Text na řeč
Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Pod horou

Pod horou

 • Název: Pod horou
 • Spisová značka: OLVV-správ. 1411/2003/lusk
 • Pořadové číslo: 24/DSOTA/2003
 • URL:
 • IČO: 70827052
 • Sídlo: Tučapy č. p. 19, 39126 Tučapy
 • Vznik: 10.05.2000
 • Zánik:
 • Den zrušení:
 • Právní důvod zrušení:
Členové:
 • Budislav
 • Dírná
 • Dlouhá Lhota
 • Chotěmice
 • Choustník
 • Chrbonín
 • Katov
 • Košice
 • Krátošice
 • Krtov
 • Mlýny
 • Myslkovice
 • Psárov
 • Skopytce
 • Třebějice
 • Tučapy

Předmět:

1. podpora rozvoje ekonomického potenciálu a propagace podnikatelských aktivit
2. školství, zdravotnictví, sociální péče, kultura
3. podpora rozvoje turistiky a propagace cestovního ruchu 
4. ochrana a tvorba životního prostředí 
a) sběr, separace, svoz a likvidace tuhých komunálních odpadů
b) ochrana zdrojů pitné vody
c) čistota ovzduší a jeho ozdravění
5. péče o krajinu
6. doprava a dopravní obslužnost
7. technická a infrastruktura regionu
a) zásobování pitnou vodou
b) čištění odpadních vod
c) elektrifikační síť
d) plynofikace
e) telekomunikační síť
8. bezpečnost, ochrana majetku a osob v regionu
V souladu s předmětem činnosti se svazek může podílet na založení jiných právnických osob (obchodních společností, nebo je sám zakládat) určených k dosažení cílů a záměrů svazku. Za předmět činnosti se považují i takové akce, které se z objektivních důvodů týkají třeba jen jedné členské obce, pokud tyto korespondují se zájmy svazku jako celku.


Orgány svazku:
předseda svazku
revizní komise
valná hromada
kontrolní komise


Vedení popis:

Předseda svazku jedná jménem svazku, podepisování za svazek se děje tak, že k názvu svazku připojí svůj podpis předseda.


Vedení: array(1) { [0]=> string(5) "value" } array(1) { [0]=> string(5) "value" } array(1) { [0]=> string(5) "value" }
Funkce Příjmení Jméno Od Do Adresa
Aktuální předseda Novák Pavel Dvorce č. p. 12, 392 01 Soběslav
Předseda Hanzlík Vlastimil Není známo 16.03.2015 Dírná 69
Předseda Petrů Hana 10.05.2000 Není známo Tučapy 149


Přílohy: