Text na řeč
Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Svazek obcí Niva - v likvidaci

Svazek obcí Niva - v likvidaci

 • Název: Svazek obcí Niva - v likvidaci
 • Spisová značka: OLVV-správ. 1302/2003/lusk
 • Pořadové číslo: 13/DSOST/2003
 • URL:
 • IČO: 70939721
 • Sídlo: Chlum 43, 38801 Blatná
 • Vznik: 01.11.2001
 • Zánik: 30.11.2018
 • Den zrušení: 30.11.2018
 • Právní důvod zrušení: ukončení činnosti
Členové:
 • Kocelovice
 • Hajany
 • Chlum

Předmět:

1) zajištění a uskutečnění plynofikace obcí
2) společný přístup při plánování akcí, jejichž předmětem je ekologie a zlepšení venkovského rázu obcí a okolní krajiny
3) společná ochrana práv a zájmů při jednání s orgány státní správy, podniky a podnikateli neziskovými organizacemi správci infrastruktury, občanskými iniciativami apod.
4) Za předmět činnosti se považují i takové aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členských obcí. V takovém případě je povinnost svazku dbát, aby jejich výsledky korespondovaly se zájmy a záměry svazku obcí


Orgány svazku:
předseda svazku
místopředseda svazku
rada
revizor


Vedení popis:

Předseda a místopředseda svazku jsou statutárními zástupci svazku.  Předseda a místopředseda zajišťují administrativní činnost svazku. 
Předseda a místopředseda jsou oprávněni jednat jménem svazku v souladu s právními předpisy.


Vedení: array(1) { [0]=> string(5) "value" } array(1) { [0]=> string(5) "value" } array(1) { [0]=> string(5) "value" } array(1) { [0]=> string(5) "value" } array(1) { [0]=> string(5) "value" }
Funkce Příjmení Jméno Od Do Adresa
Aktuální předseda Bláha Miroslav 22.12.2017 Stále ve funkci Hajany 36
Aktuální místopředseda Paulus Radim 22.12.2017 Stále ve funkci Chlum u Blatné
Předseda Zrostlík František 01.11.2001 25.11.2017 Chlum
Místopředseda Bláha Miroslav Není známo 22.12.2017 Hajany 36
Místopředseda Vohryzka Pavel 01.11.2001 Není známo Hajany


Přílohy: