Slavnostní večer, Středa 21. záři 2022 / Festive evening, Wednesday, September 21