Telefonní seznam organizačně

Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu
JménoTelefonE-mailMapa
Ing. arch. Petr Hornát
vedoucí odboru
tel: 386720423 hornat@kraj-jihocesky.cz
Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu-Úsek vedoucího odboru
JménoTelefonE-mailMapa
JUDr. Pavlína Matulová
právník
tel: 386720424 matulova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Jana Hanzalová
agenda regionálního rozvoje - ekonom
tel: 386720286 hanzalova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Zuzana Lerchová
agenda regionálního rozvoje
tel: 386720212 lerchova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Ivan Skalický
projektový manažer investičních záměrů
tel: 386720243 skalicky@kraj-jihocesky.cz
Ing. arch. Tereza Janotková
agenda regionálního rozvoje
tel: 386720213 janotkova@kraj-jihocesky.cz
Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu-Oddělení digitální technické mapy a územně analytických podkladů
JménoTelefonE-mailMapa
Ing. Romana Vačkářová
vedoucí oddělení
tel: 386720387 vackarova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Zuzana Körnerová
referent ÚAP
tel: 386720342 kornerova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Martina Maříková
referent ÚAP
tel: 386720552 marikova@kraj-jihocesky.cz
Bc. Jakub Hulec
referent ÚAP a editor Digitální technické mapy
tel: 386720334 hulec@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Petra Ambrožová
správce a editor Digitálně technické mapy
tel: 386720393 ambrozova2@kraj-jihocesky.cz
Bc. Kristýna Sauerová
editor DTM
tel: sauerova2@kraj-jihocesky.cz
Ing. Aleš Dvořák
editor DTM
tel: 386720363 dvorak3@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Zdeňka Vávrová
referent ÚAP a editor Digitální technické mapy
tel: 386720333 vavrova@kraj-jihocesky.cz
Bc. Lenka Koubová
editor DTM
tel: koubova2@kraj-jihocesky.cz
Kryštof Křivka
editor DTM
tel: krivka@kraj-jihocesky.cz
Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu-Oddělení územního plánování
JménoTelefonE-mailMapa
Ing. Věra Třísková
vedoucí oddělení
tel: 386720205 triskova@kraj-jihocesky.cz
Ing. arch. Ludmila Šnejdová
územní plánování
tel: 386720281 snejdova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Štěpán Luksch
územní plánování - radon
tel: 386720358 luksch@kraj-jihocesky.cz
Ing. Jan Šrámek
územní plánování
tel: 386720348 sramek@kraj-jihocesky.cz
Ing. Dana Fialová
územní plánování
tel: 386720307 fialova2@kraj-jihocesky.cz
Ing. Zuzana Divišová
územní plánování
tel: 386720408 divisova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Karla Sekaninová
územní plánování
tel: 386720392 sekaninova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Aneta Crkvová
územní plánování
tel: 386720318 crkvova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Kamila Hanzálková
územní plánování
tel: 386720379 hanzalkova@kraj-jihocesky.cz
Kateřina Housková
územní plánování
tel: houskova@kraj-jihocesky.cz
Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu-Oddělení stavebního řádu
JménoTelefonE-mailMapa
Bc. Zbyněk Mladý
vedoucí oddělení
tel: 386720208 mlady@kraj-jihocesky.cz
Ing. Jiří Bürger
stavební řád - dozor
tel: 386720332 burger@kraj-jihocesky.cz
Ing. Josef Chmel
stavební řád - dozor
tel: 386720337 chmel@kraj-jihocesky.cz
Bc. Petr Vítek
stavební řád - dozor
tel: 386720400 vitek@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Andrea Plechingerová
stavební řád - právní agenda
tel: 386720376 plechingerova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Alena Hálová
stavební řád - dozor
tel: 386720388 halovaa@kraj-jihocesky.cz
Ing. Veronika Vacková
stavební řád
tel: 386720378 vackova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Štěpán Konopa
stavební řád - právní agenda
tel: 386720144 konopa@kraj-jihocesky.cz
Ing. Lucie Ambrožová
DPP/DPČ - stavební řád
tel: 386720209 ambrozova@kraj-jihocesky.cz
Hana Viktorová
administrativní a spisov.pracovník
tel: 386720355 viktorova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Ing. Petra Čapková
stavební řád - právní agenda
tel: 386720154 capkova@kraj-jihocesky.cz
Vypsáno 37 zaměstnanců.

Zpět na telefonní seznam