Text na řeč
Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Svazek obcí Blažejov a Hospříz - v likvidaci

Svazek obcí Blažejov a Hospříz - v likvidaci

 • Název: Svazek obcí Blažejov a Hospříz - v likvidaci
 • Spisová značka: OLVV-správ. 24220/2011/lusk
 • Pořadové číslo: 59/DSOJH/2011
 • URL:
 • IČO: 72546174
 • Sídlo: Blažejov č. p. 38, 37852 Blažejov
 • Vznik: 27.05.2011
 • Zánik: 27.07.2020
 • Den zrušení: 30.06.2020
 • Právní důvod zrušení: Likvidace
Členové:
 • Blažejov
 • Hospříz

Předmět:

Výstavba zásobovacího vodovodu a následná dodávka pitné vody pro obyvatelstvo a ostatní odběratele v obcích Blažejov a Hospříz.


Orgány svazku:
revizní komise
valná hromada
2 jednatelé


Vedení popis:

Svazek obcí má 2 jednatele, kteří jsou statutárním orgánem svazku obcí. Jednatelé vykonávají vedení svazku obcí ve shodě. V případě neshody rozhoduje valná hromada. Jednatelé jednají jménem svazku obcí navenek a podepisují se tak, že ke jménu svazku připojí všichni svoje podpisy. Toto oprávnění může být omezeno pouze rozhodnutím valné hromady. Uvedené omezení není však účinné třetím osobám.


Vedení: array(1) { [0]=> string(5) "value" } array(1) { [0]=> string(5) "value" } array(1) { [0]=> string(5) "value" }
Funkce Příjmení Jméno Od Do Adresa
Likvidátor Tóth Petr 24.07.2019 30.06.2020 Blažejov 50, 378 52 Blažejov
Jednatel Tóth Petr 27.05.2011 24.07.2019 Blažejov 50, 378 52 Blažejov
Jednatel Míka Martin 27.05.2011 24.07.2019 Hospříz 67, 377 01 Hospříz


Přílohy: