Pravidla, směrnice a zásady

1/24 - Zásady Jihočeského kraje pro poskytování veřejné finanční podpory - detail
1/23 - Statut Krajského investičního fondu - detail
1/23 - Směrnice pro přípravu a realizaci evropských projektů - detail
2/22 - Směrnice pro přípravu a realizaci evropských projektů - detail
1/22 - Statut Krajské výběrové komise Programu obnovy venkova Jihočeského kraje - detail
5/20 - Zásady pro zadávání veřejných zakázek JK a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi a založenými obchodními společnostmi - detail
8/19 - Směrnice pro přípravu a realizaci evropských projektů - detail
3/18 - Metodický pokyn - Příručka pro publicitu v rámci dotací Jihočeského kraje - detail
2/18 - Zásady pro zadávání veřejných zakázek JK a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi a založenými obchodními společnostmi - detail
2/17 - Směrnice pro přípravu a realizaci evropských projektů - detail
3/16 - Směrnice Rady Jihočeské kraje k řešení případů porušení rozpočtové kázně a finančních oprav v rámci Jihočeského kraje - detail
6/15 - Zásady jednotného vizuálního stylu a pravidla pro užívání symbolů a logotypu Jihočeského kraje - detail