Text na řeč

Kvalita vody ke koupání v jižních Čechách: Lipno velmi dobré, trochu si pohoršil Orlík

Kvalita vody ke koupání v sedmi sledovaných koupacích místech v Jihočeském kraji je vesměs dobrá. Odběry prováděli hygienici v úterý 7. července.

V lokalitě vodní nádrž Orlík u autokempu Radava hygienici zjistili zhoršenou jakost vody, která by se na pětistupňové škále dala oznámkovat trojkou. Je zde mírně zvýšená pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci, u některých vnímavých jedinců by se již mohly vyskytnout zdravotní obtíže a po koupání doporučují hygienici osprchovat se čistou vodou. Dle aktuálního rozboru je překročena limitní hodnota ukazatele sinice, chlorofyl-a a vodní květ. Rovněž i v lokalitě VN Orlík u veřejného tábořiště Podolsko je zhoršená jakost vody.  Je tu mírně zvýšená pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci a hygienici doporučují stejný postup jako u Radavy - u některých vnímavých jedinců by se již mohly vyskytnout zdravotní obtíže, po koupání se proto doporučuje osprchovat čistou vodou. Dle aktuálního rozboru je překročena limitní hodnota ukazatele sinice, chlorofyl-a a vodní květ. 

V lokalitě Rybník Hejtman je voda vhodná ke koupání s mírně zhoršenými vlastnostmi, dle aktuálního rozboru je pouze překročena hodnota ukazatele chlorofyl-a a na pětistupňové škále by voda dostala dvojku. V lokalitě Staňkovský rybník je dle aktuálního rozboru zhoršená jakost vody, je překročena hodnota ukazatele sinice a chlorofyl-a. Oproti minulému hodnocení došlo ke zhoršení kvality vody.  S ohledem na vyhodnocení mikrobiologických ukazatelů za uplynulé koupací sezóny je však podle aktuální metodiky voda souhrnně hodnocena jako voda nevhodná ke koupání, to znamená voda, která neodpovídá hygienickým požadavkům a pro uživatele představuje zdravotní riziko, koupání a provozování vodních sportů nelze doporučit zejména pro děti, těhotné ženy, osoby trpící alergií a osoby s oslabeným imunitním systémem. 

„Velmi dobrou kvalitu má voda na Lipně. U pláže v Černé v Pošumaví je voda vhodná ke koupání. Od poslední kontroly tu došlo ke zlepšení a voda by tu dostala jedničku, stejně jako u pláže v Horní Plané.  U pláže v Lipně nad Vltavou je voda vhodná ke koupání s mírně zhoršenými vlastnostmi, dle aktuálního rozboru je pouze překročena hodnota ukazatele vodní květ a chlorofyl-a,“ uvedla ředitelka KHS Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová. 

Pokud je koupací povrchová voda hodnocena dle aktuálního rozboru jako voda se zhoršenou jakostí vody, je v následujícím týdnu odebrán nový kontrolní odběr. V pondělí 13. 07. bude proveden odběr na lokalitě Staňkovský rybník a na obou lokalitách na Orlíku. Další odběr na všech koupacích vodách bude proveden 20. 07., hodnocení bude zveřejněno 23. 07. 2020. Informace o výsledcích jsou průběžně zveřejňovány na webových stránkách KHS Jč. kraje. Informace předávané do informačního systému IS PIVO jednotlivými provozovateli o kvalitě vod sezónních koupališť a biotopů nevykazují výkyvy v kvalitě vody. KHS nezaznamenala žádnou stížnost obyvatel na kvalitu vody v bazénech. 

Štítky