Telefonní seznam organizačně

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
JménoTelefonE-mailMapa
Ing. Hana Šímová
vedoucí odboru
tel: 386720846 simova@kraj-jihocesky.cz
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy-Úsek vedoucího odboru
JménoTelefonE-mailMapa
Jana Červená
administrativní a organizační činnost
tel: 386720841 cervena@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Gabriela Žíttová
právník
tel: 386720939 zittovag@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Lukáš Beneš
právník
tel: 386720832 benes@kraj-jihocesky.cz
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy-Oddělení ekonomiky, strategií a projektů
JménoTelefonE-mailMapa
Ing. Hynek Čížek, Ph.D.
vedoucí oddělení
tel: 386720900 cizek@kraj-jihocesky.cz
Bc. Hana Burcevová, DiS.
DLZ, programy EU
tel: 386720902 burcevova@kraj-jihocesky.cz
Jitka Štohanzlová
rozpočtář
tel: 386720912 stohanzlova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Lenka Nováková
DLZ, programy EU
tel: 386720940 novakoval@kraj-jihocesky.cz
Věra Nováková
kontrola a rozpočet
tel: 386720919 novakovav@kraj-jihocesky.cz
Romana Fošumová
kontrola
tel: 386720918 fosumova@kraj-jihocesky.cz
Bc. Milena Jiříčková
kontrola
tel: 386720917 jirickova@kraj-jihocesky.cz
Ivana Kvardová
kontrola
tel: 386720915 kvardova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Jana Vysloužilová
kontrola
tel: 386720910 vyslouzilova@kraj-jihocesky.cz
Lenka Billichová
rozpočtář
tel: 386720901 billichova@kraj-jihocesky.cz
Radka Lencová
rozpočtář
tel: 386720911 lencova@kraj-jihocesky.cz
Věra Tomšíková, DiS.
rozpočtář
tel: 386720908 tomsikova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Marie Gryczová
rozpočtář
tel: 386720904 gryczova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Jitka Vančurová
kontrola a rozpočet
tel: 386720913 vancurova@kraj-jihocesky.cz
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy-Oddělení školství
JménoTelefonE-mailMapa
Mgr. Milan Abrman
vedoucí oddělení
tel: 386720838 abrman@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Marcela Dominová
základní vzdělávání, konkurzy, stížnosti, EVVO
tel: 386720818 dominovam@kraj-jihocesky.cz
Jana Palmová
DM, základ.vzdělávání, konkurzy, rejstřík škol, org.činnost
tel: 386720817 palmova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Eva Brablecová
střední školy a VOŠ
tel: 386720835 brablecova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Vladimír Kuzba
střední školy, analýzy, koncepce
tel: 386720836 kuzba@kraj-jihocesky.cz
Bc. Michaela Makočová, DiS.
nostrifikace, rejstřík škol, statistika
tel: 386720840 makocova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Petra Martínková
školní stravování
tel: 386720821 martinkova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Lenka Fučíková
FRŠ, KŠH, statistika a výkaznictví
tel: 386720827 fucikova@kraj-jihocesky.cz
Ladislav Kypta
statistika, výkaznictví, rejstřík škol
tel: 386720826 kypta@kraj-jihocesky.cz
Milada Tušlová
agenda zřizovacích listin a majetkových dispozic, hosp.-správní práce
tel: 386720828 tuslova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Bc. Bc. Martina Langová
speciální školy a školská zařízení
tel: 386720830 langova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Milena Skřičilová
předškolní vzdělávání
tel: 386720819 skricilova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Denisa Holečková
střední školy a VOŠ, soukromé školy, rejstřík škol, DVPP a zahr.vztahy
tel: 386720825 holeckova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Viola Jelínková
SŠ, VOŠ, programy EU a dotační politika kraje
tel: 386720816 jelinkova@kraj-jihocesky.cz
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy-Oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu
JménoTelefonE-mailMapa
Mgr. Martin Sláma
vedoucí oddělení
tel: 386720931 slama@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Marcela Soukupová
zájmové a základní umělecké školství
tel: 386720934 soukupova2@kraj-jihocesky.cz
Veronika Vlasáková
pracovník pro oblast mimoškolní tělovýchovy a sportu
tel: 386720889 vlasakova2@kraj-jihocesky.cz
Bc. Jiří Anděl
soutěže, koordinace práce s talenty
tel: 386720933 andel@kraj-jihocesky.cz
Ing. Šárka Matějková
dotační politika, spolupráce s NNO v oblasti zájmové činnosti a sportu, ekonomika
tel: 386720936 matejkova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Filip Pastuszek
pracovník pro oblast mimoškolní tělovýchovy a sportu
tel: 607032894 pastuszek@kraj-jihocesky.cz
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy-Oddělení zaměstnanosti a odměňování
JménoTelefonE-mailMapa
Ing. Radek Lomský
vedoucí oddělení
tel: 386720920 lomsky@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Magda Macounová
výkaznictví a rozpis rozpočtu
tel: 386720839 macounova@kraj-jihocesky.cz
Lenka Klapušová
odměňování, rozpočet, kontrola
tel: 386720930 klapusova@kraj-jihocesky.cz
Ivana Vlasáková
odměňování, rozpočet, kontrola
tel: 386720922 vlasakova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Magdalena Vodrážková
odměňování, rozpočet, kontrola a výkaznictví
tel: 386720925 vodrazkova@kraj-jihocesky.cz
Ilona Dohnalová
rozpočet, kontrola, statistika, agenda RK, ZK, výbory
tel: 386720921 dohnalova@kraj-jihocesky.cz
Lenka Andreasová
odměňování, rozpočet, kontrola
tel: 386720926 andreasova@kraj-jihocesky.cz
Jana Dolénková, BBS
odměňování, rozpočet, kontrola
tel: 386720923 dolenkova@kraj-jihocesky.cz
Vypsáno 46 zaměstnanců.

Zpět na telefonní seznam