Text na řeč

Svazek obcí Blažejov a Hospříz - v likvidaci

Číslo
59
IČO
72546174

Svazek obcí Blažejov a Hospříz - v likvidaci


Spisová značka:  OLVV-správ. 24220/2011/lusk
Pořadové číslo:  59/DSOJH/2011
Název:   Svazek obcí Blažejov a Hospříz – v likvidaci
IČO:   725 46 174
Sídlo:   Blažejov č. p. 38, 378 52 Blažejov
Vznik:   27. 5. 2011
Zánik:   27. 7. 2020
Den zrušení:   30. 6. 2020
Právní důvod zrušení:   likvidace


Členové:   

1. Obec Blažejov
2. Obec Hospříz

Předmět činnosti: 

výstavba zásobovacího vodovodu a následná dodávka pitné vody pro obyvatelstvo a ostatní odběratele v obcích Blažejov a Hospříz.

Orgány svazku: 

Valná hromada
2 jednatelé
Revizní komise
 
Předseda svazku: 

Svazek obcí má 2 jednatele, kteří jsou statutárním orgánem svazku obcí. Jednatelé vykonávají vedení svazku obcí ve shodě. V případě neshody rozhoduje valná hromada. Jednatelé jednají jménem svazku obcí navenek a podepisují se tak, že ke jménu svazku připojí všichni svoje podpisy. Toto oprávnění může být omezeno pouze rozhodnutím valné hromady. Uvedené omezení není však účinné třetím osobám.

Likvidátor:                  

Petr Tóth, bytem Blažejov 50, 378 52 Blažejov   od 24. 7. 2019 dosud

Jednatelé:  

Petr Tóth, bytem Blažejov 50, 378 52 Blažejov   od 27. 5. 2011 do 24. 7. 2019
Martin Míka, bytem Hospříz 67, 377 01 Hospříz od 27. 5. 2011 do 24. 7. 2019

    


Příloha – sbírka listin

Souhlas FÚ s výmazem

Smlouva o vytvoření DSO ze dne 27. 5. 2011

Stanovy ze dne 27. 5. 2011