Text na řeč

Telefonní seznam organizačně

Seznam zaměstnanců

Krajský úřad
JménoTelefonE-mailMapa
JUDr. Lukáš Glaser
ředitel
tel: 386720466
fax:
glaser@kraj-jihocesky.cz
MUDr. Martin Kuba
hejtman
tel: 386720490
fax:
hejtman@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Samospráva
JménoTelefonE-mailMapa
Pavel Hroch
náměstek hejtmana
tel: 386720460
fax:
hroch@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Bc. Antonín Krák
náměstek hejtmana
tel: 386720289
fax:
krak@kraj-jihocesky.cz
doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D.
náměstkyně hejtmana
tel: 386720464
fax:
kozlova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Tomáš Hajdušek
náměstek hejtmana
tel: 386720457
fax:
hajdusek@kraj-jihocesky.cz
Mgr. František Talíř
1. náměstek hejtmana
tel: 386720560
fax:
talir@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Pavel Klíma
náměstek hejtmana
tel: 386720481
fax:
klima@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Ivana Stráská
zastupitel
tel:
fax:
straska@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor kancelář hejtmana
JménoTelefonE-mailMapa
Mgr. Petr Podhola
vedoucí odboru
tel: 386720291
fax:
podhola@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor kancelář hejtmana-Úsek vedoucího odboru
JménoTelefonE-mailMapa
Bc. Kamila Křížová
organizační a administrativní pracovník
tel: 386720225
fax: 386350039
krizovak@kraj-jihocesky.cz
Ing. Šárka Dupalová
asistentka člena rady
tel: 386720462
fax:
dupalova@kraj-jihocesky.cz
Miroslava Bodláková
asistentka člena rady
tel: 386720463
fax:
bodlakova@kraj-jihocesky.cz
Iveta Kůzlová
asistentka hejtmana
tel: 386720493
fax: 386354967
kuzlova@kraj-jihocesky.cz
Bc. Zuzana Zavázalová
asistentka člena rady
tel: 386720459
fax:
zavazalova@kraj-jihocesky.cz
Markéta Remtová
asistentka člena rady
tel: 386720482
fax:
remtovam@kraj-jihocesky.cz
Martin Boček
řidič, administrativní práce
tel: 386720579
fax:
bocek@kraj-jihocesky.cz
Ing. Petra Schinková
asistentka člena rady
tel: 386720458
fax:
schinkova@kraj-jihocesky.cz
Bc. Pavla Paroubková
asistentka hejtmana
tel: 386720492
fax: 386354967
paroubkova@kraj-jihocesky.cz
Pavla Vandasová, DiS.
tajemník hejtmana
tel: 386720550
fax:
vandasova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Jan Martínek
asistent člena rady
tel: 386720561
fax:
martinek@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor kancelář hejtmana-Oddělení organizační
JménoTelefonE-mailMapa
Ing. Zdeňka Pandulová
vedoucí oddělení
tel: 386720483
fax: 386354967
pandulova@kraj-jihocesky.cz
Radmila Mrázková
agenda zastupitelstva kraje
tel: 386720287
fax:
mrazkova@kraj-jihocesky.cz
Blanka Nováková
ekonom, rozpočtář
tel: 386720146
fax:
novakovab@kraj-jihocesky.cz
Dagmar Tousková
agenda rady kraje
tel: 0
fax:
touskova@kraj-jihocesky.cz
Leona Šafářová
referent rozpočtu a financování, agenda výborů a komisí
tel: 386720147
fax:
safarova@kraj-jihocesky.cz
Radka Krejčí
agenda rady kraje
tel: 386720577
fax:
krejci@kraj-jihocesky.cz
Bc. Petra Benedová, DiS.
agenda RK, ZK
tel: 386720373
fax:
benedova@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor kancelář hejtmana-Oddělení krizového řízení
JménoTelefonE-mailMapa
Ing. Marta Spálenková
vedoucí oddělení
tel: 386720262
fax: 386350039
spalenkova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Jiří Holub
havarijní plánování
tel: 386720279
fax: 386350039
holubj@kraj-jihocesky.cz
Pavla Poppová
civilní nouzové plánování (HOPKS)
tel: 386720128
fax: 386350039
poppova@kraj-jihocesky.cz
Vladimír Medvedz
obrana, obranné plánování
tel: 386720264
fax: 386350039
medvedz@kraj-jihocesky.cz
Ing. Tomáš Rjabec
bezpečnost státu a krizové řízení
tel: 386720240
fax:
rjabec@kraj-jihocesky.cz
Ing. Vladimír Pešek
bezpečnost státu, bezpečnostní referent systému bezpečnosti krajského úřadu
tel: 386720148
fax:
pesek@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor kancelář hejtmana-Oddělení informací a styku s veřejností
JménoTelefonE-mailMapa
Mgr. Radek Šíma
tiskový mluvčí
tel: 386720486
fax:
simar@kraj-jihocesky.cz
Bc. David Hocke
informace a styk s veřejností, redaktor, novinář, webmaster
tel: 386720444
fax:
hocke@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor kancelář hejtmana-Oddělení vnějších vztahů a zahraniční spolupráce
JménoTelefonE-mailMapa
Ing. Kateřina Pospíšilová
vedoucí oddělení
tel: 386720496
fax:
pospisilovak@kraj-jihocesky.cz
Ing. Vladimíra Hrdinová
vnější vztahy a zahraniční spolupráce, projektové řízení
tel: 386720158
fax:
hrdinova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Šimon Hoblík
vnější vztahy a zahraniční spolupráce
tel: 386720184
fax:
hoblik@kraj-jihocesky.cz
Bc. Markéta Vágnerová
vnější vztahy a zahraniční spolupráce
tel: 386720238
fax:
vagnerova@kraj-jihocesky.cz
Bc. Hana Brožková
vnější vztahy a zahraniční spolupráce
tel: 386720548
fax:
brozkova@kraj-jihocesky.cz
Bc. Šárka Glaserová
vnější vztahy a zahraniční spolupráce
tel: 386720116
fax:
glaserova@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor kancelář hejtmana-Oddělení marketingu a cestovního ruchu
JménoTelefonE-mailMapa
Mgr. Jiří Gruntorád
vedoucí oddělení
tel: 386720495
fax:
gruntorad@kraj-jihocesky.cz
Ing. Markéta Chromá
marketing
tel: 386720374
fax:
chroma@kraj-jihocesky.cz
Magdaléna Jiříková
cestovní ruch, marketing a skladové hospodářství
tel: 386720467
fax:
jirikova@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor kancelář ředitele
JménoTelefonE-mailMapa
Ing. Ivan Pavličík
vedoucí odboru
tel: 386720517
fax:
pavlicik@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor kancelář ředitele-Úsek vedoucího odboru
JménoTelefonE-mailMapa
Iva Řeřábková
organizační pracovník
tel: 386720549
fax:
rerabkova@kraj-jihocesky.cz
JUDr. Eva Bartošová
pověřenec pro ochranu osobních údajů, právník
tel: 386720431
fax:
bartosovae@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Šárka Duspivová
organizační pracovník a rozpočtář
tel: 386720469
fax:
duspivova@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor kancelář ředitele-Oddělení personálních věcí a vzdělávání
JménoTelefonE-mailMapa
Eva Chalupová, DiS.
personalista
tel: 386720466
fax:
chalupova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Hana Lacinová
personalista
tel: 386720447
fax:
lacinova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Lenka Machová
personalista
tel: 386720322
fax:
machova3@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor právní a krajský živnostenský úřad
JménoTelefonE-mailMapa
Mgr. Markéta Procházková
vedoucí odboru
tel: 386720229
fax:
prochazkova2@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor právní a krajský živnostenský úřad-Úsek vedoucího odboru
JménoTelefonE-mailMapa
Mgr. František Malý
právník v SP a PP kraje, dozor nad výkonem PP obcí
tel: 386720168
fax:
maly@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Monika Kohoutová
právník v SP a PP kraje, dozor nad výkonem PP obcí
tel: 386720232
fax:
kohoutova@kraj-jihocesky.cz
Bc. Kristýna Jiříčková
rozpočet, spis.služba, organizační a administrativní činnost
tel: 386720227
fax:
jirickova2@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor právní a krajský živnostenský úřad-Oddělení správní
JménoTelefonE-mailMapa
JUDr. Lenka Malovcová
vedoucí oddělení
tel: 386720228
fax:
malovcova@kraj-jihocesky.cz
Alena Karvánková
agendy přestupková, volební
tel: 386720156
fax:
karvankova@kraj-jihocesky.cz
Bc. Lucie Škodová
agenda veřejných sbírek, registru svazku obcí, přestupková a volební
tel: 386720230
fax:
skodova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Petr Vačkář
přestupkové řízení
tel: 386720304
fax:
vackar@kraj-jihocesky.cz
Ing. Věra Marková
agenda přestupková, volební a hazardních her
tel: 386720235
fax:
markova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Adam Dvořák
přestupkové řízení
tel: 386720305
fax:
dvoraka@kraj-jihocesky.cz
Bc. Pavel Houska
přestupkové řízení
tel: 386720365
fax:
houska@kraj-jihocesky.cz
Bc. Zdeněk Krenauer
přestupkové řízení
tel: 386720335
fax:
krenauer@kraj-jihocesky.cz
Bc. Jaroslav Rynda
referent pro výkon st. správy na úseku přestupkového řízení
tel: 386720369
fax:
rynda@kraj-jihocesky.cz
Ing. Eva Pešková
vymáhání pohledávek kraje,vedení exekučního řízení,agenda veřejných sbírek
tel: 386720167
fax:
peskova2@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Petr Řebík
referent pro výkon st.správy na úseku přestupkového řízení
tel: 386720343
fax:
rebik@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor právní a krajský živnostenský úřad-Oddělení státního občanství a krajský živnostenský úřad
JménoTelefonE-mailMapa
Mgr. Ing. Radek Urbánek
vedoucí oddělení
tel: 386720255
fax:
urbanek@kraj-jihocesky.cz
Ing. Jaroslav Příhoda
kontrola a metod.činnost pro ObŽU
tel: 386720426
fax:
prihoda@kraj-jihocesky.cz
Alena Jarošová, BBus
kontrola a metodická činnost pro ObŽÚ
tel: 386720450
fax:
jarosova2@kraj-jihocesky.cz
Bc. Dagmar Sárová
metodická činnost a odvolací řízení
tel: 386720412
fax:
sarova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Milena Vastlová
správní agenda a metodika pro správní činnost
tel: 386720430
fax:
vastlova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Michaela Mrázová
metodická činnost a odvolací řízení
tel: 386720432
fax:
mrazova@kraj-jihocesky.cz
Petra Sedláková
agenda, CZECH POINT, konverze dokumentů
tel: 386720280
fax: 386359069
sedlakova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Kateřina Koterzynová
matriční agenda,vč.metod.usměrňování a dohledu nad matrič.úř., st.občanství
tel: 386720187
fax:
koterzynova@kraj-jihocesky.cz
Bc. Michaela Míšková
matriční agenda, vč. metod. usměrňování a dohledu nad matrič. úř., st. občanství
tel: 386720153
fax:
miskova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Petra Šimková
matriční agenda, vč. metod.usměrňování a dohledu nad matrič.úř,st.občanství a agenda evidence obyvatel, OP a cest. dokladů
tel: 386720231
fax:
simkova@kraj-jihocesky.cz
Bc. Martina Pierová
matrič. agenda, vč. metod.usměrňování a dohledu nad matrič.úř.,st.občanství a agenda evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů
tel: 386720524
fax:
pierova@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor hospodářské a majetkové správy
JménoTelefonE-mailMapa
Ing. Bc. Jiří Fidler
vedoucí odboru
tel: 386720127
fax:
fidler@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor hospodářské a majetkové správy-Úsek vedoucího odboru
JménoTelefonE-mailMapa
JUDr. Ivana Hlaváčová
právník
tel: 386720306
fax:
hlavacova@kraj-jihocesky.cz
Hana Schwarzová
administrativní a organizační pracovník
tel: 386720126
fax:
schwarzova@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor hospodářské a majetkové správy-Oddělení provozně ekonomické
JménoTelefonE-mailMapa
Anna Miškeiová
vedoucí oddělení
tel: 386720122
fax:
miskeiova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Jana Motejzíková
evidence majetku
tel: 386720141
fax:
motejzikova@kraj-jihocesky.cz
Bc. Tereza Urbánková
majetková správa, rozpočtář
tel: 386720129
fax:
urbankova@kraj-jihocesky.cz
Jaroslav Podsclan
řidič
tel: 386720534
fax:
podsclan@kraj-jihocesky.cz
Hana Vaněčková
likvidace faktur, veřej.zakázky
tel: 386720117
fax:
vaneckova@kraj-jihocesky.cz
Jana Štindlová, DiS.
referent majetkové správy
tel: 386720124
fax:
stindlova@kraj-jihocesky.cz
Marcela Tripesová
pokladna
tel: 386720139
fax:
tripesova@kraj-jihocesky.cz
Jana Geschvandtnerová
pokladna
tel: 386720192
fax:
geschvandtnerova@kraj-jihocesky.cz
Martin Riziky
správa budovy
tel: 386720103
fax:
riziky@kraj-jihocesky.cz
Jakub Randák
dopravní referent
tel: 386720567
fax:
randak@kraj-jihocesky.cz
Libor Strnad
řidič
tel: 386720534
fax:
strnad@kraj-jihocesky.cz
Karel Dvořák
řidič
tel: 386720534
fax:
dvorak@kraj-jihocesky.cz
Miroslav Římal
řidič
tel: 386720534
fax:
rimal@kraj-jihocesky.cz
Jaromír Cibulka
správa budovy
tel: 386720850
fax: 38620645
cibulka@kraj-jihocesky.cz
Tomáš Frcal
technický pracovník - elektrikář
tel: 386720403
fax:
frcal@kraj-jihocesky.cz
Jakub Fical
řidič
tel: 386720534
fax:
fical@kraj-jihocesky.cz
Karel Kadlec
technický pracovník - údržbář
tel: 386720645
fax:
kadlec@kraj-jihocesky.cz
Monika Klestilová
pokladna
tel: 386720192
fax:
klestilova@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor hospodářské a majetkové správy-Oddělení spisové služby
JménoTelefonE-mailMapa
Zdeněk Kollar
vedoucí oddělení
tel: 386720150
fax:
kollar@kraj-jihocesky.cz
Dagmar Bošanská
podatelna
tel: 386720171
fax:
bosanska@kraj-jihocesky.cz
Václava Janoušková
spisová agenda
tel: 386720120
fax: 386720660
janouskova@kraj-jihocesky.cz
Ludmila Dvořáková
spisová agenda
tel: 386720296
fax:
dvorakoval@kraj-jihocesky.cz
Irena Zemanová
podatelna
tel: 386720140
fax:
zemanova@kraj-jihocesky.cz
Iveta Hájková
reprocentrum, CZECH POINT
tel: 386720121
fax:
hajkovai@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor hospodářské a majetkové správy-Oddělení majetkové správy
JménoTelefonE-mailMapa
Ing. Ivan Sýkora
vedoucí oddělení
tel: 386720324
fax:
sykorai@kraj-jihocesky.cz
Bc. Jana Malíková
majetkové dispozice
tel: 386720427
fax:
malikova@kraj-jihocesky.cz
Gabriela Vávrová
majetkové dispozice
tel: 386720310
fax:
vavrovag@kraj-jihocesky.cz
Ing. Alice Kantorová
majet.dispozice, met.činnost
tel: 386720308
fax:
akantorova@kraj-jihocesky.cz
Zuzana Homolková
evidence majetku
tel: 386720436
fax:
homolkova@kraj-jihocesky.cz
Jana Leštinová
kontrola hospodaření s majetkem
tel: 386720321
fax:
lestinova@kraj-jihocesky.cz
Miroslav Průcha
majet.správa, porad. a konzul.činnost
tel: 386720297
fax:
prucham@kraj-jihocesky.cz
Martina Kučerová
evidence majetku
tel: 386720320
fax:
kucerova@kraj-jihocesky.cz
Markéta Brýdová
majetkové dispozice
tel: 386720295
fax:
brydova@kraj-jihocesky.cz
Marie Šmucrová
evidence a provoz majetku
tel: 386720330
fax:
smucrova@kraj-jihocesky.cz
Zuzana Polančíková
evidence a provoz majetku
tel: 386720123
fax:
polancikova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Denisa Pipková
referent majetkové správy
tel: 386720313
fax:
pipkova@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor ekonomický
JménoTelefonE-mailMapa
Ing. Ladislav Staněk
vedoucí odboru
tel: 386720241
fax: 386359084
stanek@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor ekonomický-Úsek vedoucího odboru
JménoTelefonE-mailMapa
Ing. Adéla Hochová
organizační zaměstnanec
tel: 386720242
fax: 386359084
hochova@kraj-jihocesky.cz
Michaela Fuxová
organizační zaměstnanec
tel: 386720253
fax:
fuxova@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor ekonomický-Oddělení rozpočtu a financování
JménoTelefonE-mailMapa
Ing. Stanislav Bůžek
vedoucí oddělení
tel: 386720251
fax:
buzek@kraj-jihocesky.cz
Ing. Kateřina Francová
zaměstnanec pro rozpočet
tel: 386720256
fax:
francova@kraj-jihocesky.cz
Tomáš Budík
zaměstnanec pro rozpočet
tel: 386720234
fax:
budik@kraj-jihocesky.cz
Bc. Blanka Klímová
zaměstnanec pro rozpočet
tel: 386720258
fax:
klimovab@kraj-jihocesky.cz
Ing. Petra Prantlová
zaměstnanec pro rozpočet
tel: 386720246
fax:
prantlova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Helena Stuchlá
zaměstnanec pro rozpočet
tel: 386720328
fax:
stuchla@kraj-jihocesky.cz
Bc. Monika Wolfová
zaměstnanec pro rozpočet
tel: 386720331
fax:
wolfova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Dagmar Pindurová
metodik účetnictví a rozpočtu pro financování projektů
tel:
fax:
pindurova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Filip Hudák
referent pro účetnictví a rozpočet finan. projektů pro SF
tel: 386720395
fax:
hudak@kraj-jihocesky.cz
Šárka Cichrová
správce daně
tel: 386720284
fax:
cichrova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Lucie Rynešová
správce daně
tel: 386720170
fax:
rynesova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Nicola Kratochvílová
metodik účetnictví a rozpočtu pro financování projektů
tel: 386720364
fax:
kratochvilova@kraj-jihocesky.cz
Bc. Jana Rodová
zaměstnanec pro rozpočet
tel: 386720371
fax:
rodova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Věra Rodějová
správce daně
tel: 386720172
fax:
rodejova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Michaela Zárubová
metodik účetnictví a rozpočtu pro financování projektů
tel: 386720370
fax:
zarubova@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor ekonomický-Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí
JménoTelefonE-mailMapa
Ing. Lubomír Bednář
vedoucí oddělení
tel: 386720950
fax:
bednar@kraj-jihocesky.cz
Vladimíra Achatzová
kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření obcí
tel: 386720963
fax:
achatzova@kraj-jihocesky.cz
Bc. Dana Berková
kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření obcí
tel: 386720957
fax:
berkova@kraj-jihocesky.cz
Jaroslav Holub
kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření obcí
tel: 386720960
fax:
holub@kraj-jihocesky.cz
Marie Housková
kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření obcí
tel: 386720951
fax:
houskovam@kraj-jihocesky.cz
Ing. Marie Houšková
kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření obcí
tel: 386720953
fax:
mhouskova@kraj-jihocesky.cz
Jana Hůlková
kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření obcí
tel: 386720967
fax:
hulkova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Lada Chlumecká
kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření obcí
tel: 386720952
fax:
chlumecka@kraj-jihocesky.cz
Růžena Kaňková
kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření obcí
tel: 386720962
fax:
kankova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Dagmar Koukolová
kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření obcí
tel: 386720966
fax:
koukolova@kraj-jihocesky.cz
Hana Krčková
kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření obcí
tel: 386720965
fax:
krckova@kraj-jihocesky.cz
Jitka Luňáková
kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření obcí
tel: 386720958
fax:
lunakova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Hana Masojídková
kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření obcí
tel: 386720959
fax:
masojidkova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Eva Pártlová
kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření obcí
tel: 386720961
fax:
partlova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Zdeňka Perníková
kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření obcí
tel: 386720956
fax:
pernikova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Květa Vaněčková
kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření obcí
tel: 386720964
fax:
kvaneckova@kraj-jihocesky.cz
Bc. Jitka Maurerová
kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření obcí
tel: 386720955
fax:
maurerova@kraj-jihocesky.cz
Marcela Olžbutová
organizační zaměstnanec
tel: 386720954
fax:
olzbutova@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor ekonomický-Oddělení výkaznictví
JménoTelefonE-mailMapa
Ing. Jitka Ročárková
vedoucí oddělení
tel: 386720250
fax:
rocarkova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Aleš Zajac
metodik výkaznictví PO
tel: 386720352
fax:
zajac@kraj-jihocesky.cz
Bc. Tomáš Brousek, DiS.
metodik usměrňování obcí ve výkaznictví
tel: 386720275
fax:
brousek@kraj-jihocesky.cz
Ing. Lenka Bulantová
metodik usměrňování obcí ve výkaznictví
tel: 386720354
fax:
bulantova@kraj-jihocesky.cz
Petra Filásová, BBS
metodik usměrňování obcí ve výkaznictví
tel: 386720351
fax:
filasova@kraj-jihocesky.cz
Jitka Machová
metodik usměrňování obcí ve výkaznictví
tel: 386720245
fax:
machova@kraj-jihocesky.cz
Hana Opekarová
metodik usměrňování obcí ve výkaznictví
tel: 386720350
fax:
opekarova@kraj-jihocesky.cz
Kateřina Trsová, BBS
metodik usměrňování obcí ve výkaznictví
tel: 386720341
fax:
trsova@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor ekonomický-Oddělení účetnictví
JménoTelefonE-mailMapa
Ing. Renata Reischlová
vedoucí oddělení
tel: 386720329
fax:
reischlova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Jitka Chumanová
daňový specialista a metodik DPH
tel: 386720394
fax:
chumanova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Bohumila Fraňková
hlavní metodik PaP
tel: 386720272
fax:
frankovab@kraj-jihocesky.cz
Ing. Ilona Střelečková
metodik PaP
tel: 386720316
fax:
streleckova@kraj-jihocesky.cz
Jitka Brabcová
mzdová účetní
tel: 386720446
fax:
brabcova@kraj-jihocesky.cz
Monika Gušlbauerová
mzdová účetní
tel: 386720261
fax:
guslbauerova@kraj-jihocesky.cz
Dagmar Dvořáková
účetní
tel: 386720249
fax:
dvorakova@kraj-jihocesky.cz
Stanislava Hálová
účetní
tel: 386720247
fax:
halova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Petra Jančová
účetní
tel: 386720278
fax:
jancova@kraj-jihocesky.cz
Irena Kloudová
účetní
tel: 386720361
fax:
kloudova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Markéta Pytlová
účetní
tel: 386720108
fax:
pytlova@kraj-jihocesky.cz
Věra Trojáková
účetní
tel: 386720248
fax:
trojakova@kraj-jihocesky.cz
Irena Velanová
účetní
tel: 386720252
fax:
velanova@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu
JménoTelefonE-mailMapa
Ing. Luboš Průcha
vedoucí odboru
tel: 386720201
fax:
pruchal@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu-Úsek vedoucího odboru
JménoTelefonE-mailMapa
Ing. Eva Povišerová, DiS.
program obnovy a rozvoje venkova
tel: 386720425
fax:
poviserova@kraj-jihocesky.cz
JUDr. Pavlína Matulová
právník
tel: 386720424
fax:
matulova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Vojtěch Novák
energetik kraje
tel: 386720243
fax:
novakv@kraj-jihocesky.cz
Pavla Sípalová
program obnovy a rozvoje venkova
tel: 386720522
fax:
sipalova@kraj-jihocesky.cz
Ilona Nocarová
program obnovy a rozvoje venkova
tel: 386720188
fax:
nocarova@kraj-jihocesky.cz
Bc. Jana Hanzalová
ekonom - rozpočtář
tel: 386720286
fax:
hanzalova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Zuzana Lerchová
agenda regionálního rozvoje
tel: 386720212
fax:
lerchova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Milena Skřičilová
agenda regionálního rozvoje
tel: 386720190
fax:
skricilova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Alena Sokolová
program obnovy a rozvoje venkova
tel: 386720213
fax:
sokolova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Lucie Dlouhá
agenda regionálního rozvoje
tel: 386720422
fax:
dlouha@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu-Oddělení digitální technické mapy a územně analytických podkladů
JménoTelefonE-mailMapa
Ing. Zuzana Körnerová
územní plánování
tel: 386720342
fax:
kornerova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Martina Maříková
územní plánování
tel: 386720552
fax:
marikova@kraj-jihocesky.cz
Jakub Hulec
územní plánování
tel: 386720334
fax:
hulec@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu-Oddělení územního plánování
JménoTelefonE-mailMapa
Ing. Daniela Řežábková
územní plánování - radon
tel: 386720210
fax:
rezabkova@kraj-jihocesky.cz
Ing. arch. Ludmila Šnejdová
územní plánování
tel: 386720281
fax:
snejdova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Štěpán Luksch
územní plánování - radon
tel: 386720358
fax:
luksch@kraj-jihocesky.cz
Ing. Romana Vačkářová
územní plánování, koordinátor ÚPP
tel: 386720387
fax:
vackarova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Jan Šrámek
územní plánování
tel: 386720348
fax:
sramek@kraj-jihocesky.cz
Ing. Dana Fialová
územní plánování
tel: 386720307
fax:
fialova2@kraj-jihocesky.cz
Ing. Věra Třísková
vedoucí oddělení
tel: 386720205
fax:
triskova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Michaela Nováková
územní plánování
tel: 386720339
fax:
novakovam@kraj-jihocesky.cz
Ing. Zuzana Divišová
územní plánování
tel: 386720408
fax:
divisova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Silvie Milaberská
územní plánování
tel: 386720379
fax:
milaberska@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu-Oddělení stavebního řádu
JménoTelefonE-mailMapa
Ing. Lucie Ambrožová
stavební řád - dozor
tel: 386720209
fax:
ambrozova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Jiří Bürger
stavební řád - dozor
tel: 386720332
fax:
burger@kraj-jihocesky.cz
Ing. Josef Chmel
stavební řád - dozor
tel: 386720337
fax:
chmel@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Václava Nováková
stavební řád
tel: 386720377
fax:
vnovakova@kraj-jihocesky.cz
Bc. Petr Vítek
stavební řád
tel: 386720400
fax:
vitek@kraj-jihocesky.cz
Ing. Jaroslav Hodina
vedoucí oddělení
tel: 386720208
fax:
hodina@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Andrea Plechingerová
stavební řád - právní agenda
tel: 386720376
fax:
plechingerova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Jitka Vokurková
stavební řád - dozor
tel: 386720340
fax:
vokurkova@kraj-jihocesky.cz
Eva Jungová
administrativní a spisov.pracovník
tel: 386720355
fax:
jungova@kraj-jihocesky.cz
Jana Šibalová
stavební řád - dozor
tel: 386720420
fax:
sibalova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Alena Hálová
stavební řád - dozor
tel: 386720388
fax:
halovaa@kraj-jihocesky.cz
Ing. Veronika Vacková
stavební řád
tel: 386720378
fax:
vackova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Štěpán Konopa
stavební řád - právní agenda
tel: 386720144
fax:
konopa@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor veřejných zakázek a investic
JménoTelefonE-mailMapa
Mgr. Aleš Mik
vedoucí odboru
tel: 386720510
fax:
mik@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor veřejných zakázek a investic-Úsek vedoucího odboru
JménoTelefonE-mailMapa
Mgr. Jonáš Procházka
právník
tel: 386720468
fax:
prochazka@kraj-jihocesky.cz
Yveta Bednářová
agenda kontroly veřej. zakázek a administrativy
tel: 386720202
fax:
bednarova@kraj-jihocesky.cz
Marie Houdková
agenda kontroly veřej. zakázek a administrativy
tel: 386720202
fax:
houdkova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Jitka Kubatová
ekonom-rozpočtář
tel: 386720353
fax:
kubatova2@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor veřejných zakázek a investic-Oddělení přípravy a realizace pozemních staveb
JménoTelefonE-mailMapa
Ing. Jan Basík
vedoucí oddělení
tel: 386720214
fax:
basik@kraj-jihocesky.cz
Ing. Tereza Nováková
investiční technik
tel: 386720200
fax:
novakova2@kraj-jihocesky.cz
Ing. Štěpánka Bednářová
investiční a stavební činnost
tel: 386720428
fax:
bednarova2@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor veřejných zakázek a investic-Oddělení zadávání veřejných zakázek
JménoTelefonE-mailMapa
Ing. Štěpán Vondráček
vedoucí oddělení
tel: 386720173
fax:
vondracek@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Michal Ludvík
agenda veřejných zakázek
tel: 386720402
fax:
ludvik@kraj-jihocesky.cz
Ing. Petr Hrstka
agenda veřejných zakázek
tel: 386720216
fax:
hrstka@kraj-jihocesky.cz
Irena Štěpánková
agenda veřejných zakázek
tel: 386720357
fax:
stepankovai@kraj-jihocesky.cz
Ing. Vladimír Hruška
agenda veřejných zakázek
tel: 386720219
fax:
hruska@kraj-jihocesky.cz
Ing. Klára Tejmlová
agenda veřejných zakázek
tel: 386720175
fax:
tejmlova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Pavel Bürger
agenda veřejných zakázek
tel: 386720338
fax:
burgerp@kraj-jihocesky.cz
Ing. Kateřina Cundová
agenda veřejných zakázek
tel: 386720405
fax:
cundova@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
JménoTelefonE-mailMapa
Ing. Zdeněk Klimeš
vedoucí odboru
tel: 386720744
fax:
klimes@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví-Úsek vedoucího odboru
JménoTelefonE-mailMapa
Věra Kotzinová
administrativa
tel: 386720743
fax:
kotzinova@kraj-jihocesky.cz
JUDr. Václav Žamberský
právník
tel: 386720815
fax:
zambersky@kraj-jihocesky.cz
Bc. Marie Muzikářová
koordin., projekt. a progr.pracovník, ekonom - rozpočtář
tel: 386720808
fax:
muzikarova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Miroslav Kučera
bezpilotní systémy, GIS, PR, NATURA 2000
tel: 386720968
fax:
kucera2@kraj-jihocesky.cz
Ing. Milena Vlášková, DiS.
koordinace projektů a koncepcí, kontrolní činnost
tel: 386720762
fax:
vlaskova@kraj-jihocesky.cz
Štěpánka Grillová
organizační pracovník-společné správní, samosprávné a organizační agendy
tel: 386720722
fax:
grillova@kraj-jihocesky.cz
Bc. Ivana Randáková
evropské projekty a dotace,NATURA 2000, ochrana krajiny
tel: 386720853
fax:
randakova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Eva Kratochvílová
administrativa, archivace
tel: 386720742
fax:
kratochvilova2@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví-Oddělení IPPC a EIA
JménoTelefonE-mailMapa
Ing. Marcela Jirková
vedoucí oddělení
tel: 386720771
fax:
jirkova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Eva Janoušková
integrovaná prevence
tel: 386720740
fax:
janouskovae@kraj-jihocesky.cz
Ing. Jana Kubecová
EIA
tel: 386720767
fax:
kubecova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Štefan Győrög
prevence závaž. havárií, integr.prevence
tel: 386720746
fax:
gyorog@kraj-jihocesky.cz
Ing. Michal Pinl
integrovaná prevence
tel: 386720736
fax:
pinl@kraj-jihocesky.cz
Ing. Hana Havelková
odborný zam.ús.integrované prevence
tel: 386720727
fax:
havelkovah@kraj-jihocesky.cz
Ing. Kateřina Pernikářová
EIA
tel: 386720648
fax:
pernikarova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Jitka Kořínková
EIA
tel: 386720611
fax:
korinkova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Bc. Martina Tomášková
EIA
tel: 386720770
fax:
tomaskova@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví-Oddělení lesního hospodářství a zemědělství
JménoTelefonE-mailMapa
Ing. Pavel Pöschko
vedoucí oddělení
tel: 386720716
fax:
poschko@kraj-jihocesky.cz
Ing. Josef Klement
rybářství a zemědělství
tel: 386720725
fax:
klement@kraj-jihocesky.cz
Bc. Jan Němec
myslivost
tel: 386720724
fax:
nemecj@kraj-jihocesky.cz
Ing. Ludmila Kuthanová
zemědělství, dotace, kontrola
tel: 386720745
fax:
kuthanova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Václav Zumr
státní správa lesů
tel: 386720721
fax:
zumr@kraj-jihocesky.cz
Ing. Jana Bjačková
státní správa lesů
tel: 386720869
fax:
bjackova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Jiří Roubík
lesní hospodářství, dotace, kontrola
tel: 386720632
fax:
roubik@kraj-jihocesky.cz
Ing. Antonín Košnář, Ph.D.
státní správa lesů
tel: 386720719
fax:
kosnar@kraj-jihocesky.cz
Bc. Michal Mráz
lesní hospodářství, dotace, kontrola
tel: 386720932
fax:
mraz@kraj-jihocesky.cz
Ing. Luděk Hanzal
lesní hospodářství, dotace, kontrola
tel: 386720726
fax:
hanzal@kraj-jihocesky.cz
Ing. Hana Machartová
lesní hospodářství a zemědělství,dotace,pozemkové úpravy
tel: 386720866
fax:
machartova@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví-Oddělení ochrany přírody, ZPF, SEA a CITES
JménoTelefonE-mailMapa
JUDr. Hana Vendlová
vedoucí oddělení
tel: 386720807
fax:
vendlova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Petr Lhotka
ochrana přírody a krajiny, právník
tel: 386720802
fax:
lhotka@kraj-jihocesky.cz
Ing. Petr Hakr
ochrana přírody a krajiny
tel: 386720812
fax:
hakr@kraj-jihocesky.cz
Bc. Kristýna Trykarová
ochrana přírody, horní zákon
tel: 386720800
fax:
trykarova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Dagmar Kubečková Synková, Ph.D.
náhrada škod
tel: 386720773
fax:
synkova@kraj-jihocesky.cz
Jitka Kulířová
ochrana ZPF, geologie
tel: 386720805
fax:
kulirova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Miloslava Selingerová
ochrana ZPF, CITES
tel: 386720801
fax:
selingerova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Zdeněk Steinbauer
ochrana ZPF
tel: 386720810
fax:
steinbauerz@kraj-jihocesky.cz
Ing. Jana Šiftová
SEA
tel: 386720734
fax:
siftova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Jarmila Hořejší
ochrana přírody a krajiny
tel: 386720718
fax:
horejsi@kraj-jihocesky.cz
Ing. Marie Bláhová
ochrana přírody, náhrada škod, CITES
tel: 386720811
fax:
blahova2@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Petra Doktorová
ochrana přírody a krajiny, CITES
tel: 386720738
fax:
doktorova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Kateřina Novotná, Ph.D.
SEA a geologie
tel: 386720772
fax:
novotna2@kraj-jihocesky.cz
Ing. Romana Klečková
ochrana přírody
tel: 386720806
fax:
kleckova@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví-Oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady
JménoTelefonE-mailMapa
Ing. Hana Pacáková
vedoucí oddělení
tel: 386720715
fax:
pacakova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Zdeněk Študlar
ochrana ovzduší
tel: 386720809
fax:
studlarz@kraj-jihocesky.cz
Ing. Kateřina Jílková
odpadové hospodářství
tel: 386720843
fax:
jilkova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Luboš Jelínek
odpad.hospodář., koordinace, plánování
tel: 386720712
fax:
jelinek@kraj-jihocesky.cz
Ing. Irena Kojanová
ochrana ovzduší
tel: 386720704
fax:
kojanova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Jiří Soukup
odpadové hospodářství
tel: 386720714
fax:
soukup@kraj-jihocesky.cz
Ing. Martina Svobodová
ochrana ovzduší
tel: 386720705
fax:
svobodova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Olga Řepková
odpadové hospodářství
tel: 386720707
fax:
repkova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Andrea Rauchová
ochrana ovzduší
tel: 386720706
fax:
rauchova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Lukáš Klíma
odpadové hospodářství
tel: 386720713
fax:
klima2@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví-Oddělení ekologie krajiny, vodního hospodářství a NATURA 2000
JménoTelefonE-mailMapa
Ing. Hana Zahradníková
vodní hospodářství, koordinace a koncepce
tel: 386720728
fax:
zahradnikovah@kraj-jihocesky.cz
Ing. Karolína Zámišová
vodní hosp., hraniční vody, povodně
tel: 386720729
fax:
zamisova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Milan Vlášek
vedoucí oddělení
tel: 386720813
fax:
vlasek@kraj-jihocesky.cz
Ing. Helena Rybková
vodní hospodářství a koncepč.činnost
tel: 386720733
fax:
rybkova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Libuše Jozková
ekolog.výchova,vzdělávání, osvěta
tel: 386720803
fax:
jozkova@kraj-jihocesky.cz
Ing., Mgr. Jiří Soukup
vodní hospodářství - právní agenda
tel: 386720732
fax:
soukupj@kraj-jihocesky.cz
Ing. Vlasta Žáčková
vodní hospodářství
tel: 386720731
fax:
zackova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Monika Wögebauerová
vodní hospodářství
tel: 386720739
fax:
wogebauerova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Veronika Królová, Ph.D.
PR agenda, evropské projekty
tel: 386720970
fax:
krolovav@kraj-jihocesky.cz
Ing. Šárka Máchová
och.př.a kr.,NATURA 2000
tel: 386720747
fax:
machovas@kraj-jihocesky.cz
RNDr. Kamil Zimmermann, Ph.D.
ochr.př., územní plán. a rozvoj
tel: 386720711
fax:
zimmermann@kraj-jihocesky.cz
Ing. Miloslav Petr
vodní hospodářství
tel: 386720730
fax:
petrm@kraj-jihocesky.cz
Ing. Radmila Pichlíková
vodní hospodářství
tel: 386720710
fax:
pichlikova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Kateřina Jemelíková
implementace soustavy NATURA 2000, ochrana přírody
tel: 386720804
fax:
jemelikova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Jana Sládková
NATURA 2000, územní plánování a rozvoj, evropské projekty
tel: 386720766
fax:
sladkova2@kraj-jihocesky.cz
Ing. Eva Ježková
vedoucí manažer projektu LIFE
tel: 386720720
fax:
jezkova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Pavla Sovová Šanderová, MBA
finanční manažer projektu LIFE
tel: 386720758
fax:
sanderova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Petra Kosová
NATURA 2000, ochrana přírody a krajiny
tel:
fax:
kosova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Patricia Sauerová
NATURA 2000, ochrana přírody a krajiny
tel: 386720708
fax:
sauerova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Simona Šafarčíková
implementace soustavy NATURA 2000, ochrana přírody
tel: 386720862
fax:
safarcikova@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
JménoTelefonE-mailMapa
Ing. Hana Šímová
vedoucí odboru
tel: 386720846
fax:
simova@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor školství, mládeže a tělovýchovy-Úsek vedoucího odboru
JménoTelefonE-mailMapa
Jana Červená
administrativní a organizační činnost
tel: 386720841
fax:
cervena@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor školství, mládeže a tělovýchovy-Oddělení evropských fondů a strategií
JménoTelefonE-mailMapa
Ing. Hynek Čížek, Ph.D.
vedoucí oddělení
tel: 386720900
fax:
cizek@kraj-jihocesky.cz
Bc. Hana Burcevová, DiS.
DLZ, programy EU
tel: 386720902
fax:
burcevova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Lenka Nováková
projektový manažer Ip OP VVV
tel: 386720940
fax:
novakoval@kraj-jihocesky.cz
Ing. Martin Kolář
projektový manažer Ip OP VVV
tel: 386720631
fax:
kolar2@kraj-jihocesky.cz
Ing. Michaela Kleinová Pešková
finanční manažer Ip OP VVV
tel: 386720906
fax:
kleinova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Robert Kala, Ph.D.
projektový manažer Ip OP VVV
tel: 386720633
fax:
kala@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Jana Vonášková Poračanová
projektový manažer Ip OP VVV
tel: 386720916
fax:
poracanova@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor školství, mládeže a tělovýchovy-Oddělení školství
JménoTelefonE-mailMapa
Ludmila Tomanová
předškolní vzdělávání
tel: 386720819
fax:
tomanoval@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Marcela Dominová
základní vzdělávání
tel: 386720818
fax:
dominovam@kraj-jihocesky.cz
Jana Palmová
DM, základní vzdělávání, organiz.agenda
tel: 386720817
fax:
palmova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Eva Brablecová
střední školy a VOŠ
tel: 386720835
fax:
brablecova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Vladimír Kuzba
vedoucí oddělení
tel: 386720836
fax:
kuzba@kraj-jihocesky.cz
Ing. Lucie Reitingerová
SŠ, VOŠ, programy EU a dotační politika kraje
tel: 386720832
fax:
reitingerova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Daniela Balounová
rejstřík škol, DVPP,soukromé školy
tel: 386720829
fax:
balounova@kraj-jihocesky.cz
Bc. Michaela Makočová, DiS.
uznávání zahraničního vzdělání
tel: 386720840
fax:
makocova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Petra Martínková
školní stravování
tel: 386720821
fax:
martinkova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Milan Šašek
bezpeč. a ochrana zdraví, kriz.řízení, kontrola FRS
tel: 386720822
fax:
sasek@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Lenka Fučíková
střední školy, VOŠ a KŠH
tel: 386720827
fax:
fucikova@kraj-jihocesky.cz
Marie Jandová
statistika, výkaznictví, rejstřík škol
tel: 386720825
fax:
jandova@kraj-jihocesky.cz
Ladislav Kypta
statistika, výkaznictví, rejstřík škol
tel: 386720826
fax:
kypta@kraj-jihocesky.cz
Milada Tušlová
agenda zřizovacích listin a majetkových dispozic, hosp.-správní práce
tel: 386720828
fax:
tuslova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Kateřina Hradecká
rozvojové programy, EU, zahr. vztahy
tel: 386720823
fax:
hradecka@kraj-jihocesky.cz
Ing. Michaela Caháková
konkurzy, agenda RK,ZK, výbory, stížnosti
tel: 386720831
fax:
cahakova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Bc. Bc. Martina Langová
speciální školy a školská zařízení
tel: 386720830
fax:
langova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Gabriela Žíttová
uznávání zahraničního vzdělání
tel: 386720939
fax:
zittovag@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Pavla Lehečková
právník
tel: 386720837
fax:
leheckova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Milan Abrman
střední školy, krizové řízení, BOZP, analýzy a koncepce
tel: 386720838
fax:
abrman@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor školství, mládeže a tělovýchovy-Oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu
JménoTelefonE-mailMapa
Bc. Eva Lachoutová
dotační politika, spolupráce s NNO v oblasti zájmové činnosti a sportu, ekonomika
tel: 386720936
fax:
lachoutova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Marcela Soukupová
zájmové a základní umělecké školství
tel: 386720934
fax:
soukupova2@kraj-jihocesky.cz
Veronika Vlasáková
pracovník pro oblast mimoškolní tělovýchovy a sportu
tel: 386720889
fax:
vlasakova2@kraj-jihocesky.cz
Bc. Jiří Anděl
soutěže, koordinace práce s talenty
tel: 386720933
fax:
andel@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Martin Sláma
vedoucí oddělení
tel: 386720931
fax:
slama@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor školství, mládeže a tělovýchovy-Oddělení ekonomiky školství
JménoTelefonE-mailMapa
Ing. Jitka Pospíšilová
vedoucí oddělení
tel: 386720905
fax:
pospisilova@kraj-jihocesky.cz
Jitka Štohanzlová
rozpočtář
tel: 386720912
fax:
stohanzlova@kraj-jihocesky.cz
Věra Nováková
kontrola a rozpočet
tel: 386720919
fax:
novakovav@kraj-jihocesky.cz
Romana Fošumová
kontrola
tel: 386720918
fax:
fosumova@kraj-jihocesky.cz
Bc. Milena Jiříčková
kontrola
tel: 386720917
fax:
jirickova@kraj-jihocesky.cz
Ivana Kvardová
kontrola
tel: 386720915
fax:
kvardova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Jana Vysloužilová
kontrola
tel: 386720910
fax:
vyslouzilova@kraj-jihocesky.cz
Lenka Billichová
rozpočtář
tel: 386720901
fax:
billichova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Zuzana Hájková
rozpočtář
tel: 386720913
fax:
hajkova@kraj-jihocesky.cz
Radka Lencová
rozpočtář
tel: 386720911
fax:
lencova@kraj-jihocesky.cz
Dana Novotná
rozpočtář
tel: 386720909
fax:
novotnad@kraj-jihocesky.cz
Věra Tomšíková, DiS.
rozpočtář
tel: 386720908
fax:
tomsikova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Petra Suchá
kontrola
tel: 386720914
fax:
sucha@kraj-jihocesky.cz
Ing. Marie Gryczová
rozpočtář
tel: 386720904
fax:
gryczova@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor školství, mládeže a tělovýchovy-Oddělení zaměstnanosti a odměňování
JménoTelefonE-mailMapa
Ing. Radek Lomský
vedoucí oddělení
tel: 386720920
fax:
lomsky@kraj-jihocesky.cz
Romana Brousková
odměňování, rozpočet, kontrola
tel: 386720923
fax:
brouskova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Magda Macounová
výkaznictví a rozpis rozpočtu
tel: 386720839
fax:
macounova@kraj-jihocesky.cz
Lenka Klapušová
odměňování, rozpočet, kontrola
tel: 386720930
fax:
klapusova@kraj-jihocesky.cz
Ivana Vlasáková
odměňování, rozpočet, kontrola
tel: 386720922
fax:
vlasakova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Magdalena Vodrážková
odměňování, rozpočet, kontrola
tel: 386720925
fax:
vodrazkova@kraj-jihocesky.cz
Jiří Hubáček
odměňování, rozpočet, kontrola
tel: 386720929
fax:
hubacek@kraj-jihocesky.cz
Ilona Dohnalová
rozpočet, kontrola, statistika
tel: 386720921
fax:
dohnalova@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor zdravotnictví
JménoTelefonE-mailMapa
Mgr. Petr Studenovský
vedoucí odboru
tel: 386720600
fax:
studenovsky@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor zdravotnictví-Oddělení zdravotní péče
JménoTelefonE-mailMapa
Ing. Milan Rybák
vedoucí oddělení
tel: 386720701
fax:
rybak@kraj-jihocesky.cz
Petra Šírková
referent státní správy a samosprávy na úseku zdravotnictví
tel: 386720700
fax:
sirkova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Ivana Turková
krizový, projektový a finanční manažer
tel: 386720774
fax:
turkova@kraj-jihocesky.cz
Bc. Marcela Maťhová
ekonomika zdravotnických zařízení
tel: 386720924
fax:
mathova@kraj-jihocesky.cz
Růžena Ryklíková
organizační zaměstnanec
tel: 386720602
fax:
ryklikova@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor zdravotnictví-Oddělení zdravotní správy
JménoTelefonE-mailMapa
JUDr. Věra Čížková
vedoucí oddělení
tel: 386720605
fax:
cizkova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Linda Opolcerová
referent st. správy na úseku zdravotnictví
tel: 386720612
fax:
opolcerova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Lenka Krejčová
referent st. správy na úseku zdravotnictví
tel: 386720609
fax:
krejcova@kraj-jihocesky.cz
Liboslava Křížová
poradenská a konzultační činnost
tel: 386720765
fax:
krizova@kraj-jihocesky.cz
Bc. Zuzana Nápravník, DiS.
referent st. správy na úseku zdravotnictví
tel: 386720610
fax:
napravnik@kraj-jihocesky.cz
BA Edita Sovová, MSc.
referent státní správy a samosprávy na úseku zdravotnictví
tel: 386720613
fax:
sovova@kraj-jihocesky.cz
Bc. Helena Kálalová
kontrolor
tel: 386720752
fax:
kalalova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Markéta Štěrbová
referent státní správy a samosprávy na úseku zdravotnictví
tel: 386720615
fax:
sterbovam@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Ladislav Kročák
referent st. správy na úseku zdravotnictví
tel: 386720608
fax:
krocak@kraj-jihocesky.cz
Mgr. David Vaňata
kontrolor
tel: 386720606
fax:
vanata@kraj-jihocesky.cz
Bc. Kateřina Kučerová
referent st. správy na úseku zdravotnictví
tel: 386720607
fax:
kucerovak@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Zuzana Sovová
kontrolor
tel: 386720750
fax:
sovova2@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor dopravy a silničního hospodářství
JménoTelefonE-mailMapa
Ing. Jiří Klása
vedoucí odboru
tel: 386720134
fax:
klasa@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor dopravy a silničního hospodářství-Úsek vedoucího odboru
JménoTelefonE-mailMapa
Ing. Bc. Petra Lukschová
referent pro pozemní komunikace
tel: 386720530
fax:
lukschova@kraj-jihocesky.cz
Hana Buštová
administrativa, ekonomika
tel: 386720135
fax:
bustova@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor dopravy a silničního hospodářství-Oddělení silniční dopravy
JménoTelefonE-mailMapa
Ing. Pavel Šmucr
vedoucí oddělení
tel: 386720512
fax:
smucr@kraj-jihocesky.cz
Zdeňka Benešová
dopravní úřad Č. Budějovice, Třeboň
tel: 386720533
fax:
benesova@kraj-jihocesky.cz
Bc. Ivana Havlíková
dopravní obslužnost
tel: 386720520
fax:
havlikovai@kraj-jihocesky.cz
Eva Krejčová
správní řízení v silniční dopravě
tel: 386720515
fax:
krejcovae@kraj-jihocesky.cz
Iveta Lancíková
dopravní úřad Č.Krumlov, Strakonice, J. Hradec
tel: 386720390
fax:
lancikova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Irena Michálková
státní odborný dozor
tel: 386720528
fax:
michalkova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Jan Němec
státní odborný dozor
tel: 386720393
fax:
nemec@kraj-jihocesky.cz
Dana Ryšánková
dopravní úřad Písek, Prachatice, Dačice
tel: 386720521
fax:
rysankova@kraj-jihocesky.cz
Petr Šedivý
dopravní obslužnost
tel: 386720142
fax:
sedivy@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Jindřiška Haláčková
dopravní úřad Tábor
tel: 386720566
fax:
halackova@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor dopravy a silničního hospodářství-Oddělení silničního hospodářství
JménoTelefonE-mailMapa
Ing. Mária Čejková
vedoucí oddělení - správ.činnost ČB
tel: 386720138
fax:
cejkova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Pavel Havlík
správní činnost JH - dozor obcí
tel: 386720375
fax:
havlik@kraj-jihocesky.cz
Ing. Jiří Urban
správní činnost ČK a PT
tel: 386720143
fax:
urban@kraj-jihocesky.cz
Bc. Marcela Hovorková
správní činnost Písek
tel: 386720543
fax:
hovorkova@kraj-jihocesky.cz
Bc. Linda Tetenková
správní činnost TÁ - dozor obcí
tel: 386720137
fax:
tetenkova@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor dopravy a silničního hospodářství-Oddělení strategií a územní samosprávy v dopravě
JménoTelefonE-mailMapa
JUDr. Andrea Tetourová
vedoucí oddělení
tel: 386720132
fax:
tetourova@kraj-jihocesky.cz
Zuzana Čermáková
správa a údržba silnic, majetek
tel: 386720511
fax:
cermakova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Jitka Bočkayová
ekonom - dozor obcí
tel: 386720546
fax:
bockayova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Radomír Kučera
majetková správa
tel: 386720309
fax:
kucera@kraj-jihocesky.cz
Miroslava Petrášková
správa údržba silnic, majetek
tel: 386720529
fax:
petraskova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Luboš Rákosník
STK, autoškoly, BESIP
tel: 386720133
fax:
rakosnik@kraj-jihocesky.cz
Bc. Milan Veleba
správa a údržna silnic - provoz
tel: 386720206
fax:
veleba@kraj-jihocesky.cz
Jiří Pícha
STK, autoškoly, BESIP
tel: 386720545
fax:
picha@kraj-jihocesky.cz
Ing. Jan Vácha
správa a údržba silnic - investice
tel: 386720544
fax:
vacha@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor dopravy a silničního hospodářství-Oddělení přípravy a realizace silničních staveb
JménoTelefonE-mailMapa
Bc. Alena Frdlíková
vedoucí oddělení
tel: 386720217
fax:
frdlikova@kraj-jihocesky.cz
Jiří Letovský
investiční technik
tel: 386720363
fax:
letovsky@kraj-jihocesky.cz
Ing. Jitka Liláková
projektový pracovník
tel: 386720185
fax:
lilakova@kraj-jihocesky.cz
Bc. Pavla Hronová
ekonom-rozpočtář
tel: 386720115
fax:
hronova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Martin Ujhelyi
investiční technik
tel: 386720254
fax:
ujhelyi@kraj-jihocesky.cz
Ing. Růžena Anderlová
veřejné zakázky, kontrola
tel: 386720218
fax:
anderlova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Tomáš Trajer
investiční a stavební činnost
tel: 386720356
fax:
trajer@kraj-jihocesky.cz
Petra Řimnáčová
rozpočtář - stavař
tel: 386720437
fax:
rimnacova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Jan Hausel, DiS.
investiční technik
tel: 386720107
fax:
hausel@kraj-jihocesky.cz
Bc. Pavla Pulcová
investiční technik
tel: 386720519
fax:
pulcova@kraj-jihocesky.cz
Ivana Schwarzová
investiční technik
tel: 386720106
fax:
schwarzova2@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor kultury a památkové péče
JménoTelefonE-mailMapa
Mgr. Patrik Červák
vedoucí odboru
tel: 386720888
fax: 386359069
cervak@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor kultury a památkové péče-Úsek vedoucího odboru
JménoTelefonE-mailMapa
Ing. Renáta Koubová
organizační zaměstnanec
tel: 386720880
fax:
koubova@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor kultury a památkové péče-Oddělení památkové péče
JménoTelefonE-mailMapa
Mgr. Jaroslava Vítovcová
vedoucí oddělení
tel: 386720890
fax:
vitovcova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Miroslav Fink
výkon památková péče - rozhodování
tel: 386720893
fax:
fink@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Milan Šilhan
výkon památková péče - rozhodování
tel: 386720891
fax:
silhan@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Ivan Náprstek
výkon památková péče - rozhodování
tel: 386720894
fax:
naprstek@kraj-jihocesky.cz
Ing. Jana Taubrová
výkon památková péče - rozhodování
tel: 386720892
fax:
taubrova@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor kultury a památkové péče-Oddělení kultury a zřizovaných organizací
JménoTelefonE-mailMapa
Mgr. František Chrastina
vedoucí oddělení
tel: 386720881
fax:
chrastina@kraj-jihocesky.cz
PhDr. Monika Zárybnická
kultura, dozor nad výkonem SP a PP obcí
tel: 386720884
fax:
zarybnicka@kraj-jihocesky.cz
Ing. Jindřiška Frídová
zřizované organizace
tel: 386720885
fax:
fridova@kraj-jihocesky.cz
Alena Janků
kultura, dozor nad výkonem SP a PP obcí
tel: 386720882
fax:
janku@kraj-jihocesky.cz
Hermína Mocová
koordinační a projektový pracovník pro projekt KM M00033
tel: 386720883
fax:
mocova@kraj-jihocesky.cz
Bc. Karel Mikeš, MBA
administrace kulturních portálů Porta Culturae, Kulturní most,Jihočeské sbírky,Žijeme v památkách
tel: 386720871
fax:
mikes@kraj-jihocesky.cz
Bc. Lenka Věrná
zřizované organizace
tel: 386720872
fax:
verna2@kraj-jihocesky.cz
Radek Urbánek
hlavní projektový manažer projektu ATCZ59 -I-CULT
tel: 386720769
fax:
urbanek2@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Marek Svoboda
DPP-asistent projektového manažera
tel: 386720886
fax:
svoboda@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor informatiky
JménoTelefonE-mailMapa
Ing. Petr Vobejda
vedoucí odboru
tel: 386720503
fax:
vobejda@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor informatiky-Oddělení správy sítě
JménoTelefonE-mailMapa
Ing. Petr Váňa
vedoucí oddělení
tel: 386720417
fax:
vana@kraj-jihocesky.cz
Ing. Václav Hála
správce sítě
tel: 386720507
fax:
hala@kraj-jihocesky.cz
Petr Beneda
správce sítě
tel: 386720506
fax:
beneda@kraj-jihocesky.cz
Jan Suchan
správce sítě
tel: 386720166
fax:
suchan@kraj-jihocesky.cz
Linda Věrná, DiS.
administrace a datové služby
tel: 386720303
fax:
verna@kraj-jihocesky.cz
Bc. Radek Hauser
manažer kybernetické bezpečnosti
tel: 386720194
fax:
hauser@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor informatiky-Oddělení správy aplikací a GIS
JménoTelefonE-mailMapa
Ing. František Beránek
vedoucí oddělení
tel: 386720500
fax:
beranek@kraj-jihocesky.cz
Ing. Zora Herrmannová
správce program. vybavení
tel: 386720504
fax:
herrmannova@kraj-jihocesky.cz
Milan Růžička
správce program. vybavení
tel: 386720505
fax:
ruzicka@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Tomáš Pokorný
správce GIS
tel: 386720502
fax:
pokornyt@kraj-jihocesky.cz
Bc. Aleš Velek, DiS.
systémový integrátor a programátor
tel: 386720508
fax:
velek@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Denisa Cejpková
správce GIS
tel: 386720114
fax:
cejpkova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Petra Ambrožová
správce GIS
tel: 602113902
fax:
ambrozova2@kraj-jihocesky.cz
Ing. Vítězslav Kubal
správce program.vybavení
tel: 386720494
fax:
kubal@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor informatiky-Oddělení analyticko-ekonomické a eGovernmentu
JménoTelefonE-mailMapa
Ing. Jaroslava Císlerová
vedoucí oddělení
tel: 386720553
fax:
cislerova@kraj-jihocesky.cz
Jana Bláhová
veřejné zakázky, ekonomika
tel: 386720501
fax:
blahova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Lukáš Motejzík
agenda zákona 365/2000 o ISVS
tel: 386720491
fax:
motejzik@kraj-jihocesky.cz
Nora Poulová
archivář - metodik
tel: 386720856
fax:
poulova@kraj-jihocesky.cz
Martina Janků
archivář
tel: 386720854
fax:
jankum@kraj-jihocesky.cz
Ing. Tomáš Kopecký
správce aplikací
tel: 386720509
fax:
kopecky@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor evropských záležitostí
JménoTelefonE-mailMapa
Ing. Jan Návara
vedoucí odboru
tel: 386720385
fax:
navara@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor evropských záležitostí-Úsek vedoucího odboru
JménoTelefonE-mailMapa
Lenka Liklerová
ekonom
tel: 386720203
fax:
liklerova@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor evropských záležitostí-Oddělení realizace systémových projektů
JménoTelefonE-mailMapa
Ing.,Mgr. Martin Plucha
vedoucí oddělení
tel: 386720189
fax:
plucha@kraj-jihocesky.cz
Ing. Petr Lamač
manažer projektových aktivit IKAP II a IKAP III
tel: 386720429
fax:
lamac@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Helena Halabicová
krajský RIS 3 koordinátor
tel: 386720109
fax:
halabicova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Alena Kundrátová
projektový manažer IKAP II
tel: 386720414
fax:
kundratova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Martina Balounová
finanční RIS 3 koordinátor a marketingový manažer
tel: 386720119
fax:
balounova2@kraj-jihocesky.cz
Bc. Eliška Šturmová
finanční manažer IKAP III
tel: 386720269
fax:
sturmova2@kraj-jihocesky.cz
Ing. Michaela Maňhalová
finanční manažer IKAP II
tel: 386720366
fax:
manhalova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Marcela Tomešová
projektový a finanční manažer projektu Podpora činnosti Regionální stálé konference v Jihočeském kraji
tel: 386720311
fax:
tomesova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Veronika Cenková
projektový a finanční manažer projektu Podpora činnosti Regionální stálé konference v Jihočeském kraji
tel: 386720151
fax:
cenkova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Markéta Hajnová, MBA
projektový a finanční manažer aktivity č. 7
tel: 386720527
fax:
hajnova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Denisa Jarošová
projektový manažer IKAP III
tel: 386720558
fax:
jarosova@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor evropských záležitostí-Oddělení evropské integrace
JménoTelefonE-mailMapa
Mgr. Vanda Pánková
vedoucí oddělení
tel: 386720162
fax:
pankova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Jana Kostíková
odborný pracovník pro kohezní politiku
tel: 386720159
fax:
kostikova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Jana Hajíčková
kontrola v rámci agendy Matice projektů
tel: 386720409
fax:
hajickovaj@kraj-jihocesky.cz
Ing. Jitka Hrodějová
administrace programů a projektů EÚS
tel: 386720215
fax:
hrodejova@kraj-jihocesky.cz
Bc. Veronika Novotná
administrace projektu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III. a projektu Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji-Nová zelená úsporám
tel: 386720380
fax:
novotna4@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Lucia Hálová
administrace projektu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III. a projektu Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji-Nová zelená úsporám
tel: 386720381
fax:
halova2@kraj-jihocesky.cz
Bc. Ludmila Valdová
administrace projektu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III. a projektu Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji-Nová zelená úsporám
tel: 386720536
fax:
valdova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Vladimíra Marková
odborný pracovník pro kohezní politiku
tel: 386720382
fax:
markova2@kraj-jihocesky.cz
Ing. Markéta Primusová
administrace projektu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III. a projektu Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji-Nová zelená úsporám
tel: 386720160
fax:
primusova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Michaela Vejslíková
agenda matice projektů
tel: 386720401
fax:
vejslikova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Ludmila Beníšková
administrace projektu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III. a projektu Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji-Nová zelená úsporám
tel: 386720130
fax:
beniskova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Kamila Jirsová
administrace projektu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III. a projektu Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji-Nová zelená úsporám
tel: 386720538
fax:
jirsova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Aleš Tichatzek
administrace projektu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III. a projektu Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji-Nová zelená úsporám
tel: 386720413
fax:
tichatzek@kraj-jihocesky.cz
Ing. Vladimíra Slípková
administrace projektu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III. a projektu Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji-Nová zelená úsporám
tel: 386720556
fax:
slipkova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Veronika Kovářová
administrace projektu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III. a projektu Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji-Nová zelená úsporám
tel: 386720416
fax:
kovarova@kraj-jihocesky.cz
Bc. Miroslava Radostová
administrace projektu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III. a projektu Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji-Nová zelená úsporám
tel: 386720191
fax:
radostova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Magda Křepelková, Ph.D.
administrace projektu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III. a projektu Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji-Nová zelená úsporám
tel: 386720317
fax:
krepelkova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Šárka Bílá
administrace projektu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III. a projektu Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji-Nová zelená úsporám
tel: 386720239
fax:
bila@kraj-jihocesky.cz
Blanka Douchová, DiS.
administrace programů a projektů EÚS
tel: 386720384
fax:
douchova@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor evropských záležitostí-Oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje
JménoTelefonE-mailMapa
Mgr. Jan Vodička
vedoucí oddělení
tel: 386720157
fax:
vodicka@kraj-jihocesky.cz
Markéta Vrábková, DiS.
administrátor projektů 1
tel: 386720559
fax:
vrabkova2@kraj-jihocesky.cz
Bc. Věra Štindlová
administrátor projektů 2
tel: 386720236
fax:
stindlovav@kraj-jihocesky.cz
Jana Janků
administrátor projektů 14
tel: 386720260
fax:
janku2@kraj-jihocesky.cz
Ing. Andrea Boukalová
administrátor projektů 5
tel: 386720336
fax:
boukalova@kraj-jihocesky.cz
Bc. Gabriela Přibylová
administrátor projektů 6
tel: 386720578
fax:
pribylovag@kraj-jihocesky.cz
Eva Kordíková
administrátor projektů 7
tel: 386720186
fax:
kordikova@kraj-jihocesky.cz
Jiřina Formánková, DiS.
administrátor projektů 8
tel: 386720451
fax:
formankova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Bc. Jitka Šálená
administrátor projektů 11
tel: 386720270
fax:
salena@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Klára Hlachová Korostenská
administrátor projektů 12
tel: 386720318
fax:
hlachova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Blanka Leitgebová
administrátor projektů 13
tel: 386720315
fax:
leitgebova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Jitka Černá
administrátor projektů 3
tel: 386720325
fax:
cernaj@kraj-jihocesky.cz
Bc. Miroslava Sobotovičová
administrátor projektů 4
tel: 386720271
fax:
sobotovicova@kraj-jihocesky.cz
Lucie Müllerová
administrátor projektů 9
tel: 386720362
fax:
mullerova2@kraj-jihocesky.cz
Ing. Monika Rems Roidlová
administrátor projektů 10
tel: 386720319
fax:
roidlova@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Oddělení interního auditu a kontroly
JménoTelefonE-mailMapa
Ing. Helena Plosová
vedoucí odboru
tel: 386720514
fax:
plosova@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Oddělení interního auditu a kontroly-Úsek kontrolní
JménoTelefonE-mailMapa
Ing. Miroslava Tomková
kontrolor
tel: 386720434
fax:
tomkova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Karel Vaněk
kontrolor
tel: 386720433
fax:
vanek@kraj-jihocesky.cz
Ing. Kateřina Beritová
kontrolor
tel: 386720118
fax:
beritova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Jana Černá
kontrolor
tel: 386720513
fax:
jcerna@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Oddělení interního auditu a kontroly-Úsek interního auditu
JménoTelefonE-mailMapa
Ing. Pavla Brandová
interní audit
tel: 386720360
fax:
brandova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Vladimíra Neumannová
interní audit
tel: 386720346
fax:
neumannova@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor sociálních věcí
JménoTelefonE-mailMapa
Mgr. Pavla Doubková
vedoucí odboru
tel: 386720604
fax:
doubkova@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor sociálních věcí-Úsek vedoucího odboru
JménoTelefonE-mailMapa
Mgr. Ing. Alexandra Kindlová
právník odboru sociálních věcí
tel: 386720928
fax:
kindlova@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor sociálních věcí-Oddělení kontroly a financování
JménoTelefonE-mailMapa
Ing. Jana Holická
vedoucí oddělení
tel: 386720702
fax:
holicka@kraj-jihocesky.cz
Ing. Jiří Pavlíček
finanční referent - rozpočtář
tel: 386720781
fax:
pavlicek@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Renata Zumrová
dotační řízení pro sociální služby
tel: 386720646
fax:
zumrova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Lucie Marischková
finanční referent - rozpočtář
tel: 386720783
fax:
marischkova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Petra Sigmundová
kontrolor financ. soc. služeb
tel: 386720780
fax:
sigmundova@kraj-jihocesky.cz
Bc. Blanka Pechová
kontrolor financ. soc.služeb
tel: 386720782
fax:
pechova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Bc. Petra Hypšová
metodik finančních a věcných kontrol
tel: 386720757
fax:
hypsova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Irena Troníčková
finanční referent - zřizované organizace
tel: 386720628
fax:
tronickova@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor sociálních věcí-Oddělení projektů a plánování sociálních služeb
JménoTelefonE-mailMapa
Luděk Petr, DiS
finanční referent
tel: 386720629
fax:
petr@kraj-jihocesky.cz
Ing. Vendula Procházková
vedoucí oddělení
tel: 386720626
fax:
prochazkova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Lenka Sládková
projektový a finanční manažer IP V.
tel: 386720776
fax:
sladkova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Lukáš Machát
proj. a fin. manažer plánování sociálních služeb III.
tel: 386720927
fax:
machat@kraj-jihocesky.cz
Bc. Štěpánka Candrová
organizační zaměstnanec
tel: 386720601
fax:
candrova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Monika Hanzelyová
střednědobý plán sociálních služeb
tel: 386720814
fax:
hanzelyova@kraj-jihocesky.cz
Bc. Pavla Janečková
manažer kvality a efektivity sociálních služeb, kontrolní pracovník IP V.
tel: 386720634
fax:
janeckova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Ivana Moravcová
referent metodiky informačních systémů v sociální oblasti
tel:
fax:
moravcovai@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Beata Dušková Pryk
projektový a finanční manažer IP V.
tel: 386720775
fax:
duskova@kraj-jihocesky.cz
Mgr., Bc. Lenka Dušková
metodik sítě soc. služeb JčK a koordinátor evaluace IP V.
tel: 386720937
fax:
duskova2@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Iva Divoká
odborný konzultant plánování sociálních služeb III.
tel: 386720741
fax:
divoka@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor sociálních věcí-Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
JménoTelefonE-mailMapa
Mgr. Eva Novotná
vedoucí oddělení
tel: 386720641
fax:
novotna@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Lucie Šustová, DiS.
sociálně právní ochrana dětí
tel: 386720640
fax:
sustova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Gabriela Dobiášová
náhradní rodinná péče
tel: 386720751
fax:
dobiasova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Edita Ambrozková
náhradní rodinná péče
tel: 386720642
fax:
ambrozkova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Eliška Felendová
sociálně právní ochrana dětí
tel: 386720754
fax:
felendova@kraj-jihocesky.cz
Mgr., Bc. Pavel Bláha
psycholog NRP
tel: 386720644
fax:
blahap@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Jaroslava Kimmerová
náhradní rodinná péče
tel: 386720643
fax:
kimmerova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Helena Kavanová
DPP koordinátor kampaně na podporu pěstounství
tel: 386720641
fax:
kavanova@kraj-jihocesky.cz
MUDr. Zdeňka Tomšíková
sociálně právní ochrana dětí
tel:
fax:
tomsikova2@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad-Odbor sociálních věcí-Oddělení sociálních služeb
JménoTelefonE-mailMapa
Mgr. Marek Nerud
krajský protidrogový koordinátor
tel: 386720649
fax:
nerud@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Veronika Švehlová Bullová
manažer prevence kriminality
tel: 386720624
fax:
bullova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Lucie Anderlová
registrace a metodika soc.služeb
tel: 386720619
fax:
anderloval@kraj-jihocesky.cz
Bc. Pavla Šimůnková
realizace a koordinace činnosti soc. práce a poskytování soc. služeb, metodik soc. kurátorů a soc. prevence
tel: 386720622
fax:
simunkova@kraj-jihocesky.cz
Bc. Roman Slivka
romský koordinátor
tel: 386720639
fax:
slivka@kraj-jihocesky.cz
Bc. Sylva Zdeňková
registrace a metodika soc.služeb
tel: 386720621
fax:
zdenkova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Helena Kocmanová
koordinace veřejného opatrovnictví ve vztahu k obcím a koordinace poskytovatelů soc. služeb a činnosti soc. práce
tel: 386720623
fax:
kocmanova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Alena Janů
registrace a metodika soc.služeb
tel: 386720620
fax:
janu@kraj-jihocesky.cz
Dáša Bílková
DPP - administrativní pracovník
tel: 386720630
fax:
bilkova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Alena Schumann
vedoucí oddělení
tel: 386720625
fax:
schumann@kraj-jihocesky.cz
Bc. Lenka Kopsová
realizace a koordinace činnosti soc. práce a soc. služeb, metodik soc. kurátorů a soc. prevence
tel: 386720623
fax:
kopsova@kraj-jihocesky.cz
Vypsáno 544 zaměstnanců.

Zpět na telefonní seznam
Zpět na www.kraj-jihocesky.cz