Telefonní seznam organizačně

Krajský úřad
JménoTelefonE-mailMapa
JUDr. Lukáš Glaser, LL.M.
ředitel
tel: 386720466 glaser@kraj-jihocesky.cz
MUDr. Martin Kuba
hejtman
tel: 386720490 hejtman@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Samospráva
JménoTelefonE-mailMapa
Pavel Hroch
náměstek hejtmana
tel: 386720460 hroch@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Bc. Antonín Krák
náměstek hejtmana
tel: 386720289 krak@kraj-jihocesky.cz
doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D.
náměstkyně hejtmana
tel: 386720464 kozlova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Tomáš Hajdušek
neuvolněný náměstek hejtmana
tel: 386720457 hajdusek@kraj-jihocesky.cz
Mgr. František Talíř
1. náměstek hejtmana
tel: 386720560 talir@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Ivana Stráská
zastupitel
tel: straska@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Pavel Klíma
neuvolněný náměstek hejtmana
tel: 386720481 klima@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor kancelář hejtmana
JménoTelefonE-mailMapa
Mgr. Petr Podhola
vedoucí odboru KHEJ
tel: 386720291 podhola@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor kancelář hejtmana-Úsek vedoucího odboru
JménoTelefonE-mailMapa
Bc. Kamila Křížová
organizační a administrativní pracovník
tel: 386720225 krizovak@kraj-jihocesky.cz
Ing. Šárka Dupalová
asistentka člena rady
tel: 386720462 dupalova@kraj-jihocesky.cz
Iveta Kůzlová
asistentka hejtmana
tel: 386720493
fax: 386354967
kuzlova@kraj-jihocesky.cz
Bc. Zuzana Zavázalová
asistentka člena rady
tel: 386720459 zavazalova@kraj-jihocesky.cz
Bc. Markéta Remtová
asistentka člena rady
tel: 386720482 remtovam@kraj-jihocesky.cz
Martin Boček
řidič, organizační pracovník
tel: 386720579 bocek@kraj-jihocesky.cz
Ing. Petra Schinková
asistentka člena rady
tel: 386720458 schinkova@kraj-jihocesky.cz
Bc. Pavla Paroubková
asistentka člena rady
tel: 386720463
fax: 386354967
paroubkova@kraj-jihocesky.cz
Pavla Vandasová, DiS.
tajemník hejtmana
tel: 386720550 vandasova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Jan Martínek
asistent člena rady
tel: 386720561 martinek@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor kancelář hejtmana-Oddělení organizační
JménoTelefonE-mailMapa
Ing. Zdeňka Pandulová
vedoucí oddělení
tel: 386720483
fax: 386354967
pandulova@kraj-jihocesky.cz
Radmila Mrázková
agenda zastupitelstva kraje
tel: 386720287 mrazkova@kraj-jihocesky.cz
Blanka Nováková
ekonom, rozpočtář
tel: 386720146 novakovab@kraj-jihocesky.cz
Leona Šafářová
referent rozpočtu a financování, agenda výborů a komisí
tel: 386720147 safarova@kraj-jihocesky.cz
Radka Krejčí
agenda rady kraje
tel: 386720577 krejci@kraj-jihocesky.cz
Bc. Petra Benedová, DiS.
agenda RK, ZK
tel: 386720373 benedova@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor kancelář hejtmana-Oddělení krizového řízení
JménoTelefonE-mailMapa
Ing. Marta Spálenková
vedoucí oddělení
tel: 386720262
fax: 386350039
spalenkova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Jiří Holub
havarijní plánování
tel: 386720279
fax: 386350039
holubj@kraj-jihocesky.cz
Pavla Poppová
civilní nouzové plánování (HOPKS)
tel: 386720128
fax: 386350039
poppova@kraj-jihocesky.cz
Vladimír Medvedz
obrana, obranné plánování
tel: 386720264
fax: 386350039
medvedz@kraj-jihocesky.cz
Ing. Tomáš Rjabec
bezpečnost státu a krizové řízení
tel: 386720240 rjabec@kraj-jihocesky.cz
Ing. Vladimír Pešek
bezpečnost státu, bezpečnostní referent systému bezpečnosti krajského úřadu
tel: 386720148 pesek@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor kancelář hejtmana-Oddělení vnějších vztahů a zahraniční spolupráce
JménoTelefonE-mailMapa
Ing. Kateřina Pospíšilová
vedoucí oddělení
tel: 386720496 pospisilovak@kraj-jihocesky.cz
Ing. Vladimíra Hrdinová
vnější vztahy a zahraniční spolupráce, ERDV
tel: 386720158 hrdinova@kraj-jihocesky.cz
Bc. Markéta Vágnerová
vnější vztahy a zahraniční spolupráce, ERDV
tel: 386720238 vagnerova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Markéta Chromá
marketing a cestovní ruch
tel: 386720374 chroma@kraj-jihocesky.cz
BcA. Magdaléna Jiříková
vnější vztahy a zahraniční spolupráce
tel: 386720467 jirikova@kraj-jihocesky.cz
Bc. Hana Brožková
vnější vztahy, komunikace s médii
tel: 386720548 brozkova@kraj-jihocesky.cz
Bc. David Hocke
redaktor, novinář, webmaster
tel: 386720444 hocke@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor veřejných zakázek a pozemních staveb
JménoTelefonE-mailMapa
Ing. Štěpán Vondráček
vedoucí odboru
tel: 386720173 vondracek@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor veřejných zakázek a pozemních staveb-Oddělení přípravy a realizace pozemních staveb
JménoTelefonE-mailMapa
Ing. Jan Basík
vedoucí oddělení
tel: 386720214 basik@kraj-jihocesky.cz
Ing. Tereza Nováková
investiční technik
tel: 386720200 novakova2@kraj-jihocesky.cz
Ing. Karel Mikeš
investiční technik
tel: 386720428 mikes2@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor veřejných zakázek a pozemních staveb-Úsek vedoucího odboru
JménoTelefonE-mailMapa
Mgr. Michal Ludvík
agenda veřejných zakázek
tel: 386720402 ludvik@kraj-jihocesky.cz
Ing. Petr Hrstka
agenda veřejných zakázek
tel: 386720216 hrstka@kraj-jihocesky.cz
Irena Štěpánková
agenda veřejných zakázek
tel: 386720357 stepankovai@kraj-jihocesky.cz
Ing. Klára Tejmlová
agenda veřejných zakázek
tel: 386720175 tejmlova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Pavel Bürger
agenda veřejných zakázek
tel: 386720338 burgerp@kraj-jihocesky.cz
Ing. Kateřina Cundová
agenda veřejných zakázek
tel: 386720405 cundova@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-úsek ředitele
JménoTelefonE-mailMapa
Ing. Luboš Průcha
3. zástupce ředitele se zaměřením na činnosti v rámci budovy krajského úřadu v ulici B. Němcové
tel: 386720898 pruchal@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor kancelář ředitele-Úsek vedoucího odboru
JménoTelefonE-mailMapa
JUDr. Eva Bartošová
pověřenec pro ochranu osobních údajů, právník
tel: 386720431 bartosovae@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Šárka Duspivová
organizační pracovník a rozpočtář
tel: 386720469 duspivova@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor kancelář ředitele-Oddělení personálních věcí a vzdělávání
JménoTelefonE-mailMapa
Ing. Ivan Pavličík
vedoucí oddělení
tel: 386720517 pavlicik@kraj-jihocesky.cz
Bc. Eva Lachoutová
personalista
tel: 386720447 lachoutova@kraj-jihocesky.cz
Eva Chalupová, DiS.
personalista
tel: 386720466 chalupova@kraj-jihocesky.cz
Jitka Brabcová
mzdová účetní
tel: 386720446 brabcova@kraj-jihocesky.cz
Monika Gušlbauerová
mzdová účetní
tel: 386720261 guslbauerova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Lenka Machová
personalista
tel: 386720322 machova3@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor právní a krajský živnostenský úřad
JménoTelefonE-mailMapa
Mgr. Markéta Procházková
vedoucí odboru
tel: 386720229 prochazkova2@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor právní a krajský živnostenský úřad-Úsek vedoucího odboru
JménoTelefonE-mailMapa
Mgr. Monika Kohoutová
právník v SP a PP kraje, dozor nad výkonem PP obcí
tel: 386720232 kohoutova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Jonáš Procházka
právník
tel: 386720468 prochazka@kraj-jihocesky.cz
Bc. Alena Hoffelnerová
rozpočet, spis.služba, organizační a administrativní činnost, střet zájmů
tel: 386720227 hoffelnerova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. et Mgr. Bc. Petr Kaněra, LL.M.
právník v SP a PP kraje, dozor nad výkonem PP obcí
tel: 386720183 kanera@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor právní a krajský živnostenský úřad-Oddělení správní
JménoTelefonE-mailMapa
JUDr. Lenka Malovcová
vedoucí oddělení
tel: 386720228 malovcova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Petr Vačkář
přestupkové řízení v dopravě
tel: 386720304 vackar@kraj-jihocesky.cz
Ing. Věra Marková
agenda přestupková, volební a hazardních her
tel: 386720235 markova@kraj-jihocesky.cz
Bc. Pavel Houska
přestupkové řízení v dopravě
tel: 386720365 houska@kraj-jihocesky.cz
Ing. Jaroslav Rynda
přestupkové řízení v dopravě
tel: 386720369 rynda@kraj-jihocesky.cz
Ing. Eva Pešková
vymáhání pohledávek kraje,vedení exekučního řízení,agenda veřejných sbírek, volební agenda, vykonávání dílčích leg.prací při přípravě práv.předpisů kraje
tel: 386720167 peskova2@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Petr Řebík
přestupková agenda
tel: 386720343 rebik@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Petra Urbanová
přestupkové řízení v dopravě
tel: 386720335 urbanova@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor právní a krajský živnostenský úřad-Oddělení státního občanství a krajský živnostenský úřad
JménoTelefonE-mailMapa
Mgr. Ing. Radek Urbánek
vedoucí oddělení
tel: 386720255 urbanek@kraj-jihocesky.cz
Alena Jarošová, BBus
metodika, kontrolní činnost a odvolací řízení při správě živnostenského podnikání
tel: 386720450 jarosova2@kraj-jihocesky.cz
Bc. Dagmar Sárová
metodika, kontrolní činnost a odvolací řízení při správě živnostenského podnikání
tel: 386720412 sarova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Milena Vastlová
metodika, kontrolní činnost a odvolací řízení při správě živnostenského podnikání
tel: 386720430 vastlova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Michaela Mrázová
metodika, kontrolní činnost a odvolací řízení při správě živnostenského podnikání
tel: 386720432 mrazova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Kateřina Koterzynová
matriční agenda,vč.metod.usměrňování a dohledu nad matrič.úř., st.občanství
tel: 386720187 koterzynova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Michaela Míšková
matriční agenda, vč. metod. usměrňování a dohledu nad matrič. úř., st. občanství
tel: 386720153 miskova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Petra Šimková
matriční agenda, vč. metod.usměrňování a dohledu nad matrič.úř,st.občanství a agenda evidence obyvatel, OP a cest. dokladů
tel: 386720231 simkova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Martina Pierová
matrič. agenda, vč. metod.usměrňování a dohledu nad matrič.úř.,st.občanství a agenda evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů
tel: 386720524 pierova@kraj-jihocesky.cz
Vladimíra Podhradská
ověřování listin a podpisů, CZECH POINT, konverze dokumentů
tel: 386720280
fax: 386359069
podhradskav@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor hospodářské a majetkové správy
JménoTelefonE-mailMapa
Ing. František Dědič
vedoucí odboru
tel: 386720127 dedic@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor hospodářské a majetkové správy-Úsek vedoucího odboru
JménoTelefonE-mailMapa
Hana Schwarzová
administrativní a organizační pracovník
tel: 386720126 schwarzova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Vojtěch Novák
projektový manažer energoprojektů a energetické koncepce
tel: 386720130 novakv@kraj-jihocesky.cz
Jiří Čečka
projektový manažer energoprojektů a energetické koncepce
tel: 386720305 cecka@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor hospodářské a majetkové správy-Oddělení provozně správní
JménoTelefonE-mailMapa
Jakub Randák
vedoucí oddělení
tel: 386720567 randak@kraj-jihocesky.cz
Bc. Tereza Urbánková
majetková správa, rozpočtář
tel: 386720129 urbankova@kraj-jihocesky.cz
Jana Geschvandtnerová
pokladna
tel: 386720192 geschvandtnerova@kraj-jihocesky.cz
Martin Riziky
majetková správa, technický pracovník
tel: 386720103 riziky@kraj-jihocesky.cz
Karel Dvořák
řidič
tel: 386720534 dvorak@kraj-jihocesky.cz
Miroslav Římal
dopravní referent
tel: 386720122 rimal@kraj-jihocesky.cz
Jaromír Cibulka
správa budovy
tel: 386720850
fax: 38620645
cibulka@kraj-jihocesky.cz
Tomáš Frcal
technický pracovník - elektrikář
tel: 386720403 frcal@kraj-jihocesky.cz
Jakub Fical
řidič
tel: 386720534 fical@kraj-jihocesky.cz
Karel Kadlec
technický pracovník - údržbář
tel: 386720645 kadlec@kraj-jihocesky.cz
David Kadlec
technický pracovník - údržbář
tel: 386720645 kadlec2@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor hospodářské a majetkové správy-Oddělení spisové služby
JménoTelefonE-mailMapa
Martina Horáková
vedoucí oddělení
tel: 386720150 horakova@kraj-jihocesky.cz
Dagmar Bošanská
podatelna
tel: 386720171 bosanska@kraj-jihocesky.cz
Václava Janoušková
spisová agenda
tel: 386720120
fax: 386720660
janouskova@kraj-jihocesky.cz
Ludmila Dvořáková
spisová agenda
tel: 386720296 dvorakoval@kraj-jihocesky.cz
Irena Zemanová
podatelna
tel: 386720140 zemanova@kraj-jihocesky.cz
Iveta Hájková
reprocentrum, CZECH POINT
tel: 386720121 hajkovai@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor hospodářské a majetkové správy-Oddělení majetkové správy
JménoTelefonE-mailMapa
Ing. Ivan Sýkora
vedoucí oddělení
tel: 386720324 sykorai@kraj-jihocesky.cz
Bc. Jana Malíková
majetkové dispozice
tel: 386720427 malikova@kraj-jihocesky.cz
Gabriela Vávrová
majetkové dispozice
tel: 386720310 vavrovag@kraj-jihocesky.cz
Ing. Jana Motejzíková
ekonomicko - majetková správa a metodická činnost
tel: 386720141 motejzikova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Alice Kantorová
majet.dispozice, met.činnost
tel: 386720308 akantorova@kraj-jihocesky.cz
Zuzana Homolková
evidence majetku
tel: 386720436 homolkova@kraj-jihocesky.cz
Martina Kučerová
majetkové dispozice
tel: 386720320 kucerova@kraj-jihocesky.cz
Jana Štindlová, DiS.
referent majetkové správy
tel: 386720124 stindlova@kraj-jihocesky.cz
Zuzana Polančíková
evidence a provoz majetku
tel: 386720123 polancikova@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor ekonomický
JménoTelefonE-mailMapa
Ing. Ladislav Staněk
vedoucí odboru
tel: 386720241
fax: 386359084
stanek@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor ekonomický-Úsek vedoucího odboru
JménoTelefonE-mailMapa
Ing. Adéla Hochová
organizační zaměstnanec
tel: 386720242
fax: 386359084
hochova@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor ekonomický-Oddělení rozpočtu a financování
JménoTelefonE-mailMapa
Ing. Stanislav Bůžek
vedoucí oddělení
tel: 386720251 buzek@kraj-jihocesky.cz
Ing. Kateřina Francová
zaměstnanec pro rozpočet
tel: 386720256 francova@kraj-jihocesky.cz
Tomáš Budík
zaměstnanec pro rozpočet
tel: 386720234 budik@kraj-jihocesky.cz
Ing. Michaela Kleinová Pešková
metodik účetnictví a rozpočtu pro financování projektů
tel: 386720364 kleinova@kraj-jihocesky.cz
Bc. Blanka Klímová
zaměstnanec pro rozpočet
tel: 386720258 klimovab@kraj-jihocesky.cz
Ing. Petra Prantlová
zaměstnanec pro rozpočet
tel: 386720246 prantlova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Helena Stuchlá
zaměstnanec pro rozpočet
tel: 386720328 stuchla@kraj-jihocesky.cz
Bc. Monika Wolfová
zaměstnanec pro rozpočet
tel: 386720331 wolfova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Filip Hudák
referent pro účetnictví a rozpočet finan. projektů pro SF
tel: 386720395 hudak@kraj-jihocesky.cz
Šárka Cichrová
správce daně
tel: 386720284 cichrova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Lucie Traplová
správce daně
tel: 386720170 traplova@kraj-jihocesky.cz
Bc. Jana Rodová
zaměstnanec pro rozpočet
tel: 386720371 rodova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Věra Rodějová
správce daně
tel: 386720172 rodejova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Michaela Zárubová
metodik účetnictví a rozpočtu pro financování projektů
tel: 386720370 zarubova@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor ekonomický-Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí
JménoTelefonE-mailMapa
Ing. Lubomír Bednář
vedoucí oddělení
tel: 386720950 bednar@kraj-jihocesky.cz
Vladimíra Achatzová
kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření obcí
tel: 386720963 achatzova@kraj-jihocesky.cz
Bc. Dana Berková
kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření obcí
tel: 386720957 berkova@kraj-jihocesky.cz
Jaroslav Holub
kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření obcí
tel: 386720960 holub@kraj-jihocesky.cz
Marie Housková
kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření obcí
tel: 386720951 houskovam@kraj-jihocesky.cz
Ing. Marie Houšková
kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření obcí
tel: 386720953 mhouskova@kraj-jihocesky.cz
Jana Hůlková
kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření obcí
tel: 386720967 hulkova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Dagmar Koukolová
kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření obcí
tel: 386720966 koukolova@kraj-jihocesky.cz
Hana Krčková
kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření obcí
tel: 386720965 krckova@kraj-jihocesky.cz
Bc. Jitka Luňáková
kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření obcí
tel: 386720958 lunakova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Hana Masojídková
kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření obcí
tel: 386720959 masojidkova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Eva Pártlová
kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření obcí
tel: 386720961 partlova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Zdeňka Perníková
kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření obcí
tel: 386720956 pernikova@kraj-jihocesky.cz
Bc. Jitka Maurerová
kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření obcí
tel: 386720955 maurerova@kraj-jihocesky.cz
Marcela Olžbutová
organizační zaměstnanec
tel: 386720954 olzbutova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Jitka Rozboudová
kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření obcí
tel: 386720964 rozboudova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Jaroslava Holánková
kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření obcí
tel: 386720962 holankova@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor ekonomický-Oddělení výkaznictví
JménoTelefonE-mailMapa
Ing. Jitka Ročárková
vedoucí oddělení
tel: 386720250 rocarkova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Aleš Zajac
metodik výkaznictví PO a obcí
tel: 386720352 zajac@kraj-jihocesky.cz
Bc. Tomáš Brousek, DiS.
metodik usměrňování obcí ve výkaznictví
tel: 386720275 brousek@kraj-jihocesky.cz
Ing. Lenka Bulantová
metodik usměrňování obcí ve výkaznictví
tel: 386720354 bulantova@kraj-jihocesky.cz
Petra Filásová, BBS
metodik usměrňování obcí ve výkaznictví
tel: 386720351 filasova@kraj-jihocesky.cz
Jitka Machová
metodik usměrňování obcí ve výkaznictví
tel: 386720245 machova@kraj-jihocesky.cz
Hana Opekarová
metodik usměrňování obcí ve výkaznictví
tel: 386720350 opekarova@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor ekonomický-Oddělení účetnictví
JménoTelefonE-mailMapa
Ing. Renata Reischlová
vedoucí oddělení
tel: 386720329 reischlova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Jitka Chumanová
daňový specialista a metodik DPH
tel: 386720394 chumanova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Bohumila Fraňková
hlavní metodik PaP
tel: 386720272 frankovab@kraj-jihocesky.cz
Ing. Lukáš Machát
metodik účetnictví
tel: 386720248 machat@kraj-jihocesky.cz
Irena Kloudová
účetní
tel: 386720361 kloudova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Markéta Pytlová
účetní
tel: 386720108 pytlova@kraj-jihocesky.cz
Irena Velanová
účetní
tel: 386720252 velanova@kraj-jihocesky.cz
Alena Kubešová
účetní
tel: 386720278 kubesovaa@kraj-jihocesky.cz
Filip Had
účetní
tel: 386720247 had@kraj-jihocesky.cz
Bc. Gabriela Horová
účetní
tel: 386720249 horova@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu
JménoTelefonE-mailMapa
Ing. arch. Petr Hornát
vedoucí odboru
tel: 386720423 hornat@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu-Úsek vedoucího odboru
JménoTelefonE-mailMapa
JUDr. Pavlína Matulová
právník
tel: 386720424 matulova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Jana Hanzalová
agenda regionálního rozvoje - ekonom
tel: 386720286 hanzalova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Zuzana Lerchová
agenda regionálního rozvoje
tel: 386720212 lerchova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Ivan Skalický
projektový manažer investičních záměrů
tel: 386720243 skalicky@kraj-jihocesky.cz
Ing. arch. Tereza Janotková
agenda regionálního rozvoje
tel: 386720213 janotkova@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu-Oddělení digitální technické mapy a územně analytických podkladů
JménoTelefonE-mailMapa
Ing. Romana Vačkářová
vedoucí oddělení
tel: 386720387 vackarova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Zuzana Körnerová
referent ÚAP
tel: 386720342 kornerova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Martina Maříková
referent ÚAP
tel: 386720552 marikova@kraj-jihocesky.cz
Bc. Jakub Hulec
referent ÚAP a editor Digitální technické mapy
tel: 386720334 hulec@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Petra Ambrožová
správce a editor Digitálně technické mapy
tel: 386720393 ambrozova2@kraj-jihocesky.cz
Bc. Kristýna Sauerová
editor DTM
tel: sauerova2@kraj-jihocesky.cz
Ing. Aleš Dvořák
editor DTM
tel: 386720363 dvorak3@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Zdeňka Vávrová
referent ÚAP a editor Digitální technické mapy
tel: 386720333 vavrova@kraj-jihocesky.cz
Bc. Lenka Koubová
editor DTM
tel: koubova2@kraj-jihocesky.cz
Kryštof Křivka
editor DTM
tel: krivka@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu-Oddělení územního plánování
JménoTelefonE-mailMapa
Ing. Věra Třísková
vedoucí oddělení
tel: 386720205 triskova@kraj-jihocesky.cz
Ing. arch. Ludmila Šnejdová
územní plánování
tel: 386720281 snejdova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Štěpán Luksch
územní plánování - radon
tel: 386720358 luksch@kraj-jihocesky.cz
Ing. Jan Šrámek
územní plánování
tel: 386720348 sramek@kraj-jihocesky.cz
Ing. Dana Fialová
územní plánování
tel: 386720307 fialova2@kraj-jihocesky.cz
Ing. Zuzana Divišová
územní plánování
tel: 386720408 divisova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Karla Sekaninová
územní plánování
tel: 386720392 sekaninova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Aneta Crkvová
územní plánování
tel: 386720318 crkvova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Kamila Hanzálková
územní plánování
tel: 386720379 hanzalkova@kraj-jihocesky.cz
Kateřina Housková
územní plánování
tel: houskova@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu-Oddělení stavebního řádu
JménoTelefonE-mailMapa
Bc. Zbyněk Mladý
vedoucí oddělení
tel: 386720208 mlady@kraj-jihocesky.cz
Ing. Jiří Bürger
stavební řád - dozor
tel: 386720332 burger@kraj-jihocesky.cz
Ing. Josef Chmel
stavební řád - dozor
tel: 386720337 chmel@kraj-jihocesky.cz
Bc. Petr Vítek
stavební řád - dozor
tel: 386720400 vitek@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Andrea Plechingerová
stavební řád - právní agenda
tel: 386720376 plechingerova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Alena Hálová
stavební řád - dozor
tel: 386720388 halovaa@kraj-jihocesky.cz
Ing. Veronika Vacková
stavební řád
tel: 386720378 vackova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Štěpán Konopa
stavební řád - právní agenda
tel: 386720144 konopa@kraj-jihocesky.cz
Ing. Lucie Ambrožová
DPP/DPČ - stavební řád
tel: 386720209 ambrozova@kraj-jihocesky.cz
Hana Viktorová
administrativní a spisov.pracovník
tel: 386720355 viktorova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Ing. Petra Čapková
stavební řád - právní agenda
tel: 386720154 capkova@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
JménoTelefonE-mailMapa
Ing. Zdeněk Klimeš
vedoucí odboru
tel: 386720744 klimes@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví-Oddělení projektového řízení, ekonomiky a organizace
JménoTelefonE-mailMapa
Ing. Ivana Randáková
vedoucí oddělení
tel: 386720853 randakova@kraj-jihocesky.cz
Bc. Marie Muzikářová
koordin., projekt. a progr.pracovník, ekonom - rozpočtář
tel: 386720808 muzikarova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Miroslav Kučera
bezpilotní systémy, GIS, PR, NATURA 2000
tel: 386720968 kucera2@kraj-jihocesky.cz
Ing. Milena Vlášková, DiS.
koordinace projektů a koncepcí, kontrolní činnost
tel: 386720762 vlaskova@kraj-jihocesky.cz
Štěpánka Grillová
organizační pracovník-společné správní, samosprávné a organizační agendy
tel: 386720722 grillova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Eva Dvořáková Ježková, Ph.D.
vedoucí manažer projektu LIFE
tel: 386720720 jezkova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Pavla Sovová Šanderová, MBA
finanční manažer projektu LIFE
tel: 386720758 sanderova@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví-Oddělení IPPC a EIA
JménoTelefonE-mailMapa
Ing. Marcela Jirková
vedoucí oddělení
tel: 386720771 jirkova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Eva Janoušková
integrovaná prevence
tel: 386720740 janouskovae@kraj-jihocesky.cz
Ing. Jana Kubecová
EIA
tel: 386720767 kubecova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Štefan Győrög
prevence závaž. havárií, integr.prevence
tel: 386720746 gyorog@kraj-jihocesky.cz
Ing. Kateřina Pernikářová
EIA
tel: 386720648 pernikarova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Jitka Kořínková
EIA
tel: 386720611 korinkova@kraj-jihocesky.cz
Bc. Ondřej Tůma
odborný zam.ús.integrované prevence
tel: 386720727 tuma2@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví-Oddělení lesního hospodářství a zemědělství
JménoTelefonE-mailMapa
Ing. Pavel Pöschko
vedoucí oddělení
tel: 386720716 poschko@kraj-jihocesky.cz
Ing. Josef Klement
rybářství a zemědělství
tel: 386720725 klement@kraj-jihocesky.cz
Bc. Jan Němec
myslivost
tel: 386720724 nemecj@kraj-jihocesky.cz
Ing. Ludmila Kuthanová
zemědělství, dotace, kontrola
tel: 386720745 kuthanova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Václav Zumr
státní správa lesů
tel: 386720721 zumr@kraj-jihocesky.cz
Ing. Jana Bjačková
státní správa lesů
tel: 386720869 bjackova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Jiří Roubík
lesní hospodářství, dotace, kontrola
tel: 386720632 roubik@kraj-jihocesky.cz
Ing. Luděk Hanzal
lesní hospodářství, dotace, kontrola
tel: 386720726 hanzal@kraj-jihocesky.cz
Ing. Hana Machartová
lesní hospodářství a zemědělství,dotace,pozemkové úpravy
tel: 386720866 machartova@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví-Oddělení ochrany přírody, ZPF, SEA a CITES
JménoTelefonE-mailMapa
JUDr. Hana Vendlová
vedoucí oddělení
tel: 386720807 vendlova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Petr Lhotka
ochrana přírody a krajiny, právník
tel: 386720802 lhotka@kraj-jihocesky.cz
Ing. Petr Hakr
ochrana přírody a krajiny
tel: 386720812 hakr@kraj-jihocesky.cz
Bc. Kristýna Trykarová
ochrana přírody, horní zákon
tel: 386720800 trykarova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Dagmar Kubečková Synková, Ph.D.
náhrada škod
tel: 386720773 synkova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Zdeněk Steinbauer
ochrana ZPF
tel: 386720810 steinbauerz@kraj-jihocesky.cz
Ing. Jana Malířská
SEA
tel: 386720734 malirska@kraj-jihocesky.cz
Ing. Jarmila Hořejší
ochrana ZPF, ochrana přírody a krajiny
tel: 386720718 horejsi@kraj-jihocesky.cz
Ing. Marie Bláhová
ochrana přírody, náhrada škod, CITES
tel: 386720811 blahova2@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Petra Doktorová
ochrana přírody a krajiny, CITES
tel: 386720738 doktorova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Kateřina Novotná, Ph.D.
SEA a geologie
tel: 386720772 novotna2@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Jan Havlíček, Ph.D.
ochrana ZPF, ochrana přírody a krajiny
tel: 386720806 havlicek@kraj-jihocesky.cz
Ing. Václava Fliegelová
ochrana přírody
tel: 386720801 fliegelova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Bc. Martina Tomášková
ochrana ZPF, geologie
tel: 386720770 tomaskova@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví-Oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady
JménoTelefonE-mailMapa
Ing. Hana Pacáková
vedoucí oddělení
tel: 386720715 pacakova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Zdeněk Študlar
ochrana ovzduší
tel: 386720809 studlarz@kraj-jihocesky.cz
Ing. Irena Kojanová
ochrana ovzduší
tel: 386720704 kojanova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Jiří Soukup
odpadové hospodářství
tel: 386720714 soukup@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Olga Řepková
odpadové hospodářství
tel: 386720707 repkova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Andrea Rauchová
ochrana ovzduší
tel: 386720706 rauchova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Lukáš Klíma
odpadové hospodářství
tel: 386720713 klima2@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Daniel Vazač
odpadové hospodářství a ochrana ovzduší
tel: 386720843 vazac@kraj-jihocesky.cz
Ing. Anna Chroustovská
odpad.hospodář., koordinace, plánování
tel: 386720712 chroustovska@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví-Oddělení ekologie krajiny, vodního hospodářství a NATURA 2000
JménoTelefonE-mailMapa
Ing. Milan Vlášek
vedoucí oddělení
tel: 386720813 vlasek@kraj-jihocesky.cz
Ing. Hana Zahradníková
vodní hospodářství, koordinace a koncepce
tel: 386720728 zahradnikovah@kraj-jihocesky.cz
Ing. Helena Rybková
vodní hospodářství a koncepč.činnost
tel: 386720733 rybkova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Libuše Jozková
ekolog.výchova,vzdělávání, osvěta
tel: 386720803 jozkova@kraj-jihocesky.cz
Ing., Mgr. Jiří Soukup
vodní hospodářství - právní agenda
tel: 386720732 soukupj@kraj-jihocesky.cz
Ing. Monika Wögebauerová
vodní hospodářství
tel: 386720739 wogebauerova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Veronika Królová, Ph.D.
PR agenda, evropské projekty
tel: 386720710 krolovav@kraj-jihocesky.cz
Ing. Šárka Máchová
och.př.a kr.,NATURA 2000
tel: 386720747 machovas@kraj-jihocesky.cz
RNDr. Kamil Zimmermann, Ph.D.
ochr.př., územní plán. a rozvoj
tel: 386720711 zimmermann@kraj-jihocesky.cz
Ing. Kateřina Jemelíková
koordinace soustavy NATURA 2000
tel: 386720804 jemelikova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Jana Sládková
NATURA 2000, územní plánování a rozvoj, evropské projekty
tel: 386720766 sladkova2@kraj-jihocesky.cz
Ing. Petra Kosová
vodní hospodářství
tel: 386720729 kosova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Patricia Sauerová
NATURA 2000, ochrana přírody a krajiny
tel: 386720708 sauerova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Simona Šafarčíková
implementace soustavy NATURA 2000, ochrana přírody
tel: 386720862 safarcikova@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
JménoTelefonE-mailMapa
Ing. Hana Šímová
vedoucí odboru
tel: 386720846 simova@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor školství, mládeže a tělovýchovy-Úsek vedoucího odboru
JménoTelefonE-mailMapa
Jana Červená
administrativní a organizační činnost
tel: 386720841 cervena@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Gabriela Žíttová
právník
tel: 386720939 zittovag@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Lukáš Beneš
právník
tel: 386720832 benes@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor školství, mládeže a tělovýchovy-Oddělení ekonomiky, strategií a projektů
JménoTelefonE-mailMapa
Ing. Hynek Čížek, Ph.D.
vedoucí oddělení
tel: 386720900 cizek@kraj-jihocesky.cz
Bc. Hana Burcevová, DiS.
DLZ, programy EU
tel: 386720902 burcevova@kraj-jihocesky.cz
Jitka Štohanzlová
rozpočtář
tel: 386720912 stohanzlova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Lenka Nováková
DLZ, programy EU
tel: 386720940 novakoval@kraj-jihocesky.cz
Věra Nováková
kontrola a rozpočet
tel: 386720919 novakovav@kraj-jihocesky.cz
Romana Fošumová
kontrola
tel: 386720918 fosumova@kraj-jihocesky.cz
Bc. Milena Jiříčková
kontrola
tel: 386720917 jirickova@kraj-jihocesky.cz
Ivana Kvardová
kontrola
tel: 386720915 kvardova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Jana Vysloužilová
kontrola
tel: 386720910 vyslouzilova@kraj-jihocesky.cz
Lenka Billichová
rozpočtář
tel: 386720901 billichova@kraj-jihocesky.cz
Radka Lencová
rozpočtář
tel: 386720911 lencova@kraj-jihocesky.cz
Věra Tomšíková, DiS.
rozpočtář
tel: 386720908 tomsikova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Marie Gryczová
rozpočtář
tel: 386720904 gryczova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Jitka Vančurová
kontrola a rozpočet
tel: 386720913 vancurova@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor školství, mládeže a tělovýchovy-Oddělení školství
JménoTelefonE-mailMapa
Mgr. Milan Abrman
vedoucí oddělení
tel: 386720838 abrman@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Marcela Dominová
základní vzdělávání, konkurzy, stížnosti, EVVO
tel: 386720818 dominovam@kraj-jihocesky.cz
Jana Palmová
DM, základ.vzdělávání, konkurzy, rejstřík škol, org.činnost
tel: 386720817 palmova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Eva Brablecová
střední školy a VOŠ
tel: 386720835 brablecova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Vladimír Kuzba
střední školy, analýzy, koncepce
tel: 386720836 kuzba@kraj-jihocesky.cz
Bc. Michaela Makočová, DiS.
nostrifikace, rejstřík škol, statistika
tel: 386720840 makocova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Petra Martínková
školní stravování
tel: 386720821 martinkova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Lenka Fučíková
FRŠ, KŠH, statistika a výkaznictví
tel: 386720827 fucikova@kraj-jihocesky.cz
Ladislav Kypta
statistika, výkaznictví, rejstřík škol
tel: 386720826 kypta@kraj-jihocesky.cz
Milada Tušlová
agenda zřizovacích listin a majetkových dispozic, hosp.-správní práce
tel: 386720828 tuslova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Bc. Bc. Martina Langová
speciální školy a školská zařízení
tel: 386720830 langova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Milena Skřičilová
předškolní vzdělávání
tel: 386720819 skricilova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Denisa Holečková
střední školy a VOŠ, soukromé školy, rejstřík škol, DVPP a zahr.vztahy
tel: 386720825 holeckova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Viola Jelínková
SŠ, VOŠ, programy EU a dotační politika kraje
tel: 386720816 jelinkova@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor školství, mládeže a tělovýchovy-Oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu
JménoTelefonE-mailMapa
Mgr. Martin Sláma
vedoucí oddělení
tel: 386720931 slama@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Marcela Soukupová
zájmové a základní umělecké školství
tel: 386720934 soukupova2@kraj-jihocesky.cz
Veronika Vlasáková
pracovník pro oblast mimoškolní tělovýchovy a sportu
tel: 386720889 vlasakova2@kraj-jihocesky.cz
Bc. Jiří Anděl
soutěže, koordinace práce s talenty
tel: 386720933 andel@kraj-jihocesky.cz
Ing. Šárka Matějková
dotační politika, spolupráce s NNO v oblasti zájmové činnosti a sportu, ekonomika
tel: 386720936 matejkova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Filip Pastuszek
pracovník pro oblast mimoškolní tělovýchovy a sportu
tel: 607032894 pastuszek@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor školství, mládeže a tělovýchovy-Oddělení zaměstnanosti a odměňování
JménoTelefonE-mailMapa
Ing. Radek Lomský
vedoucí oddělení
tel: 386720920 lomsky@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Magda Macounová
výkaznictví a rozpis rozpočtu
tel: 386720839 macounova@kraj-jihocesky.cz
Lenka Klapušová
odměňování, rozpočet, kontrola
tel: 386720930 klapusova@kraj-jihocesky.cz
Ivana Vlasáková
odměňování, rozpočet, kontrola
tel: 386720922 vlasakova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Magdalena Vodrážková
odměňování, rozpočet, kontrola a výkaznictví
tel: 386720925 vodrazkova@kraj-jihocesky.cz
Ilona Dohnalová
rozpočet, kontrola, statistika, agenda RK, ZK, výbory
tel: 386720921 dohnalova@kraj-jihocesky.cz
Lenka Andreasová
odměňování, rozpočet, kontrola
tel: 386720926 andreasova@kraj-jihocesky.cz
Jana Dolénková, BBS
odměňování, rozpočet, kontrola
tel: 386720923 dolenkova@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor zdravotnictví
JménoTelefonE-mailMapa
Mgr. Ivana Turková
vedoucí odboru
tel: 386720600 turkova@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor zdravotnictví-Oddělení zdravotní péče
JménoTelefonE-mailMapa
Ing. Milan Rybák
vedoucí oddělení
tel: 386720701 rybak@kraj-jihocesky.cz
Bc. Petra Šírková
referent státní správy a samosprávy na úseku zdravotnictví
tel: 386720700 sirkova@kraj-jihocesky.cz
Bc. Marcela Maťhová
ekonomika zdravotnických zařízení
tel: 386720924 mathova@kraj-jihocesky.cz
Růžena Ryklíková
organizační zaměstnanec
tel: 386720602 ryklikova@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor zdravotnictví-Oddělení zdravotní správy
JménoTelefonE-mailMapa
Mgr. Ladislav Kročák
vedoucí oddělení
tel: 386720608 krocak@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Linda Opolcerová
referent st. správy na úseku zdravotnictví
tel: 386720612 opolcerova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Lenka Krejčová
referent st. správy na úseku zdravotnictví
tel: 386720609 krejcova@kraj-jihocesky.cz
Bc. Zuzana Nápravník, DiS.
referent st. správy na úseku zdravotnictví
tel: 386720610 napravnik@kraj-jihocesky.cz
BA Edita Sovová, MSc.
referent státní správy a samosprávy na úseku zdravotnictví
tel: 386720613 sovova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Markéta Štěrbová
referent státní správy a samosprávy na úseku zdravotnictví
tel: 386720615 sterbovam@kraj-jihocesky.cz
Bc. Kateřina Kučerová
referent st. správy na úseku zdravotnictví
tel: 386720607 kucerovak@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor dopravy a silničního hospodářství
JménoTelefonE-mailMapa
JUDr. Andrea Tetourová
vedoucí odboru
tel: 386720132 tetourova@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor dopravy a silničního hospodářství-Úsek vedoucího odboru
JménoTelefonE-mailMapa
Hana Buštová
administrativa, ekonomika
tel: 386720135 bustova@kraj-jihocesky.cz
Bc. Marcela Kopačková
ekonom - rozpočtář
tel: 386720546 kopackova@kraj-jihocesky.cz
Marie Houdková
DPP - archivace
tel: 386720202 houdkova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Lucie Fialová
právník
tel: 386720566 fialova@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor dopravy a silničního hospodářství-Oddělení silniční dopravy
JménoTelefonE-mailMapa
Ing. Pavel Šmucr
vedoucí oddělení
tel: 386720512 smucr@kraj-jihocesky.cz
Zdeňka Benešová
dopravní úřad Č. Budějovice, Trhové Sviny, Týn nad Vltavou, Soběslav
tel: 386720533 benesova@kraj-jihocesky.cz
Bc. Ivana Havlíková
dopravní obslužnost
tel: 386720520 havlikovai@kraj-jihocesky.cz
Eva Krejčová
správní řízení v silniční dopravě
tel: 386720515 krejcovae@kraj-jihocesky.cz
Iveta Lancíková
dopravní úřad Č.Krumlov, Strakonice, J. Hradec
tel: 386720390 lancikova@kraj-jihocesky.cz
Petr Šedivý
dopravní obslužnost
tel: 386720142 sedivy@kraj-jihocesky.cz
Ing. Petra Čeperová
dopravní úřad Milevsko, Písek, Prachatice, Tábor, Vimperk
tel: 386720521 ceperova@kraj-jihocesky.cz
Bc. Zdeněk Krenauer
STK, autoškoly, BESIP
tel: 386720545 krenauer@kraj-jihocesky.cz
Ing. Daniel Pečenka
STK, autoškoly, BESIP
tel: 386720133 pecenka@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor dopravy a silničního hospodářství-Oddělení silničního hospodářství
JménoTelefonE-mailMapa
Ing. Pavel Havlík
správní činnost JH - dozor obcí
tel: 386720375 havlik@kraj-jihocesky.cz
Ing. Bc. Petra Lukschová
referent pro pozemní komunikace
tel: 386720530 lukschova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Jiří Urban
vedoucí oddělení - správ.činnost ČB
tel: 386720143 urban@kraj-jihocesky.cz
Bc. Marcela Hovorková
správní činnost Písek
tel: 386720543 hovorkova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Ing. Martin Tůma
stavební řád - právní agenda
tel: 386720178 tuma@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor dopravy a silničního hospodářství-Úsek strategií a územní samosprávy v dopravě
JménoTelefonE-mailMapa
Zuzana Čermáková
správa a údržba silnic, majetek
tel: 386720511 cermakova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Radomír Kučera
majetková správa
tel: 386720309 kucera@kraj-jihocesky.cz
Miroslava Petrášková
správa údržba silnic, majetek
tel: 386720529 petraskova@kraj-jihocesky.cz
Bc. Milan Veleba
správa a údržna silnic - provoz
tel: 386720206 veleba@kraj-jihocesky.cz
Ing. Monika Karaarslan
správa a údržba silnic - investice
tel: 386720544 havlikova@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor dopravy a silničního hospodářství-Oddělení přípravy a realizace silničních staveb
JménoTelefonE-mailMapa
Bc. Alena Frdlíková
vedoucí oddělení
tel: 386720217 frdlikova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Jitka Liláková
projektový pracovník
tel: 386720185 lilakova@kraj-jihocesky.cz
Bc. Pavla Hronová
ekonom - rozpočtář
tel: 386720115 hronova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Martin Ujhelyi
investiční technik
tel: 386720254 ujhelyi@kraj-jihocesky.cz
Ing. Jitka Kubatová
ekonom - rozpočtář
tel: 386720353 kubatova2@kraj-jihocesky.cz
Petra Řimnáčová
rozpočtář - stavař
tel: 386720437 rimnacova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Jan Hausel, DiS.
investiční technik
tel: 386720107 hausel@kraj-jihocesky.cz
Bc. Pavla Pulcová
investiční technik
tel: 386720519 pulcova@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor kultury a památkové péče
JménoTelefonE-mailMapa
Mgr. Patrik Červák
vedoucí odboru
tel: 386720888
fax: 386359069
cervak@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor kultury a památkové péče-Úsek vedoucího odboru
JménoTelefonE-mailMapa
Ing. Renáta Koubová
organizační zaměstnanec
tel: 386720880 koubova@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor kultury a památkové péče-Oddělení památkové péče
JménoTelefonE-mailMapa
Mgr. Jaroslava Vítovcová
vedoucí oddělení
tel: 386720890 vitovcova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Miroslav Fink
výkon památková péče - rozhodování
tel: 386720893 fink@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Milan Šilhan
výkon památková péče - rozhodování
tel: 386720891 silhan@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Ivan Náprstek
výkon památková péče - rozhodování
tel: 386720894 naprstek@kraj-jihocesky.cz
Ing. Jana Taubrová
výkon památková péče - rozhodování
tel: 386720892 taubrova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Markéta Švermová
výkon památková péče - rozhodování
tel: 386720769 svermova@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor kultury a památkové péče-Oddělení kultury a zřizovaných organizací
JménoTelefonE-mailMapa
Mgr. František Chrastina
vedoucí oddělení
tel: 386720881 chrastina@kraj-jihocesky.cz
PhDr. Monika Zárybnická
kultura, dozor nad výkonem SP a PP obcí
tel: 386720884 zarybnicka@kraj-jihocesky.cz
Ing. Jindřiška Frídová
zřizované organizace
tel: 386720885 fridova@kraj-jihocesky.cz
Bc. Karel Mikeš, MBA
metodik a správce systému Museion, administrátor kulturních portálů, dotace pro oblast kultury
tel: 386720871 mikes@kraj-jihocesky.cz
Bc. Lenka Věrná
zřizované organizace, kultura, dozor nad výkonem SP a PP obcí
tel: 386720872 verna2@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Petra Luňáčková
zřizované organizace, kultura, dozor nad výkonem SP a PP obcí
tel: 386720882 lunackova@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor informatiky
JménoTelefonE-mailMapa
Ing. František Beránek
vedoucí odboru
tel: 386720500 beranek@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor informatiky-Úsek vedoucího odboru
JménoTelefonE-mailMapa
Ing. Jaroslava Císlerová
projektový a koordinační pracovník
tel: 386720553 cislerova@kraj-jihocesky.cz
Jana Bláhová
veřejné zakázky, ekonomika
tel: 386720501 blahova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Lukáš Motejzík
agenda zákona 365/2000 o ISVS a referent bezpečnosti
tel: 386720491 motejzik@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor informatiky-Oddělení správy sítě
JménoTelefonE-mailMapa
Ing. Petr Váňa
vedoucí oddělení
tel: 386720417 vana@kraj-jihocesky.cz
Ing. Václav Hála
správce sítě
tel: 386720507 hala@kraj-jihocesky.cz
Petr Beneda
správce sítě
tel: 386720506 beneda@kraj-jihocesky.cz
Jan Suchan
správce sítě
tel: 386720166 suchan@kraj-jihocesky.cz
Linda Věrná, DiS.
administrace a datové služby
tel: 386720303 verna@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor informatiky-Oddělení správy aplikací a GIS
JménoTelefonE-mailMapa
Ing. Vítězslav Kubal
vedoucí oddělení
tel: 386720494 kubal@kraj-jihocesky.cz
Ing. Zora Herrmannová
DPČ - GINIS, datový sklad
tel: 386720516 herrmannova@kraj-jihocesky.cz
Milan Růžička
správce program. vybavení
tel: 386720505 ruzicka@kraj-jihocesky.cz
Bc. Věra Štindlová
správce program. vybavení
tel: 386720509 stindlovav@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Tomáš Pokorný
správce GIS
tel: 386720502 pokornyt@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Denisa Cejpková
správce GIS a správa datových sad
tel: 386720114 cejpkova@kraj-jihocesky.cz
Bc. Aleš Velek, DiS.
systémový integrátor a programátor
tel: 386720508 velek@kraj-jihocesky.cz
Jan Pfeffer
správce webových aplikací a programátor
tel: 386720474 pfeffer@kraj-jihocesky.cz
Jan Leština
správce program.vybavení
tel: 386720503 lestina@kraj-jihocesky.cz
Ing. Markéta Lukášová Primusová
správce programového vybavení
tel: 386720504 primusova@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor evropských záležitostí
JménoTelefonE-mailMapa
Ing. Jan Návara
vedoucí odboru
tel: 386720385 navara@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor evropských záležitostí-Oddělení realizace systémových projektů
JménoTelefonE-mailMapa
Ing. Mgr. Martin Plucha
vedoucí oddělení
tel: 386720189 plucha@kraj-jihocesky.cz
Ing. Petr Lamač
projektový manažer a manažer projektových aktivit
tel: 386720429 lamac@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Helena Halabicová
projektový manažer a krajský RIS 3 koordinátor
tel: 386720109 halabicova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Alena Kundrátová
projektový manažer a koordinátor projektových aktivit
tel: 386720414 kundratova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Martina Balounová
finanční manažer a marketingový RIS 3 manažer
tel: 386720119 balounova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Michaela Blažková
finanční manažer
tel: 386720366 blazkova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Marcela Tomešová
projektový a finanční manažer projektu Podpora činnosti Regionální stálé konference v Jihočeském kraji
tel: 386720311 tomesova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Markéta Hajnová, MBA
finanční manažer
tel: 386720527 hajnova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Denisa Jarošová
projektový manažer a manažer projektových aktivit
tel: 386720558 jarosova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Andrea Eyblová
projektový a finanční manažer projektu Podpora činnosti Regionální stálé konference v Jihočeském kraji
tel: 386720151 eyblova@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor evropských záležitostí-Oddělení evropské integrace a dotačních programů JčK
JménoTelefonE-mailMapa
Mgr. Vanda Pánková
vedoucí oddělení
tel: 386720162 pankova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Jana Kostíková
odborný pracovník pro dotační politiku
tel: 386720159 kostikova@kraj-jihocesky.cz
Markéta Vrábková, DiS.
administrátor projektů 1
tel: 386720559 vrabkova2@kraj-jihocesky.cz
Jana Janků
administrátor projektů 14
tel: 386720260 janku2@kraj-jihocesky.cz
Ing. Jana Hajíčková
kontrola v rámci agendy Matice projektů
tel: 386720409 hajickovaj@kraj-jihocesky.cz
Ing. Andrea Boukalová
administrátor projektů 5
tel: 386720336 boukalova@kraj-jihocesky.cz
Eva Kordíková
administrátor projektů 7
tel: 386720186 kordikova@kraj-jihocesky.cz
Jiřina Formánková, DiS.
administrátor projektů 8
tel: 386720451 formankova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Jitka Hrodějová
administrace programů a projektů EÚS
tel: 386720215 hrodejova@kraj-jihocesky.cz
Petra Sedláková
administrátor projektů 3
tel: 386720362 sedlakova@kraj-jihocesky.cz
Ilona Nocarová
program obnovy a rozvoje venkova
tel: 386720188 nocarova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Bc. Jitka Šálená
administrátor projektů 11
tel: 386720270 salena@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Blanka Leitgebová
administrátor projektů 13
tel: 386720315 leitgebova@kraj-jihocesky.cz
Bc. Miroslava Sobotovičová
administrátor projektů 4
tel: 386720271 sobotovicova@kraj-jihocesky.cz
Bc. Ludmila Valdová
administrátor projektů 15
tel: 386720325 valdova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Miloslava Selingerová
pracovník pro elektronizaci dotačních programů Jčk a administrátor projektů 2
tel: 386720236 selingerova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Vladimíra Marková
odborný pracovník pro dotační politiku
tel: 386720382 markova2@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Michaela Vejslíková
agenda Matice projektů a Zásobníku projektů
tel: 386720401 vejslikova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Kamila Jirsová
administrace kotlíkových dotací
tel: 386720538 jirsova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Vladimíra Slípková
administrátor projektů 6
tel: 386720578 slipkova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Veronika Kovářová
administrace projektů, ekonom
tel: 386720416 kovarova@kraj-jihocesky.cz
Bc. Miroslava Radostová
administrace kotlíkových dotací
tel: 386720191 radostova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Magda Křepelková, Ph.D.
program obnovy a rozvoje venkova
tel: 386720317 krepelkova@kraj-jihocesky.cz
Blanka Douchová, DiS.
administrace programů a projektů EÚS
tel: 386720384 douchova@kraj-jihocesky.cz
Jitka Bartyzalová, BBS, DiS.
administrace kotlíkových dotací
tel: 386720239 bartyzalova@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Oddělení interního auditu a kontroly
JménoTelefonE-mailMapa
Ing. Helena Plosová
vedoucí samostatného oddělení
tel: 386720514 plosova@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Oddělení interního auditu a kontroly-Úsek kontrolní
JménoTelefonE-mailMapa
Mgr. Karel Vaněk
kontrolor
tel: 386720433 vanek@kraj-jihocesky.cz
Ing. Kateřina Beritová
kontrolor
tel: 386720118 beritova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Jana Černá
kontrolor
tel: 386720513 jcerna@kraj-jihocesky.cz
Bc. Marie Burešová
kontrolor
tel: 386720419 buresova@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Oddělení interního auditu a kontroly-Úsek interního auditu
JménoTelefonE-mailMapa
Ing. Pavla Brandová
interní audit
tel: 386720360 brandova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Vladimíra Neumannová
interní audit
tel: 386720346 neumannova@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor sociálních věcí
JménoTelefonE-mailMapa
Mgr. Pavla Doubková
vedoucí odboru
tel: 386720604 doubkova@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor sociálních věcí-Úsek vedoucího odboru
JménoTelefonE-mailMapa
Mgr. Ing. Alexandra Kindlová
právník odboru sociálních věcí
tel: 386720928 kindlova@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor sociálních věcí-Oddělení kontroly a financování
JménoTelefonE-mailMapa
Ing. Kateřina Kalátová
vedoucí oddělení
tel: 386720702 kalatova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Jiří Pavlíček
referent - analytická a koncepční činnost
tel: 386720781 pavlicek@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Renata Zumrová
dotační řízení pro sociální služby
tel: 386720646 zumrova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Lucie Marischková
finanční referent - rozpočtář
tel: 386720783 marischkova@kraj-jihocesky.cz
Bc. Blanka Pechová
kontrolor financ. soc. služeb
tel: 386720782 pechova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Bc. Petra Hypšová
metodik finančních a věcných kontrol
tel: 386720757 hypsova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Irena Troníčková
finanční referent - zřizované organizace
tel: 386720628 tronickova@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor sociálních věcí-Oddělení projektů a plánování sociálních služeb
JménoTelefonE-mailMapa
Ing. Vendula Procházková
vedoucí oddělení
tel: 386720626 prochazkova@kraj-jihocesky.cz
Luděk Petr, DiS.
finanční referent
tel: 386720629 petr@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Lenka Sládková
projektový a finanční manažer
tel: 386720776 sladkova@kraj-jihocesky.cz
Bc. Štěpánka Candrová
organizační zaměstnanec
tel: 386720601 candrova@kraj-jihocesky.cz
Bc. Lenka Papežová
projektový koordinátor a kontrolní pracovník
tel: 386720741 papezova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Monika Hanzelyová
střednědobý plán sociálních služeb
tel: 386720814 hanzelyova@kraj-jihocesky.cz
Bc. Pavla Janečková
odborný konzultant Plánování SS v JčK IV
tel: 386720634 janeckova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Ivana Moravcová
referent metodiky informačních systémů v sociální oblasti
tel: 386720635 moravcovai@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Beata Dušková Pryk
projektový a finanční manažer
tel: 386720775 duskova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Iva Michalová
DPP - věcný manažer
tel: 0 michalova2@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor sociálních věcí-Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
JménoTelefonE-mailMapa
Mgr. Marta Sýkorová
vedoucí oddělení
tel: 386720640 sykorova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Gabriela Dobiášová
náhradní rodinná péče
tel: 386720751 dobiasova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Edita Ambrozková
náhradní rodinná péče
tel: 386720642 ambrozkova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Jaroslava Kimmerová
náhradní rodinná péče
tel: 386720643 kimmerova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Zuzana Švecová
sociálně právní ochrana dětí
tel: 386720754 svecova@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor sociálních věcí-Oddělení sociálních služeb
JménoTelefonE-mailMapa
Mgr. Alena Schumann
vedoucí oddělení
tel: 386720625 schumann@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Lucie Anderlová
registrace a metodika soc.služeb
tel: 386720619 anderloval@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Alena Janů
registrace a metodika soc.služeb
tel: 386720620 janu@kraj-jihocesky.cz
Bc. Sylva Zdeňková
registrace a metodika soc.služeb
tel: 386720621 zdenkova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Marek Nerud
krajský protidrogový koordinátor
tel: 386720649 nerud@kraj-jihocesky.cz
Dáša Bílková
DPP - administrativní pracovník
tel: 386720630 bilkova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Hana Kršíková
metodik sociální práce a prevence, romský koordinátor
tel: 386720622 krsikova@kraj-jihocesky.cz
Vypsáno 456 zaměstnanců.

Zpět na telefonní seznam