Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Svazek obcí Dehtář

Svazek obcí Dehtář

 • Název: Svazek obcí Dehtář
 • Spisová značka: OLVV-správ. 137007/2017/lusk
 • Pořadové číslo: 66/DSOČB/2017
 • URL:
 • IČO: 6620507
 • Sídlo: Strýčice č.p. 13, 37341 Strýčice
 • Identifikátor DS: 5dpisau
 • Vznik: 22.11.2017
 • Zánik:
 • Den zrušení:
 • Právní důvod zrušení:
Členové:
 • Babice
 • Břehov
 • Hlavatce
 • Chvalovice
 • Němčice
 • Radošovice
 • Sedlec
 • Strýčice
 • Záboří

Předmět:

Předmět je zřízení školské právnické osoby pro správu a provozování základní školy ve Strýčicích v budově č. p. 13 Strýčice a v okolním areálu školy a pro zajištění výuky v této základní škole včetně zajištění provozování a správy areálu této školy Svazkem obcí jako zřizovatelem základní školy, jakož i zajištění převodu činnosti dosavadní školské právnické osoby Základní škola Strýčice, IČ 750 00 016, se sídlem Strýčice čp. 13, 373 41 Strýčice na tuto nově Svazkem obcí zřízenou školskou právnickou osobu k 1. 1. 2018 a plnění funkcí zřizovatele této základní školy Svazkem obcí po celou dobu jeho existence. Předmětem činnosti Svazku je i pronájem bytu v domě č. p. 13 Strýčice. Předmětem činnosti Svazku je v případě dohody obcí i společné zřizování a provozování jiných školských zařízení v územním obvodu jednotlivých členských obcí, popř. i jiná činnost včetně činnosti hospodářské napomáhající zajištění a provozu školských zařízení zřizovaných Svazkem.


Orgány svazku:
předseda svazku
sekretář
kontrolní komise
členská schůze
místopředsedové svazku


Vedení popis:

Předseda svazku zastupuje Svazek navenek a jedná navenek jeho jménem samostatně. Předseda za svazek i samostatně podepisuje tak, že k názvu Svazku připojí svůj vlastnoruční podpis. První místopředseda zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti nebo pověří-li jej k tomu předseda Svazku písemně. Druhý místopředseda zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti a nepřítomnosti prvního místopředsedy, nebo pověří-li jej k tomu předseda Svazku písemně.


Vedení:
Funkce Jméno Od Do Adresa
Aktuální předseda Ing. Jaroslav Houba 22.11.2017 Stále ve funkci Lékařova Lhota 1, 373 48 Sedlec
Aktuální místopředseda Bohumír Miesbauer Strýčice 9, 373 41 Hluboká nad Vltavou
Aktuální místopředseda Ing. Michal Borovka Radošovice 16, 373 41 Hluboká nad Vlt.


Přílohy: