Text na řeč

Krajský úřad Jihočeského kraje rozšiřuje hodiny pro veřejnost

S postupným uvolňováním regulačních opatření také Krajský úřad Jihočeského kraje zvyšuje počet úředních hodin pro veřejnost. Už od pondělí 20. dubna 2020 tak mají občané více prostoru na to, aby si vyřídili své záležitosti v obou budovách kraje osobně, při respektování všech bezpečnostních opatření. Přesto prosíme o přednostní komunikaci dálkově e-mailem nebo telefonicky. 

Úřední hodiny jsou stanoveny v pondělí a ve středu, vždy od 8:00 do 17:00 hodin, aby si občané mohli vyřídit své záležitosti osobně. Veškerá komunikace se bude odehrávat ve vestibulech hlavní budovy kraje v ulici U Zimního stadionu i na detašovaném pracovišti v ulici B. Němcové. Na obou místech bude pro tyto účely zřízeno improvizované kontaktní místo,“ vysvětlil ředitel krajského úřadu Milan Kučera s tím, že bude vhodné se k návštěvě objednat a poté striktně dodržovat všechna bezpečností opatření, jako je nošení roušky, použití dezinfekce a dodržování předepsaných rozestupů. „Přesto naléhavě prosíme všechny občany, aby zvážili, zda je návštěva krajského úřadu opravdu nutná a není možno své záležitosti vyřídit elektronicky,“ dodal ředitel. 
 

Štítky