Text na řeč

Poskytovatelé sociálních služeb v Jihočeském kraji dostanou první várku ochranných pomůcek

Odbor sociálních věcí ve spolupráci s odborem zdravotnictví převzal 16. března z centrálního nákupu prozatím 5 050 ks ochranných roušek pro poskytovatele sociálních služeb na území Jihočeského kraje. Po vzájemné dohodě budou přednostně poskytnuty terénním pracovníkům, kteří jsou v nejtěsnějším kontaktu se svými klienty v domácím prostředí a roušky tak potřebují nejvíce. 

„Po vyhodnocení již tak nedostatečného počtu pomůcek jsme požádali pobytové sociální služby, aby byli solidární se svými kolegy z terénu. S tím většina pobytových zařízení souhlasila, protože právě terénní pečovatelské služby přicházejí s občany do přímého kontaktu v jejich domovech a žádné ochranné prostředky k dispozici nemají,“ vysvětlila hejtmanka Ivana Stráská a upřesnila, že samotná distribuce ochranných roušek probíhala od pondělí 16. 3. 2020 od 13:00 hodin a do úterý 17. 3. 2020. „Po individuální dohodě Odbor sociálních věcí předával ochranné prostředky poskytovatelům osobně ve výdejovém místě na Krajském úřadu Jihočeského kraje, ul. B. Němcové 49/3, České Budějovice, nebo jim je dovezl přímo na místo určení v rámci celého kraje,“ dodala hejtmanka.   

Oceňuji, že téměř ve všech domovech začínají v rámci svépomoci šít alespoň základní roušky z dostupných materiálů,“ uvedla dále Stráská a vyzdvihla dobrou spolupráci jednotlivých sociálních služeb, které jsou ochotny se v nouzové situaci podělit s ostatními, kteří takovou možnost nemají. Hejtmanka dále upozornila, že v souladu s usnesením Vlády ČR budou až do odvolání v Jihočeském kraji poskytovány pečovatelské služby v nezbytné míře, zůstane zachována pouze základní péče a zrušeny budou všechny doprovodné aktivity. Zároveň nejsou v těchto pobytových zařízeních povoleny návštěvy, protože zdejší klienti jsou většinou v souvislosti s novým koronavirem tou nejvíce ohroženou skupinou. 

Sledujte, prosím, i nadále webové stránky Jihočeského kraje, kde jsou zveřejňovány ty nejaktuálnější informace.

Roušky - rozvoz

Štítky