Text na řeč

Svazek obcí Dehtář

Číslo
66
IČO
6620507

Svazek obcí Dehtář

Spisová značka:  OLVV-správ. 137007/2017/lusk
Pořadové číslo:  66/DSOČB/2017
Název:   Svazek obcí Dehtář
IČO:   066 20 507
Sídlo:   Strýčice č.p. 13, 373 41 Strýčice
Vznik:   22. 11. 2017
Zánik: 
Den zrušení:
Právní důvod zrušení:


Členové: 

 1. obec Babice
 2. obec Břehov
 3. obec Hlavatce
 4. obec Chvalovice
 5. obec Němčice
 6. obec Radošovice
 7. obec Sedlec
 8. obec Strýčice
 9. obec Záboří

Předmět: je zřízení školské právnické osoby pro správu a provozování základní školy ve Strýčicích v budově č. p. 13 Strýčice a v okolním areálu školy a pro zajištění výuky v této základní škole včetně zajištění provozování a správy areálu této školy Svazkem obcí jako zřizovatelem základní školy, jakož i zajištění převodu činnosti dosavadní školské právnické osoby Základní škola Strýčice, IČ 750 00 016, se sídlem Strýčice čp. 13, 373 41 Strýčice na tuto nově Svazkem obcí zřízenou školskou právnickou osobu k 1. 1. 2018 a plnění funkcí zřizovatele této základní školy Svazkem obcí po celou dobu jeho existence. Předmětem činnosti Svazku je i pronájem bytu v domě č. p. 13 Strýčice. Předmětem činnosti Svazku je v případě dohody obcí i společné zřizování a provozování jiných školských zařízení v územním obvodu jednotlivých členských obcí, popř. i jiná činnost včetně činnosti hospodářské napomáhající zajištění a provozu školských zařízení zřizovaných Svazkem.

Orgány svazku:  

Členská schůze
Předseda a místopředsedové svazku
Kontrolní komise
Sekretář svazku

Předseda Svazku: 

zastupuje Svazek navenek a jedná navenek jeho jménem samostatně. Předseda za svazek i samostatně podepisuje tak, že k názvu Svazku připojí svůj vlastnoruční podpis. První místopředseda zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti nebo pověří-li jej k tomu předseda Svazku písemně. Druhý místopředseda zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti a nepřítomnosti prvního místopředsedy, nebo pověří-li jej k tomu předseda Svazku písemně.

předseda: 

Ing. Jaroslav Houba, CSc., bytem Lékařova Lhota 1, 373 48 Sedlec od 22. 11. 2017  dosud  
Místopředsedové: Bohumír Miesbauer, bytem Strýčice 9, 373 41 Hluboká nad Vltavou dosud
Ing. Michal Borovka, MBA, bytem Radošovice 16, 373 41 Hluboká nad Vlt.  dosud

 


Příloha – sbírka listin

Stanovy ze dne 20. 11. 2017

Smlouva o vytvoření DSO ze dne 20. 11. 2017