Text na řeč
Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Jihočeský kraj zpřístupňuje své zelené linky osobám se sluchovým postižením

Jihočeský kraj spustil od 16. dubna 2020 službu, která po dobu koronavirové pandemie usnadní telefonickou komunikaci osobám s postižením sluchu, nedoslýchavým, seniorům a případně cizincům, kteří preferují psanou formu projevu. Tato služba je poskytována zcela zdarma.

Krajský úřad Jihočeského kraje se rozhodl rozšířit své služby pro občany s poruchami sluchu. Zavedl proto službu online doslovného přepisu ke své infolince „Zelená linka Jihočeského kraje“ +420 800 100 450 a k informační lince seniorů +420 800 203 210, uvedl ředitel krajského úřadu Milan Kučera a vysvětlil, že tato služba využívá simultánní přepis mluvené řeči a je určena hlavně lidem neslyšícím, nedoslýchavým, nebo také těm, kteří preferují psanou formu projevu. Jedinou podmínkou je schopnost komunikovat v českém jazyce.

"Osoby se sluchovým postižením nechtějí používat redukovanou, zjednodušenou řeč. Chtějí skutečně vidět doslovně, co jim druhá strana hovoru říká. Velmi početnou skupinou, která efektivně využije tuto službu, jsou také senioři, kteří mnohdy mívají věkem získanou nedoslýchavost a tuto službu využijí také cizinci, kteří mají částečnou znalost češtiny," uvedl Zdeněk Bumbálek, zakladatel společnosti Transkript Online s.r.o., která Jihočeskému kraji nabídla provozování této služby po dobu koronavirové pandemie zcela zdarma. 

Vyvolání služby je velmi jednoduché: na webu https://covid.kraj-jihocesky.cz/kontakt/ nebo na webu Jihočeského kraje https://www.kraj-jihocesky.cz/preventivni-obecne-informace-jihoceskeho-kraje-v-souvislosti-s-nakazou-covid-19 a https://www.kraj-jihocesky.cz/jihocesky-kraj-pomaha-seniorum#bezplatna-linka-senioru-800-203-210 klient vyhledá odkaz infolinky s logem pro neslyšící, který je umístěn na webu vedle konkrétního telefonního čísla. Po jeho rozkliknutí napíše do políčka své telefonní číslo a potvrdí tlačítkem „Zavolejte mi“. Po přijmutí příchozího hovoru vyčká na písemný pokyn přepisovatele, že může začít mluvit, který se mu zobrazí v okně pro přepis. Poté, co se přepisovatel spojí s operátorem infolinky, sdělí mu, že volá klient, který bude využívat službu přepisu řeči. Proto může z důvodu čtení textu docházet k nepatrnému zpoždění v jeho reakcích. Samotný rozhovor mezi klientem a operátorem již probíhá zcela standardně, přepis řeči operátora sleduje klient po celou dobu hovoru na webové stránce. Tato služba je i pro občany zcela zdarma. 

Štítky