Text na řeč

Svazek obcí Niva - v likvidaci

Číslo
13
IČO
70939721

Svazek obcí Niva - v likvidaci


Spisová značka:  OLVV-správ. 1302/2003/lusk
Pořadové číslo:  13/DSOST/2003
Název:   Svazek obcí Niva - v likvidaci
IČO:   709 39 721
Sídlo:   Chlum 43, 388 01 Blatná
Vznik:   1. 11. 2001
Zánik:   30.11.2018
Den zrušení: 30.11.2018
Právní důvod zrušení: ukončení činnosti

Členové:  

1. obec Kocelovice
2. obec Hajany
3. obec Chlum

Předmět činnosti: 

1) zajištění a uskutečnění plynofikace obcí
2) společný přístup při plánování akcí, jejichž předmětem je ekologie a zlepšení venkovského rázu obcí a okolní krajiny
3) společná ochrana práv a zájmů při jednání s orgány státní správy, podniky a podnikateli neziskovými organizacemi správci infrastruktury, občanskými iniciativami apod.
4) Za předmět činnosti se považují i takové aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členských obcí. V takovém případě je povinnost svazku dbát, aby jejich výsledky korespondovaly se zájmy a záměry svazku obcí

Orgány svazku: 

rada svazku 
předseda a místopředseda
revizor
 
Předseda svazku: 

Předseda a místopředseda svazku jsou statutárními zástupci svazku.  Předseda a místopředseda zajišťují administrativní činnost svazku. 
Předseda a místopředseda jsou oprávněni jednat jménem svazku v souladu s právními předpisy.

Předseda:  

Miroslav Bláha, Hajany 36 od 22. 12. 2017 dosud
Ing. František Zrostlík, Chlum od 1. 11. 2001 do 25. 11. 2017
 
Místopředseda:

Ing. Radim Paulus, Chlum u Blatné od 22. 12. 2017 dosud
Miroslav Bláha, Hajany 36  do 22. 12. 2017
Pavel Vohryzka, Hajany   od 1. 11. 2001 do
 
Příloha ? sbírka listin 

 Stanovy ze dne 29. 10. 2001

 Zakládací smlouva ze dne 29. 10. 2001

 Výpis z usnesení rady DSO z 28. 4. 2018

 Souhlas správce daně ze dne 30. 11. 2018