní zásilky doručujeme podle standardních poštovních podmínek. Např. Balík Do ruky doručíme na adresu, kterou klient zvolil, Balík Do balíkovny bude uložen na příslušné pobočce. 
 • U doporučených zásilek v případě, že na adrese nezastihneme adresáta, zásilku neukládáme zpět na poštu, ale rovnou ji vkládáme do domovní schránky adresáta (netýká se zásilek, které mají doplňkové služby „Dodejka“, „Dodání do vlastních rukou“ nebo „Dodání do vlastních rukou výhradně jen adresáta). 
 • Obyčejné listovní zásilky doručujeme vložením do domovní schránky adresáta, který příjem těchto dopisů nijak nepotvrzuje.
 • Zásilky ze zahraničí doručujeme v případě, že je ze země odeslání dostaneme do přepravy.
 • Propagační materiály nedoručujeme, informační materiály doručujeme pouze pokud obsahují informace o koronavirové situaci z 80 % svého rozsahu.
 • Poštovní schránky jsou vybírány v pondělí, ve středu a v pátek.

 
3.    Možnosti výplaty důchodů:
 

 • Nejbližším výplatním dnem pro důchody je čtvrtek 2. dubna 2020. Česká pošta vyhodnotila dosavadní způsob výplaty důchodů, kdy všechny platby doručovala na konkrétní adresy. Úspěšnost doručování byla 80 %, lokálně ve velkých městech pouze 35 %. Z terénního dotazování mezi důchodci a z reakcí této klientely na pobočkách vyplynulo, že velká část těch, kteří si standardně nechávají posílat důchod na poštu, kde si ho také vyberou, nemají o doručování na adresu zájem a stále preferují návštěvu pobočky. S ohledem na tyto odlišnosti a klientské návyky různých skupin seniorů bude od 2. dubna 2020 Česká pošta bude vyplácet důchody standardním způsobem, jaký si důchodce zvolil a na který je zvyklý. Tedy buď doručením na adresu, nebo uložením na pobočce.
 • Nicméně v rámci zajištění maximální ochrany zdraví seniorů Česká pošta opětovně upozorňuje na možnost, že pokud je důchod vyplácen na poště, může si důchodce zavolat na svoji pobočku, kde si domluví změnu formy výplaty důchodu. Pokud oznámí tuto změnu nejpozději den před výplatním dnem, důchod mu bude ve výplatní den řádně doručen na domluvenou adresu. Dohoda na konkrétním termínu doručení může být i kdykoliv po příslušném výplatním dnu. 
 • Změnu formy výplaty pak může důchodce oznámit i prostřednictvím formuláře s plnou mocí. Pokud tedy důchodce nepotřebuje, nemusí pobočku České pošty vůbec navštěvovat. V opačném případě je doporučeno seniorům navštívit pobočky České pošty v ranním čase. Hodiny vyhrazené pouze pro důchodce jsou na každé poště od otevření do deváté hodiny dopoledne. V tuto dobu nemají na pobočku přístup lidé mladší 65 let.
 • Česká pošta akceptuje pro výplatu důchodu i plnou moc vyplněnou na příslušném formuláři. Tu je potřeba přinést na pobočku vyplněnou a podepsanou.

 
Seznam uzavřených provozoven je pravidelně aktualizován na našich webových stránkách.

žádost důchod plná moc
žádost o změnu - odnosný důchod - doručení na adresu

Bezplatná linka seniorů 

Bezplatná linka seniorů ukončila svou činnost s koncem nouzového stavu dne 17. 5. 2020.

Děkujeme za pochopení.


Jihočeský kraj zřídil kvůli šíření nákazy koronavirem Bezplatnou linku seniorů. Funguje od úterý 17. března 2020 od 8 hodin. V provozu bude všech sedm dní v týdnu, prozatím vždy od osmé do 17. hodiny.

Telefonní číslo: 800 203 210

Jihočeská televize - vysílání pro seniory

Hejtmanka Stráská: Od středečního rána běží televizní vysílání pro seniory na JTV

Dobrou zprávou je, že od středečního rána běží na obrazovkách Jihočeské televize vysílání pro seniory. Uvedla to hejtmanka Ivana Stráská. „Milí senioři, takže v těchto vypjatých dnech, kdy máme pocit, že nám vše padá na hlavu, se dívejte na toto vysílání a já pevně věřím, že nám společně bude lépe,“ dodala hejtmanka.
 

Pořady můžete sledovat i na YouTube kanálu Jihočeského kraje