Text na řeč

Telefonní seznam organizačně

Seznam zaměstnanců

Odbor dopravy a silničního hospodářství
JménoTelefonE-mailMapa
Ing. Jiří Klása
vedoucí odboru
tel: 386720134
fax:
klasa@kraj-jihocesky.cz
Odbor dopravy a silničního hospodářství-Úsek vedoucího odboru
JménoTelefonE-mailMapa
Zuzana Čermáková
administrativa, ekonomika
tel: 386720135
fax:
cermakova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Andrea Plechingerová
právník
tel: 386720376
fax:
plechingerova@kraj-jihocesky.cz
Odbor dopravy a silničního hospodářství-Oddělení silniční dopravy
JménoTelefonE-mailMapa
Ing. Pavel Šmucr
vedoucí oddělení
tel: 386720512
fax:
smucr@kraj-jihocesky.cz
Zdeňka Benešová
dopravní úřad Č. Budějovice, Třeboň
tel: 386720533
fax:
benesova@kraj-jihocesky.cz
Bc. Ivana Havlíková
dopravní obslužnost
tel: 386720520
fax:
havlikovai@kraj-jihocesky.cz
Eva Krejčová
správní řízení v silniční dopravě
tel: 386720515
fax:
krejcovae@kraj-jihocesky.cz
Iveta Lancíková
dopravní úřad Č.Krumlov, Strakonice, J. Hradec
tel: 386720390
fax:
lancikova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Irena Michálková
státní odborný dozor
tel: 386720528
fax:
michalkova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Jan Němec
státní odborný dozor
tel: 386720393
fax:
nemec@kraj-jihocesky.cz
Dana Ryšánková
dopravní úřad Písek, Prachatice, Dačice
tel: 386720521
fax:
rysankova@kraj-jihocesky.cz
Petr Šedivý
dopravní obslužnost
tel: 386720142
fax:
sedivy@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Jindřiška Haláčková
dopravní úřad Tábor
tel: 386720566
fax:
halackova@kraj-jihocesky.cz
Odbor dopravy a silničního hospodářství-Oddělení silničního hospodářství
JménoTelefonE-mailMapa
Ing. Mária Čejková
vedoucí oddělení - správ.činnost ČB
tel: 386720138
fax:
cejkova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Pavel Havlík
správní činnost JH - dozor obcí
tel: 386720375
fax:
havlik@kraj-jihocesky.cz
Ing. Jiří Urban
správní činnost ČK a PT
tel: 386720143
fax:
urban@kraj-jihocesky.cz
Bc. Marcela Hovorková
správní činnost Písek
tel: 386720543
fax:
hovorkova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Dana Viktorová
správní činnost TÁ - dozor obcí
tel: 386720137
fax:
viktorovad@kraj-jihocesky.cz
Ing. Michala Karvánková
správní činnost ST
tel: 386720530
fax:
karvankovam@kraj-jihocesky.cz
Odbor dopravy a silničního hospodářství-Oddělení pro územní samosprávu a státní správu v dopravě
JménoTelefonE-mailMapa
JUDr. Andrea Tetourová
vedoucí oddělení
tel: 386720132
fax:
tetourova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Jitka Bočkayová
ekonom - dozor obcí
tel: 386720546
fax:
bockayova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Petr Vačkář
přestupkové řízení
tel: 386720511
fax:
vackar@kraj-jihocesky.cz
Ing. Radomír Kučera
majetková správa
tel: 386720309
fax:
kucera@kraj-jihocesky.cz
Miroslava Petrášková
správa údržba silnic, majetek
tel: 386720529
fax:
petraskova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Luboš Rákosník
STK, autoškoly, BESIP
tel: 386720133
fax:
rakosnik@kraj-jihocesky.cz
Bc. Milan Veleba
správa a údržna silnic - provoz
tel: 386720206
fax:
veleba@kraj-jihocesky.cz
Ing. Adam Dvořák
přestupkové řízení
tel: 386720107
fax:
dvoraka@kraj-jihocesky.cz
Bc. Pavel Houska
přestupkové řízení
tel: 386720519
fax:
houska@kraj-jihocesky.cz
Bc. Zdeněk Krenauer
přestupkové řízení
tel: 386720106
fax:
krenauer@kraj-jihocesky.cz
Bc. Jaroslav Rynda
referent pro výkon st. správy na úseku přestupkového řízení
tel: 386720392
fax:
rynda@kraj-jihocesky.cz
Jiří Pícha
STK, autoškoly, BESIP
tel: 386720545
fax:
picha@kraj-jihocesky.cz
Ing. Jan Vácha
správa a údržba silnic - investice
tel: 386720544
fax:
vacha@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Petr Řebík
referent pro výkon st.správy na úseku přestupkového řízení
tel: 386720419
fax:
rebik@kraj-jihocesky.cz
Vypsáno 33 zaměstnanců.

Zpět na telefonní seznam
Zpět na www.kraj-jihocesky.cz