Text na řeč
Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Očkování zdravotnických pracovníků - registrace bude spuštěna dnes

26. ledna 2021 spustilo MZ ČR Centrální rezervační systém pro registraci zdravotnických pracovníků, kteří jsou validováni prostřednictvím Národního registru zdravotnických pracovníků.

Zdravotnický pracovník vyplní registrační formulář, který bude v okamžiku stisknutí tlačítka "ODESLAT ŽÁDOST" ověřovat, zda daná osoba je v Národním registru zdravotnických pracovníků (ověřuje se kombinace rodného čísla, jména a příjmení). 

V případě, že se objeví toto chybové hlášení, viz červený text, je nutno postupovat dle textu pod obrázkem.

odeslat

Pokud v tomto registru zdravotnický pracovník není, neprovede se registrace do Centrálního rezervačního systému pro očkování a je nutné ověřit záznam v Národním registru zdravotnických pracovníků. V případě, že jste zaměstnancem poskytovatele zdravotních služeb musíte pro validaci údajů kontaktovat svého zaměstnavatele - poskytovatele zdravotních služeb, který má povinnost danou osobu v tomto registru vést. Do Národního registru zdravotnických pracovníků jsou předávány údaje dle § 77 zákona 372/2011 Sb., zákon o zdravotních službách. 

Národní registr zdravotnických pracovníků spravuje ÚZIS https://www.uzis.cz/index.php?pg=registry-sber-dat--narodni-registr-zdravotnickych-pracovniku

Zaregistrovaný zdravotnický pracovník čeká na zvací SMS s PIN2 viz pravidla Centrálního rezervačního systému https://koronavirus.mzcr.cz/ockovani-proti-covid-19/ Termíny rezervací budou spuštěny v okamžiku, kdy bude k dispozici dostatek očkovacích látek. V rámci dané skupiny bude probíhat prioritizace podle věku.