Telefonní seznam organizačně

Odbor právní a krajský živnostenský úřad
JménoTelefonE-mailMapa
Mgr. Markéta Procházková
vedoucí odboru
tel: 386720229 prochazkova2@kraj-jihocesky.cz
Odbor právní a krajský živnostenský úřad-Úsek vedoucího odboru
JménoTelefonE-mailMapa
Mgr. Monika Kohoutová
právník v SP a PP kraje, dozor nad výkonem PP obcí
tel: 386720232 kohoutova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Jonáš Procházka
právník
tel: 386720468 prochazka@kraj-jihocesky.cz
Bc. Alena Hoffelnerová
rozpočet, spis.služba, organizační a administrativní činnost, střet zájmů
tel: 386720227 hoffelnerova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. et Mgr. Bc. Petr Kaněra, LL.M.
právník v SP a PP kraje, dozor nad výkonem PP obcí
tel: 386720183 kanera@kraj-jihocesky.cz
Odbor právní a krajský živnostenský úřad-Oddělení správní
JménoTelefonE-mailMapa
JUDr. Lenka Malovcová
vedoucí oddělení
tel: 386720228 malovcova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Petr Vačkář
přestupkové řízení v dopravě
tel: 386720304 vackar@kraj-jihocesky.cz
Ing. Věra Marková
agenda přestupková, volební a hazardních her
tel: 386720235 markova@kraj-jihocesky.cz
Bc. Pavel Houska
přestupkové řízení v dopravě
tel: 386720365 houska@kraj-jihocesky.cz
Ing. Jaroslav Rynda
přestupkové řízení v dopravě
tel: 386720369 rynda@kraj-jihocesky.cz
Ing. Eva Pešková
vymáhání pohledávek kraje,vedení exekučního řízení,agenda veřejných sbírek, volební agenda, vykonávání dílčích leg.prací při přípravě práv.předpisů kraje
tel: 386720167 peskova2@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Petr Řebík
přestupková agenda
tel: 386720343 rebik@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Petra Urbanová
přestupkové řízení v dopravě
tel: 386720335 urbanova@kraj-jihocesky.cz
Odbor právní a krajský živnostenský úřad-Oddělení státního občanství a krajský živnostenský úřad
JménoTelefonE-mailMapa
Mgr. Ing. Radek Urbánek
vedoucí oddělení
tel: 386720255 urbanek@kraj-jihocesky.cz
Alena Jarošová, BBus
metodika, kontrolní činnost a odvolací řízení při správě živnostenského podnikání
tel: 386720450 jarosova2@kraj-jihocesky.cz
Bc. Dagmar Sárová
metodika, kontrolní činnost a odvolací řízení při správě živnostenského podnikání
tel: 386720412 sarova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Milena Vastlová
metodika, kontrolní činnost a odvolací řízení při správě živnostenského podnikání
tel: 386720430 vastlova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Michaela Mrázová
metodika, kontrolní činnost a odvolací řízení při správě živnostenského podnikání
tel: 386720432 mrazova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Kateřina Koterzynová
matriční agenda,vč.metod.usměrňování a dohledu nad matrič.úř., st.občanství
tel: 386720187 koterzynova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Michaela Míšková
matriční agenda, vč. metod. usměrňování a dohledu nad matrič. úř., st. občanství
tel: 386720153 miskova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Petra Šimková
matriční agenda, vč. metod.usměrňování a dohledu nad matrič.úř,st.občanství a agenda evidence obyvatel, OP a cest. dokladů
tel: 386720231 simkova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Martina Pierová
matrič. agenda, vč. metod.usměrňování a dohledu nad matrič.úř.,st.občanství a agenda evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů
tel: 386720524 pierova@kraj-jihocesky.cz
Vladimíra Podhradská
ověřování listin a podpisů, CZECH POINT, konverze dokumentů
tel: 386720280
fax: 386359069
podhradskav@kraj-jihocesky.cz
Vypsáno 23 zaměstnanců.

Zpět na telefonní seznam