Text na řeč

Nemocnice České Budějovice navyšuje rezervní kapacitu pro nemocné s covid-19 a upravuje provoz lékárny

Od středy 21. října přistupuje Nemocnice České Budějovice, a.s. k odložení veškerých hospitalizací, u kterých je to medicínsky bezpečné, a to do 13. listopadu. Cílem tohoto opatření je dále navýšit rezervní kapacitu pro nemocné s covid-19. Ambulantní péče se toto opatření nyní netýká. 

„O odložení konkrétních typů výkonů rozhoduje vždy primář oddělení. Opatření se netýká léčby akutních onemocnění a onemocnění, jejichž odklad by mohl vést k poškození zdraví pacientů (např. onkologická léčba). Pacienty, jejichž zákrok byl odložen, vyrozumí telefonicky či emailem personál naší nemocnice. Od pondělí 19. října jsme také uzavřeli druhé výdejní místo Lékárny pro veřejnost v ul. L. B. Schneidera. Děkuji zaměstnancům všech profesí a ještě více těm, kteří se aktivně podílejí na zvládnutí covidové situace,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice České Budějovice, a.s. Michal Šnorek.


Lékárna Nemocnice České Budějovice upravuje provoz a rozsah služeb

S cílem zajistit akutní a neodkladnou péči a urychlit odbavení pacientů přistupuje Lékárna Nemocnice České Budějovice, a.s. od úterý 20. října k omezením, která se týkají dočasného pozastavení přijímání zákaznických karet a zrušení bezplatného parkování, které souvisí s nákupem v lékárně. 

Druhá výdejna lékárny Nemocnice České Budějovice, a.s., umístěna v ul. L. B. Schneidera, je od 19. října do odvolání uzavřena.  
„Prosíme veřejnost o pochopení nastalé situace. Personál naší lékárny pracuje s maximálním nasazením a ochotou. Věříme, že veřejnost přijatá opatření chápe a bude shovívavá k možné prodlevě při jejich odbavení,“ uvedl předseda představenstva Michal Šnorek. 

Soustředíme se na zachování dostupnosti léčiv pro veřejnost a naše ambulantní pacienty, kteří mohou využít rezervační systém léků na předpis na webu nemocnice. Během tohoto dočasného omezení nebude realizován prodej kosmetiky a zdravotní obuvi,“ upřesnil vedoucí lékárník Nemocnice České Budějovice, a.s. PharmDr. Ondřej Pavlíček.