Text na řeč

Svazek obcí vodovod Křemže

Číslo
41
IČO
65028376

Svazek obcí vodovod Křemže

Spisová značka:     OLVV-správ. 19187/2004/lusk
Pořadové číslo:      41/DSOČK/2004
Název:                   Svazek obcí vodovod Křemže
IČO:                       650 28 376
Sídlo:                     Náměstí 35, 382 03  Křemže
Vznik:                    30. 12. 1993
Zánik:    
Den zrušení:
Právní důvod zrušení:

Členové:
        
1. obec Boršov nad Vltavou
2. obec Křemže
3. obec Vrábče
    
Předmět:    

  1. Výroba a dodávka pitné vody pro obyvatelstvo a ostatní odběratele v zúčastněných obcích sdružení
  2. Ostatní odborné činnosti související s činností uvedenou v odst. 1), jako např. výstavba nových vodohospodářských zařízení, opravy, údržba apod. 


Orgány svazku:      valná hromada
                                 jednatel
    
Jednatel svazku:    Jednatel řídí činnost svazku a zastupuje svazek navenek. Podepisování za svazek se děje tak, že k                                                       napsanému nebo vytištěnému jménu svazku připojí svůj podpis jednatel.

Předseda:                Ing. Václav Troup, bytem Lomená 373, Křemže, od 30. 12. 1998 dosud
                                 Ing. Miloslav Podhola, bytem Křemže    od 30. 12. 1993 do 30. 12. 1998
     

Příloha – sbírka listin

Zakladatelská smlouva