Text na řeč

RERA a.s. získala peníze na podporu jihočeských začínajících podnikatelů

Rozvojová agentura jižních Čech se po schválení sekretariátem Evropské komise stala první regionální agenturou v ČR, které byly schváleny finanční prostředky na zahraniční pobyty pro začínající podnikatele. Díky programu tak mohou jihočeští zájemci vycestovat do zahraničních firem a pracovat tam od jednoho do šesti měsíců s měsíčním příspěvkem bruselského programu až 1 000 euro.

„Podobné aktivity velmi vítám a předpokládám, že bude o program velký zájem“, komentovala úspěšné schválení programu hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská. „Také to zapadá do naší koncepce podpory podnikání, tedy podporovat aktivní lidi, kteří mají chuť sbírat podnikatelské zkušenosti v zahraničí“, zhodnotil nový program náměstek hejtmanky pro rozvoj podnikání Josef Knot.

„Začínající podnikatel nefiguruje v zahraniční firmě v roli klasického stážisty, jako např. v případě programu Erasmus+, ale spíše v roli partnera. Zahraniční podnikatel je pak začínajícímu podnikateli určitým mentorem, pomáhá mu s přípravou či úpravou jeho podnikatelského plánu a zahrnuje ho do každodenních aktivit, se kterými se může podnikatel setkat. Fungování v zahraniční firmě je tedy zvláště pro začínající podnikatele nebo potenciální začínající podnikatele značně zajímavější, než klasická forma stáží“, doplnil ředitel Rozvojové agentury Tomáš Cílek.

Program Erasmus pro začínající podnikatele je přeshraniční program, který pomáhá začínajícím evropským podnikatelům získat znalosti a zkušenosti potřebné k zahájení nebo úspěšnému provozování svého nového podniku. V letošním roce program oslavil 10 let od začátku existence, během kterých bylo propojeno více než 14 000 začínajících a stávajících podnikatelů. Na implementaci se bude podílet i Jihočeská hospodářská komora, která bude pomáhat s koordinací a hledáním vhodných jihočeských firem, které by se mohly stát jihočeskými hostitelskými firmami, tedy firmami, jež by recipročně přijaly začínající podnikatele ze zahraničí.

Více informací na www.rera.cz/eye
T. Cílek, RERA a.s., 21. 11. 2019